Centrale Woldgebied & Duurswold › Kies voor Groningen: natuurbeleving
Centrale Woldgebied & Duurswold

Bedankt voor het geven van uw mening over de natuur en het landschap van het Centrale Woldgebied en Duurswold?

Open landschap met boerderijen, groene linten, de Fraeylemaborg, het Schildmeer en de natuur van Roegwold

Het westelijk deel van deze regio, het Centrale Woldgebied (Bedum,Ten Boer) heeft vooral een grootschalig open agrarisch landschap met daarin reeksen van boerderijen. Het oostelijk deel, Duurswold, is ook een weids en open landschap.

Kenmerkend voor Duurswold zijn de boogvormige, in de IJstijd ontstane, zandruggen waar o.a. Harkstede en Slochteren op zijn gebouwd.

Hier liggen de groene, zwaar beplante wegdorpen (de 'Groene linten') die een duidelijke grens vormen met het grootschalig open veenlandschap. In de lager gelegen gebieden ligt veel waterrijke natuur zoals het grootschalige natuurontwikkelingsgebied Roegwold.

 • Grootschalige openheid
 • Plaatselijk een aaneenschakeling van boerderijen in het Centrale Woldgebied
 • Bijzondere verkavelingspatronen in het Centrale Woldgebied
 • Zwaar beplante dorpslinten en slingertuinen (bij de boerderijen) in het Duurswold
 • Vanuit het landschap zijn de dorpssilhouetten van Duurswold (Slochteren, Harkstede)
  heel duidelijk te onderscheiden

In de wegdorpen liggen klooster- en kerkterreinen, molens en een borg met landgoedbossen. Karakteristiek voor de natuur in het Centrale Woldgebied en Duurswold is onder meer, wanneer we kijken naar het grootschalig natuurontwikkelingsgebied Roegwold:

 • Open water
 • Riet- en zeggemoeras met planten zoals het blaasjeskruid
 • Moeras en watervogels zoals de geoorde fuut
 • Natte en vochtige voedselrijke graslanden waarin plaatselijk heikikkers gevonden worden
 • Vochtige schraallanden
 • Drogere graslanden (Kolham)
 • Weidevogels
 • Ganzen

Ligging van het Centraal Woldgebied & Duurswold in de provincie Groningen

Reacties van bezoekers

  • Wim Klaassen
  • maandag 11 december 2017
  • 15:47

  Grote delen zijn hier slecht geschikt voor landbouw en zijn terecht omgezet in natuur. Volgens de laatste mode zijn dit vooral open grasachtige gebieden geworden. De oude natuur in dit Woldgebied zijn bebost. Ik zou deze scheiding minder strikt wensen en ook open natte en droge bosgebieden willen zien.
  Het lint is geweldig! Meer mensen zouden dat moet3n ontdekken.

  • e bagijn
  • maandag 11 december 2017
  • 18:21

  natuur moet beschermd worden, ze kan niet voor zichzelf opkomen. verbod op landbouwgif zoals glyfosaat. dat wordt nog veel gebruikt zie ik elk voor- en najaar. dit is slecht voor mens en dier, het komt in het grondwater terecht en eigenlijk overal. het verstoord evenwicht tussen vogels en hun prooien en nog meer ongewenste dingen.
  bij de gemeentewerk in slochteren wil men huizen bouwen, zonder voorzieningen en openbaar vervoer! die bewoners moeten voor alles de auto pakken, erg ondoordacht. in dit gebied is weinig variatie in het landschap en met het oog op aardbevingen en vergroening, graag meer natuur. ons nieuwbouwhuis heeft 8 jaar te koop gestaan, net als vele huizen in de straat, die lang te koop stonden, er zijn huizen genoeg, maar men is te kieskeurig geworden. ik zie niet zo dat er een tekort aan woningen is.

