Kies voor Groningen: natuurbeleving
Startpagina

Bedankt voor het geven van uw mening over de natuur en het landschap in de provincie Groningen

Test test

Gebieden in de provincie Groningen waar wij uw mening over hebben gevraagd

De gebieden in de provincie Groningen waar wij uw mening over hebben gevraagd

Hoe beleeft u de natuur en het landschap in Groningen? En wat vindt u hierin belangrijk? In de beschrijving van de gebieden wordt snel duidelijk wat het meest typerend is voor de 7 gebieden en ook wat hen onderscheidt.

Bekijk de 7 gebieden Bekijk de 7 gebieden op de kaart
Informatie over natuur en landschap in de provincie Groningen

Informatie over natuur en landschap in de provincie Groningen

Iedereen die buiten rondloopt heeft wel eens met natuur te maken. Of je nu hardloopt langs een berm met klaprozen of dat er een V ganzen overvliegt: natuur is overal. Toch is natuur niet vanzelfsprekend in Nederland en in Groningen.

Het mooie, karakteristieke cultuurlandschap is een van de grote krachten van onze provincie. Er valt veel te zien en te beleven. De provincie wil het landschap beschermen, gezond houden en waar nodig versterken en ontwikkelen. Dit is belangrijk voor bewoners, de planten en dieren en ook uit economisch oogpunt; want een mooi landschap trekt wonen, recreatie en bedrijvigheid aan.

Meer informatie

Over dit initiatief van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Groningen nodigden alle inwoners van de provincie Groningen uit om hun mening te geven over de natuur en het landschap Groningen. Dit kon van 11 tot en met 20 december 2017. De Statenleden vroegen inwoners naar hun mening omdat zij graag willen weten hoe de Groningers de natuur en het landschap in hun omgeving beleven en wat zij daarin belangrijk vinden.

Statenleden halen op verschillende manieren informatie op die nodig is voor besluitvorming. Met dit initiatief willen de Staten inwoners van Groningen op een laagdrempelige manier de gelegenheid geven om ook online een mening te geven en in gesprek te gaan met Statenleden. Voorheen was dit alleen mogelijk door in te spreken tijdens een vergadering op het provinciehuis of door een e-mail of brief te sturen aan Provinciale Staten.