De 7 gebieden › Kies voor Groningen: natuurbeleving

Geef uw mening over de natuur en het landschap in Groningen

Provinciale Staten van Groningen bedanken alle inwoners van Groningen die aangegeven hebben hoe zij de natuur en het landschap in Groningen beleven. De Statenleden vroegen inwoners naar hun mening omdat zij graag willen weten wat zij daarin belangrijk vinden. Van 11 tot en met 20 december 2017 kon iedereen zijn mening geven.

Ga naar een gebied om de reacties te lezen.

De 7 gebieden op de kaart