   • Marieke Bootsma Statenlid SP
   • zondag 17 december 2017
   • 18:06

   Dank voor uw reactie.
   U noemt een aantal dingen. Een verbod op glyfosaat zouden wij ook graag zien. Helaas heeft de EU pas de vergunning met nog vijf jaar verlengd. We zetten in op het vergroten van de biodervisiteit.
   Wanneer er in Slochteren problemen zijn met het openbaar vervoer, horen wij dat graag.

  • Bart Muntjewerf
  • dinsdag 12 december 2017
  • 08:17

  Er moet en kan zeker wat gebeuren, maar geef nu niet grootschalige landbouw de schuld. Kleinschalige landbouw is veel intensiever en veel schadelijker voor natuur. Het gaat erom dat er een gemeenschappelijk gevoel ontstaat bij alle grondbezitters, dat zij vaak op eenvoudige wijze al goede stappen kunnen zetten naar natuurvriendelijk gebruik van hun landbouwgrond. Graag actie!!

  • Steven Weghorst
  • dinsdag 12 december 2017
  • 10:35

  Wat ik in de omgeving van Woltersum mis zijn wandelpaden. Met een klein beetje geld en inzet moet het mogelijk zijn doodlopende paadjes door te trekken zodat er een wandelingetje mogelijk is.

  • Hanneke Huls
  • dinsdag 12 december 2017
  • 12:01

  Ik woon aan de Westerpaauwenweg zo'n beetje grenzend aan Roegwold. Ik geniet enorm van de omgeving en van de natuurgebieden in onze buurt, ook rond Schildmeer en richting Hoogezand. Wel vind ik het raar dat ik de honden niet los mag laten lopen in Roegwold. Ik begrijp de regel, want je wilt niet dat honden achter vogels of andere dieren aan jagen. Maar wij hebben van die suffe huishonden die goed zijn opgevoed. Ze blijven altijd langs of op het pad lopen en als er fietsers aankomen hou ik ze even bij me. Vogelaars daarentegen vertrappen het riet en blijven nooit op het pad. Natuurlijk vind ik het prima de honden aan te lijnen waar de schapen lopen en in het broedseizoen, maar daarbuiten voelt dat niet terecht en remt het de natuurbeleving. Ik ben trots op de omgeving waar ik woon en vind het van belang er respectvol mee om te gaan. En dat kan heel goed samengaan met honden die niet zijn aangelijnd, mits goed opgevoed. Prachtig wat jullie vanuit de provincie voor ons gebied hebben gedaan.

   • Marieke Bootsma Statenlid SP
   • zondag 17 december 2017
   • 18:11

   Dank voor uw reactie. Fijn dat u zo geniet van uw omgeving.
   Als hondenbezitster begrijp ik heel goed uw punt. Onze hond ik ook zo’n sul. Wanneer ik echter wel eens wandel in Kardinge, kom ik soms vervelende honden, en/of baasjes tegen. Het is voor buitenstaanders van buiten niet te zien wat voor hond/ baas iemand heeft of is.

  • SKL
  • dinsdag 12 december 2017
  • 14:44

  De lintstructuur van gemeente Slochteren ,omgeven met landbouw en natuur is prachtig.
  Uitbreiding natuur waar mogelijk. Goede landbouwgronden niet veranderen. Laat akkerbouwers en veehouders hun werk doen op hun grond en stimuleer ze met een een subsidie of steun op een percentage van hun bedrijf natuur in te richten op bijv overhoeken of akkerranden.
  Bestaande natuur verbeteren of anders beheren.
  Landbouw en natuur hebben elkaar nodig.
  We zijn een agrarische provincie waar ruimte is voor natuur.

  • Cees Wildervanck
  • dinsdag 12 december 2017
  • 23:16

  Woon hier al 31 jaar en hou van dit gebied. Genot voor de bewoners wordt de laatste tijd sterk getemperd doordat we door de overheden (nadrukkelijk inclusief de provincie) zo in de steek worden gelaten ikv versterkingsoperatie.

