Waarom gaan we over op aardgasloze woningen?

We zijn het ons misschien niet altijd bewust, maar vrijwel ieder huishouden gebruikt dagelijks aardgas. Denk hierbij aan koken of douchen, maar vooral voor verwarming maken we gebruik van aardgas. De cv-ketel die in veel woningen hangt en het water verwarmt, gebruikt aardgas. Ook voor het gebruik van de meeste elektrische apparaten is indirect aardgas nodig. Veel centrales waar elektriciteit ‘gemaakt’ wordt, gebruiken kolen of aardgas als brandstof. Gelukkig wordt er steeds meer energie duurzaam opgewekt. Zon en wind zijn onuitputtelijke energiebronnen.

Op 29 maart 2018 maakte het kabinet bekend dat de gaswinning uit het Groningenveld zo snel als mogelijk volledig wordt beëindigd. Dit nieuwe gaswinningsbesluit heeft als gevolg dat gas nog schaarser wordt en het noodzaak is om zo snel mogelijk over te stappen op andere energievormen. De provincie investeert al vele jaren in de overgang naar duurzame energievormen. In het Programma Energietransitie 2016-2019 staan de speerpunten genoemd. Zo wil de provincie in 2020 21% duurzame energie opwekken en jaarlijks 1,5% van het finaal energiegebruik besparen. Grote stappen zijn te maken in de industrie, maar ook van huishoudens wordt inspanning gevraagd. Daarnaast ondersteunt de provincie lokale energie-initiatieven. In de tussenrapportage Energietransitie staan de resultaten van de provinciale inzet.

In het regeerakkoord wordt de ambitie uitgesproken om aan het eind van de kabinetsperiode circa 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasloos op te leveren. Daarmee is in 2021 een substantieel deel van de jaarlijkse nieuwbouw en de woningvoorraad aardgasvrij. Voor het eind van de kabinetsperiode wil het rijk bovendien 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij maken of in ieder geval zodanig energie-efficiënt, maken dat ze op korte termijn aardgasloos gemaakt kunnen worden. In 2050 moet de hele voorraad van 6 miljoen woningen los van het aardgas zijn.

Samen met het rijk en de gemeenten pakt de provincie deze handschoen op en zijn er plannen om deze ambitieuze doelstelling te realiseren en dus ook zo snel mogelijk woningen aardgasloos te maken. Daarom vragen Provinciale Staten van Groningen via deze website aan inwoners op welke mogelijke maatregelen de provincie moet inzetten als het gaat om de overgang naar aardgasloze woningen. 

Hoe energie besparen ?

Wilt u weten hoe u energie kunt besparen in uw huis? Via het Energieloket Groningen kunt u een gratis online 'quickscan' doen. De quickscan neemt u uw huis onder de loep en geeft u een vrijblijvend energieadvies op maat! Na ongeveer 10 vragen over uw huis leest u welke energiebesparende maatregelen bij uw specifieke woonsituatie passen.