Gorecht › Kies voor Groningen: natuurbeleving
Gorecht

Bedankt voor het geven van uw mening over de natuur en het landschap van Gorecht

Stad Groningen, Harense villa's, Zuidlaardermeer, Geopark Hondsrug en Drentsche Aa gebied

In het Gorecht zijn de landschappelijke verschillen groot. Het Gorecht ligt ten zuidoosten van de stad Groningen en bestaat uit de noordelijkste punt van de Hondsrug, met aan de westzijde het beekdal van de Drentsche Aa en aan de oostzijde het beekdal van de Hunze, met een laaggelegen veengebied bij Engelbert, Middelbert en Westerbroek.

Karakteristiek voor het Gorecht is onder meer:

 • Contrast tussen kleinschalig besloten hoger gelegen Hondsrug en aan weerszijden laag gelegen zeer open beekdalen van de Drentse Aa en Hunze
 • Veenborgen en andere 18e -eeuwse landgoederen
 • Parkachtige esdorpenstructuur op de Hondsrug met afwisselend essen, bossen, graslanden en met naast sobere boerderijen en keuterijen ook statige bebouwing in de vorm van landgoederen, villa’s en later meer voorstedelijke woningbouw
 • In de IJstijd ontstane ronde meertjes (pingoruïnes)
 • Door winning van veen ontstane, langgerekte en rechthoekige stroken water (petgaten), waar aan de randen Elzen groeien

Karakteristiek voor de natuur in het Gorecht is onder meer:

Bij de lager gelegen open beekdalgraslanden:

 • Foerageergebied ganzen
 • Weidevogels, waaronder kritische soorten zoals de Watersnip en Zomertaling
 • Vochtige en natte schraallanden
 • Open water
 • Moeras met plakkaten Veenwortel waarop de Witwangsterns broeden

Bij het parkachtige landschap op hoger gelegen zandgronden van de Hondsrug:

 • Houtsingels/bosjes
 • Bloemrijke graslanden
 • Zoomvegetaties, met Gulden boterbloem langs de rand van de Hondsrug
 • Loofbossen op zandgrond met o.a. Rosse vleermuizen
 • Vennen
 • Vochtige en droge heide

Ligging van Gorecht in de provincie Groningen

Reacties van bezoekers

  • Henk
  • maandag 11 december 2017
  • 14:43

  Ik ben voor meer groen om en rond Groningen . Zeker nu de subsidie voor de boeren op productie hout is verlopen .

  • Ernst R. Wolfgram
  • maandag 11 december 2017
  • 15:16

  Behoudt natuurwaarden, met name op de Hondsrug met de beekdalen van de Hunze en de Aa. Herstel van de perceelscheiding dmv meidoornhagen.
  Aandacht en evt. herstel van de Blankeweer ( 2 waterburchten) met de landweer zoals deze daar ooit lag. Huidige inrichting Zuidlaardermeer gebied is evenals Duurswold/Roegwold zeer waardevol.

  • I. Ross
  • maandag 11 december 2017
  • 15:24

  Natuur en landschap zijn zo ontzettend belangrijk voor het welzijn en de gezondheid van mensen. Ik pleit dus van harte voor meer natuur en zoiets als school- en stadsmoestuinen en voedselbossen, waarmee mensen zich ook kunnen voeden. Geen vakantiewoningen in natuurgebieden, daar profiteren alleen de welgestelden van. Ik schrik van de verstening die er al heeft plaatsgevonden. Graag regels tegen betegelde tuinen en subsidies voor meer groene daken en muren en groene tuinen.

  • M. de Weerd
  • maandag 11 december 2017
  • 15:39

  Ik zet in op meer groen rondom Groningen. Als ik in het bos wil wandelen moet ik helemaal met de bus naar Drenthe waar heerlijke bossen zijn compleet met prachtige wandelroutes. In Groningen is niks. Persoonlijk vind ik Groningen een hele saaie provincie. Het Beyumerbos stelt niks voor want het is 1 lange weg rechtdoor en dan weer terug. In de zomer ga ik zeker 2x per week naar Drenthe en misschien ga ik er naar toe verhuizen.