  • Anja Arends
  • woensdag 13 december 2017
  • 08:12

  Woon in Harkstede, het platteland, ervaar het als een grote luxe zo dicht bij steden te wonen en rondom mooi rustig natuurgebied. De rust en de sereniteit, wil ik graag zo houden dus niet te veel informatieborden en dergelijke. Misschien nog wel enige banken op mooie uitzichtpunten.

  • Wil van Houtum
  • woensdag 13 december 2017
  • 08:24

  De naruur moet worden uitgebreid. Met name de agrarische sector zal moeten inkrimpen (behoudens de biologische landbouw) gezien het negatieve effect van grootschalige landbouw op het kleine beetje natuur dat Groningen nog rijk is. Laten we bijvoorbeeld ieder geval zorgen, dat de bijen, die nog resteren niet ook ten onder gaan aan landbouwgif, wat bij ongewijzigd beleid kan gebeuren met alle gevolgen van dien voor de voedselketen.

  • BL Vos
  • woensdag 13 december 2017
  • 08:31

  Goedemorgen,

  Eerst wil ik even wat kwijt. U spreekt over natuur. De definitie van natuur is: de inhoud en werking van het heelal zoals door de mens waargenomen, ervaren en/of gewaardeerd. Hiertoe behoren de niet-levende en de levende natuur. We hebben te maken met een kunst natuur gemaakt door de mens.

  Graag zie ik de oude of oorspronkelijke staat van de omgeving terug. Hier komt dan voldoende biodiversiteit in terug. Wat we nog hebben aan natuur laten we met rust. Het is een kunst om te leven met harmonie. Graag zou ik meer voor bijen of insecten terug zien. Inheemse kruiden, bloemen en houtige beplanting. Waterlopen zoveel mogelijk laten behouden. Natuurlijke oevers zodat een dier in nood ook een kans krijgt om te overleven. Wegen zoveel mogelijk diervriendelijker. A28 een moordmachine voor het natuurlijke leven. Door middel van de betonnen muur. Genoeg verbeter punten of aandachtspunten om over na te denken. Injecteren van mest zoveel mogelijk om zetten in uitrijden van mest met stroo. Zodat organismen van dhet bodem leven meer ontwikkeling krijgen. Gevolgen zijn meer biodiversiteit in de wei. Goed voor de weidevogels.
  Succes met het behalen van deze doelstellingen. Hoop dat de gezichten nu de andere kant op gaan staan. Met als doelstelling respect te tonen voor de natuur.en niet ons grote eigenbelang.

    • E. Reitzema
    • maandag 18 december 2017
    • 20:37

    Ik ben een groot voorstander van natuurlijk beheer binnen het natuurgebied het Roegwold. Afgelopen maand is weer een groot gebied gemaaid met rups voertuigen. Alles wat er leefd aan planten en dieren word kapot gemaakt. De hele dierenwereld is van slag. De roofvogels de konijnen en hazen ,de vossen de reen.
    Ik vind het ook belangrijk dat het gebied open blijft. Ik woon zelf aan de rand van het Roegwold, en kan nu nog vrij de Slochter toren en de Schildwolder toren zien.
    Over een paar jaar niet meer. Dan is het Roegwold een bos geworden.

  • Salome de Vries, Natuurkampeerterrein Wildemansheerd
  • woensdag 13 december 2017
  • 12:13

  Ik vind een combinatie van wonen, werken, landbouw en recreatie belangrijk. Ik woon tussen de boeren. Zij moeten alle ruimte krijgen voor hun onderneming. En b.v. subsidie voor bloemrijke randen voor vlinders en insecten. Ook kan de provincie dit zelf doen met bermen. Dit komt iedereen te goede. Ook voor de natuurbeleving van bewoners en bezoekers erg mooi. Als eigenaar van een Natuurkampeerterrein pleit ik voor mooie fiets-, en wandelpaden. En mooie route's. Wat al twee jaar een groot struikelblok en frustratie is, is het fietspad tussen camping de Otter en de Meenteweg. Al twee jaar is het voor de oudere fietser amper vertrouwd. Ook is er al twee jaar geen steiger en kanosteiger aan het einde van de Heerenhuisweg, Hellum. Onze gasten kunnen dus al twee jaar niet even een duik nemen, met de kano er op uit of even vissen. Dit vind ik erg jammer! Maar we zijn super blij met het mooie Roegwold, het knuppelpad en de goede samenwerking met het Staatsbosbeheer en boswachter A. de Jong.

