De 7 gebieden op de kaart › Kies voor Groningen: natuurbeleving

De 7 gebieden op de kaart

Hoe zien de zeven verschillende gebieden er qua landschapstypen en natuurwaarden uit? Wat zijn de belangrijkste kenmerken en welke planten en dieren komen er voor?  In de beschrijving van de gebieden wordt snel duidelijk wat het meest typerend is voor de 7 gebieden en ook wat hen onderscheidt.

Alle 7 gebieden op een rij