  • Lukas Bouwman
  • maandag 11 december 2017
  • 15:52

  Provincie Groningen blijf in ieder geval van de Gemeente Haren af. Die gemeente is en was in staat om te waken over haar waarden. Door anderen genoemd als 'het Wassenaar van het Noorden'.

  Afblijven dus !

  • Wim Klaassen
  • maandag 11 december 2017
  • 16:29

  Om woon-werkverkeer te verminderen zie ik graag dat er veel in en nabij de stad wordt gebouwd. Helaas is dit g3bied door de vuilstort daar minder geschikt voor. Ontwikkel het maar als natuur, bossig nabij bebouwing en verder open.

  • e bagijn
  • maandag 11 december 2017
  • 18:29

  op een mooie dag is het op de fietspaden file fietsen. er is kennelijk meer behoefte aan meer fietspaden en meer 'natuur' of groene cultuur. ik zie huizen soms lang te koop staan, in alle prijsklassen, men is gewoon te kieskeurig geworden.
  verder zou ik denken dat hier gebieden heel geschikt zouden zijn voor weidevogels, o.a. de grutto. die zouden ook gesteund kunnen worden. een natuur educatiecentrum zou ook mooi zijn.

  • Lambert Kamps
  • maandag 11 december 2017
  • 21:17

  Kies voor kwaliteit, waardevollle natuur beschermen en uitbreiden. Wonen en werken daar waar het aansluit op bestaande dorpen of wijken. Agrarische gebieden niet versnipperen of doorsnijden zodat goed boeren ook mogelijk blijft. Zo (be)houd je de kwaliteit van ieder landschap zonder dat het eem het ander in de weg gaat zitten. Kortom, slimme keuzes maken.

  • Petra
  • dinsdag 12 december 2017
  • 08:55

  Graag meer groen rondom en ook in de stad.

  • Petra
  • dinsdag 12 december 2017
  • 08:55

  Graag meer groen rondom en ook in de stad.

  • Petra
  • dinsdag 12 december 2017
  • 08:55

  Graag meer groen rondom en ook in de stad.

  • Jasper
  • dinsdag 12 december 2017
  • 09:06

  Juist het feit dat je binnen 15 minuten Groningen uit kan fietsen en middenin het vlakke land zit is een van de genoten van het wonen in deze stad. Projecten als "Meerstad" dragen aan dit genot niet bij; al is het maar vanwege de beton-blok-nieuwbouw-architectuur die niet in die omgeving thuis hoort. Het uitzicht vanuit de stad op de mooiste lege natuur is belangrijk. Dat uitzicht mag van mij best beschermd worden. Mocht je dan toch kiezen om alles vol te bouwen, kies dan voor meer passende architectuur met uitzicht en doorkijk op het vlakke land die erdoor wordt ingenomen. Dat je vanuit de stad niet overal tegen grote muren nieuwbouw hoeft aan te kijken.

  • Teije Zigterman
  • dinsdag 12 december 2017
  • 10:03

  Als Groningen wil groeien zijn er woningen nodig, tegen de huidige standsgrens aan of er binnen.

  • Maarten Jansen
  • dinsdag 12 december 2017
  • 11:56

  Het Zuidlaardermeergebied is een van de beste natuurgebieden voor vogels van Nederland. Op een heel klein stukje krijgt het Groninger Landschap het voor elkaar om hele bijzondere soorten voor Europa te laten broeden. Van heine en verre in Nederland komen mensen naar het gebied om Steltkluut, Zeearend en Witwangstern te zien. Natuurgebieden zijn altijd afhankelijk van het gebied daaromheen. Het is daarom belangrijk dat de bestaande natuur in het Gorecht wordt beschermd en waar mogelijk wordt uitgebreid. Eventueel kunnen sommige vormen van recreatie, landbouw of wateropslag hier maatschappelijk aan bijdragen.