  • Carla Pook
  • woensdag 13 december 2017
  • 13:07

  Wij genieten van de natuur maar ook van de weidevogels. Deze zijn juist in het landbouw gebied te vinden. Door de natuur er naast. Ik zou het fijn vinden als er wel bedrijvigheid in de lintbebouwing is. De economie is belangrijk om het hier aangenaam en plezierig kunnen blijven wonen en werken.

  • henk kremer
  • woensdag 13 december 2017
  • 17:49

  Ik vind de ruimte en rust en schone lucht belangrijke ingrediënten voor een prettig wonen in dit gebied. Ik beleef veel plezier aan de mooie luchten, de vogels en de flora langs de bermen van de wegen. Ik vind het laat maaien van bermen een pluspunt.
  Door veel extensieve landbouw begint het landschap er uit te zien als een soort 'biljartlaken'. Ieder vierkante meter wordt benut. Daardoor krijgen dieren en vogels minder kans om te overleven.
  Ik zou graag willen dat iedere boer een reële subsidie krijgt om stukken in te zaaien met bloemen dan wel stukken braak te laten liggen om patrijzen, fazanten en andere vogels kans te geven om te overleven en te broeden dan wel jongen voort te brengen. Ook worden veel bomen langs de weg ieder drastisch gesnoeid dan wel omgezaagd waardoor er minder gelegenheid is voor vogels om te schuilen of te broeden.

  • David Woortman
  • donderdag 14 december 2017
  • 14:10

  Het afwisselende landschap, veeteelt in combinatie met ‘t Roegwold-Schildmeer, is bijzonder aantrekkelijk voor recreatie zowel op het water als op het land. Het is een prachtig verblijfsgebied dat veel meer onder de aandacht zou moeten worden gebracht van stadjers en bezoekers van de stad en ommelanden. Wandelen, fietsen etc is het gebied uitermate geschikt voor. Een betere bekendheid in stad en regio zou het economisch belang van plaatselijke bedrijven en stedelijke hotels en binnenstadsondernemers aanzienlijk vergroten. Marketing Groningen pakt die rol nog niet voldoende op.

  • Jw top
  • donderdag 14 december 2017
  • 20:13

  Meer ruimte voor de natuur door het terugdringen van intensieve landbouw en veehouderij

  • Wilco van der Laan
  • donderdag 14 december 2017
  • 21:26

  Geachte provincie,

  Mijn mening is dat het gebied ontzettend belangrijk is voor de ecologische structuur. Het draagt bij aan het halen van de milieudoelstellingen waaronder terugdringen van co2 en het behoud van talloze bedreigde diersoorten zoals de otter, bever, Roerdomp, Heikikker en natuurlijk het toenemen van insecten. Voor boeren is het zeer aantrekkelijk om verschillende soorten vee te laten grazen en mee te helpen met het beheer zoals maaien enz (zie de samenwerkingsverband SBB - Natuurvereniging Slochteren)

  Voor veel mensen is het tegenwoordig belangrijk om tot rust te komen ivm de drukke maatschappij. Het gebied werkt hier aan mee.

  Kwa toerisme kan Groningen op een andere manier op de kaart komen te staan dan de gasproblematiek en economisch floreren door restaurants campings (bij de boer) B&B vakantieparken fietsverhuur enz enz te laten exploreren waar dat kan.

  Ik pleit er vurig voor het gebied in de toekomst nog verder uit te breiden zodat meer gebieden met elkaar in verbinding komen..

  Kortom, alleen maar win win situaties..

  Tot slot, ik wil graag op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen en meedenken praten over plannen in de toekomst..

  • willy Sjaarda
  • vrijdag 15 december 2017
  • 16:14

  Het roegwold en schildmeer zijn mooie gebieden, maar voor het grootschalige open agrarische landschap geldt het zelfde als ik aangaf voor 't Oldambt. Het is te monotoon, grote strakke vlakten met eentonig gewas, elke vierkante meter is benut, alles is gericht op productieverhoging en wat ongewenst is wordt bestreden. Ik ben voor natuurinclusieve- en biologische landbouw en veeteelt. En dan niet alleen ingezaaide akkerranden en braakliggende hoekjes, maar een algehele verandering van het landbouwbeleid.

  • vincent mahler
  • vrijdag 15 december 2017
  • 23:23

  Minder landbouwgronden en geen bestrijdingsmiddelen of verminderen.
  ruimte voor recreatie binnen natuurgebieden, fietspaden en groene lint zijn geweldig!
  Meer vogels vooral weidevogels, want die worden ernsitig berdreigd door landbouwmachines en pesticides alsmede milieuvervuiling door afval. Projecten voor scholen op het gebied van preventie en voorlichting. Meer buiten in de natuur voor kinderen in plaats van achter de beeldschermen.

  • Geja Staal
  • zaterdag 16 december 2017
  • 07:51

  Wensen:meer aandacht voor “bloembermen” vanwege de vlinder en insektenstand en een soepeler overgang van natuurgebied naar agrarisch gebied, meer fietspaden

  • Ineke konert
  • zaterdag 16 december 2017
  • 12:45

  De laatste jaren is door grootschalige cq intensieve landbouw veel verloren gegaan. We zien geen hazen, konijnen , fazanten en reeën meer. De vogels hebben onvoldoende voeding waardoor de jongen al in het nest sterven. De bijenstand is fors afgenomen waardoor uiteindelijk de nodige bestuiving van alle gewassen onvoldoende plaats vindt. Ik zou graag willen dat er weer meer stukken oorspronkelijke natuur terug komen.

  • Franca Sikkink
  • zaterdag 16 december 2017
  • 14:39

  We moeten heel zuinig zijn op het prachtige landschap oa van het duurswold. Woningbouw kan zeer goed dmv inbreiding ( veel grote boerderijen en huizen aan de lint) . Het open landschap behouden en weg met de gifspuiterij in de akkerbouw. Dat is verschrikkelijk.

   • Marieke Bootsma Statenlid SP
   • zondag 17 december 2017
   • 18:16

   Dank voor uw reactie.
   We moeten zeker zuinig zijn op de mooie omgeving. We proberen zoveel mogelijk dier-, en plantsoorten te behouden, zelfs uit te breiden.

  • M. Reysoo
  • zondag 17 december 2017
  • 00:35

  Voor het Centrale Woldgebied worden de bijzondere verkavelingspatronen terecht als karakteristiek genoemd. Die staan echter onder grote druk van de intensieve melkveehouderij. Begrijpelijkerwijs werken de boeren graag met ruime percelen, wat botst met de (van oorsprong) langwerpige, smalle veenontginningskavels. Die kavelstructuur verdient daarom meer bescherming, zodat de geschiedenis van de streek leesbaar blijft in het landschap. Helaas staan in de Omgevingsvisie (2016) alleen fragmenten van deze grootschalige structuur als 'landschappen met herkenbare opstrekkende verkaveling', terwijl dit juist patronen zijn die alleen herkenbaar blijven als ze over hun gehele strijklente behouden blijven. Het is dan ook misplaatst dat in de Omgevingsvisie de gekarteerde gebieden worden begrensd door (o.a.) de spoorlijn en de Wolddijk. Daarmee staat de provincie in feite toe dat in de toekomst zulke lijnen als schijn-ontginningsgrens over blijven. Ik pleit voor een duurzaam behoud van de duizend jaar oude zichtbare overblijfselen van de schepping van mijn woonomgeving.

  Bij voorbaat dank.

  • frits tonkes
  • zondag 17 december 2017
  • 09:26

  na de rvk slochteren en harkstede was er geen natuur meer over in de gemeente slochteren, behalve wat overhoekjes wat groen geworden is.
  t roegwold is voor het natuur een mooie compensatie maar het landschap is verder erg kaal geworden. de huisjes in het veld met de bijbehorend groen zijn verdwenen.
  het weinige natuur wat er nog is van vroeger moet zo veel mogelijk worden beschermd.

  • Lines Kuipers
  • zondag 17 december 2017
  • 10:25

  Het landschap van Duurswold / Oldambt/ Menterwolde/ ofwel Oost Groningen moet blijven zoals het nu is . Blijven voor de vegetatie , insekten , en dieren dit hoort niet te veranderen.

  • Margot van Oosten
  • zondag 17 december 2017
  • 14:22

  Ik maak me bezorgd over de alsmaar uitbreidende kassenbouw in de omgeving van Hoogezand (ten noorden en zuiden van de A7). Het lijkt wel het verplaatsen van de vreselijke toestand uit het Westland (ZH) naar hier. Daar zijn alleen nog maar kassen zonder groen met veel wateroverlast. De zonnepanelen parken(!) die er nu geplaatst worden bedekken de grond waarop gewoon gewassen verbouwd kan worden. Zet die zonnepanelen boven op de bedrijven met platte daken en boven de parkeerterreinen in de bedrijvenparken(!).

  • eveline
  • zondag 17 december 2017
  • 18:23

  bij het afvalstation probeert men nieuwe huizen te bouwen. ondoordacht vind ik. er is daar een 60 km weg en geen openbaar vervoer en verder ligt het ver uit het gebied van winkels. wie daar gaat wonen moet een auto hebben. openbaar vervoer afwezig en fietsen levensgevaarlijk. het zou beter bestemd kunnen worden voor een biologische boer. verder vraag ik me ook serieus af waarom de verlichting op het afvalstation altijd moet branden en er geen zonnepanelen op het dak liggen. het licht is slecht voor de natuur en het is verspilling van (vermoedelijk grijze) stroom.

  • Rob
  • maandag 18 december 2017
  • 15:08

  Vaak is het de landbouw die hier al een voorsprong op hebben en natuurgebieden bij houden voor de instecten. Ik zou meer in de grote steden veder gaan kijken wat daar mogelijk is. Daar voornamelijk sterft de insect uit omdat dat vies is volgens de stedelingen. Wat niet zo is. Er zijn in de steden genoeg platen daken doe daar wat mee kwa natuur en instecten. Wat ook beter is voor de luchtkwaliteit in de stad zelf.

  • J de jong
  • maandag 18 december 2017
  • 20:25

  Hoe meer diversiteit des te beter , daar kunnen boeren ook voor zorgen als ze gesubsidieerd worden

  • Anje huijssoon
  • maandag 18 december 2017
  • 21:54

  Nog even en je kunt hier van het hele gebied natuur maken als we allemaal weg gezakt zijn en of verdreven door de bevingen. Maar tRoegwold is prachtig hoor, maar eigenlijk wel genoeg natte natuur hier. Sorry dat ik zo synisch ben, maar de aardbevings problematiek zit me op dit moment erg hoog

  • Anje huijssoon
  • maandag 18 december 2017
  • 21:55

  Nog even en je kunt hier van het hele gebied natuur maken als we allemaal weg gezakt zijn en of verdreven door de bevingen. Maar tRoegwold is prachtig hoor, maar eigenlijk wel genoeg natte natuur hier. Sorry dat ik zo synisch ben, maar de aardbevings problematiek zit me op dit moment erg hoog

   • Be Zwiers. pvhN
   • dinsdag 19 december 2017
   • 12:12

   Bedankt voor zus reactie.
   Begrijpelijk dat de inwoners zich zorgen maken over hun gebied.
   Aardbevingen zijn geen
   Elke dingen.
   Dit gebied kenmerkt zich dor motie natuur, zoals het Slochterbos. En de natte natuur rondom het Schildmeer richting Slochteren.
   PvhN vind het belangrijk dat er nog een goede verbinding komt met alle andere meren in het Groninger land. Oldambtmeer Zuidlaardermeer Meerstad geeft een toeristische impuls. maar ga goed om met de inrichting.

  • mr. Gerard Kuipers
  • dinsdag 19 december 2017
  • 14:04

  De biodiversiteit is achteruitgehold. We zijn al 70% kwijt. En nu ook de insectenpopulaties instorten is het echt 5 voor 12. Niet alleen moet er meer natuur komen. Ook in de natuur lukt het niet gifstoffen buiten de deur te houden. Dit betekent dat de landbouw echt aan banden moet worden gelegd. Eigenlijk is de enige landbouw die minder belastend is de biologische landbouw. Die moet dus actief worden gestimuleerd en de andere agrarische activiteiten worden afgebouwd. Woningbouw kan, maar liever via het compacte stadsmodel. Vervang kantoren door woninglocaties. Veel kantoren staan leeg en we hebben minder kantoorruimte nodig door een andere manier van werken. Ook winkelcentra kunnen kleiner, want de consument besteld meer en meer online. Beter investeren in kwaliteit zowel in de stad/ het dorp als in het buitengebied.

  • Bianca Holst
  • dinsdag 19 december 2017
  • 15:07

  De natuur mag beschermd en uitgebreid worden. Groningen de natuurlijke Oase van Nederland. Daar waar je je in je element kunt voelen. Stop hier de Ecocide. Groot voorstander van biodiversiteit. Goed om het zaad van oude en inheemse rassen te waarborgen en veiligstellen. Biologisch teeltmateriaal te versterken.
  Complimenten voor jullie initiatief!!!!!!!

  • Anita
  • dinsdag 19 december 2017
  • 16:11

  Hier zijn prachtige bomen omgezaagd en haagbeuk hagen die echt oud waren om zeep geholpen. ( Schildwolde) een hele grote ergernis.....als er hier al niks mag staan hoe moet dat met de rest????

  • Lambert Oostra
  • dinsdag 19 december 2017
  • 20:29

  Goed geformuleerd. Houdt cultuurlandschappen in stand. Heb oog voor de natuur. Laat landbouw en veeteelt plaatsvinden met behoud van bestaande structuren en breid zonodig natuurgebieden uit.

  • Coos
  • woensdag 20 december 2017
  • 10:27

  Ik wil dat de natuur meer moet worden beschermd om bijensterfte te voorkomen en moet worden uitgebreid.

  • Ver. Groninger Dorpen
  • woensdag 20 december 2017
  • 23:45

  Mooie natuur en een aantrekkelijk, karakteristiek landschap vormen een belangrijke basis voor het welbevinden van mensen en daarmee de dragers van een leefbaar platteland. De herkenbaarheid en eigenheid van het regionale landschap, karakteristieke kerken en huizenbouw zijn pijlers waarop de mensen hun verknochtheid met het Groningerland gebouwd hebben. Hier zal zorgvuldig mee omgegaan moeten worden, zeker in het kader van de versterkingsopgave zal deze herkenbaarheid van groot belang zijn.
  De vele dorpsprojecten waarin de natuur, groen en dorpstuinen weer binnen de dorpen worden gehaald en projecten in het kader van de energietransitie worden opgestart, getuigen van betrokkenheid bij de leefomgeving en de wens van bewoners om het landschap mede vorm te geven. Zij zijn de ambassadeurs voor het Groningse landschap.
  De rol van PS kan enerzijds zijn mét de inwoners te zoeken naar wat kan en past zonder uit het oog te verliezen dat ook Groningen onderdeel is van een wereldeconomie die kansen biedt, dat het gebied veel gebracht heeft, maar ook zijn eigen dynamiek in zich heeft. Anderzijds zal PS ook een duidelijk kader moeten scheppen om de bewoners te behoeden voor van buitenaf opgelegde wisselende eisen ten aanzien van het gebied vanwege hogere belangen.