  • Lieuwe
  • dinsdag 12 december 2017
  • 13:51

  Behoud de natuur rondom Groningen. Je kunt heel gauw met een racefiets uit Groningen fietsen met een diverse natuurgebieden wat Groningen uniek maakt. Ook het historische karakter moet bewaard blijven zoals de pingoruïnes, dat geeft juist recreatie en is goed voor het welzijn van de stad en ommelanden van Groningen.

  • W. van der Veen
  • dinsdag 12 december 2017
  • 14:28

  - Grote stad met alle functies
  - Een rustig, bereikbaar en leeg platteland
  - Industriegebied bij Eemshaven/Delfzijl, overige bedrijven-/industrieterreinen (je weet wel, die langs snelwegen) transformeren naar bosrijke natuurgebieden waar kan worden gerecreëerd.
  - Focus op verantwoorde biologische (gifloze) landbouw: Groningen graanrepubliek en aardappelimperium.

  • J.Oosting
  • dinsdag 12 december 2017
  • 19:59

  Woningen zodat je in de stad kunt blijven wonen.

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:31

  Veel parkruimte reserveren! Zo kan je de verhouding goed op pijl houden! En laten bewaken door onahankelijke instanties!

  • Jan Luiken
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:50

  Behouden en uitbreiden van de natuur rond de stad en Haren. Wat betrefd bebouwing, ontwerp ecodorpjes of ecowijken of ecolandgoeden of gehuchten. Kleinschalig en compleet natuurvriendelijk, omringd door bos, water (zoals Meerstad). De wijken die nu rond de stad liggen in deze omgeving, hebben voorzieningen genoeg voor de nieuwe wijkjes/dorpjes etc. Dat is mijn idee om de Stad uit te breiden, maar de natuur te behouden...

  • JK
  • dinsdag 12 december 2017
  • 23:12

  Ruimte overlaten voor natuur (of zelfs uitbreiden). De stad Groningen is naar mijn mening succesvol omdat het een compacte stad is. Alles is op fietsafstand te bereiken. Laten we dit zo laten. Op de fiets, naar werk, naar de binnenstad, naar de universiteit en naar de natuur. Geen grootschalige woonwijken op té grote afstand buiten de stad maar middeldichte bebouwing rondom belangrijke (OV) knooppunten en braakliggende terreinen in de stad. Er is zowel bebouwing nodig voor studenten als voor starters en de middenklasse.

  • M.Jonkergouw
  • woensdag 13 december 2017
  • 10:27

  Meer natuur!!

  • Thijs de Graaff
  • woensdag 13 december 2017
  • 11:33

  Meer groen en bebossing in en rondom de stad. De drempel van bomen kappen moet omhoog.

  • Hans van den Berg
  • woensdag 13 december 2017
  • 11:46

  Ik vind dat de natuur moet worden uitgebreid. Als het op milieu beleid aankomt is het tien over twaalf. De klimaatvluchteling is een feit. En in de komende jaren zal steeds meer budget vrij moeten worden gemaakt voor groene investeringen. Laat Groningen opnieuw het landelijk voorbeeld worden qua vernieuwing en innovatie. Laten wij als Noorderlingen een precedent zetten voor de rest van het land. Focus op milieu en natuur voor een betere toekomst. Vandaag de boom planten waardoor de volgende generaties zuivere lucht en schaduw hebben.

  • udo fekken
  • woensdag 13 december 2017
  • 12:44

  Het "Groene longen" beleid in Groningen moet standvastig blijven. Anders zet je de deur open voor allehande gesnoep van openbaar groen ter wille van incidentele bouwplannetjes. Door de uitbouw van de stad in weidegebieden is de verhouding groen/bebouwd al op de tocht komen te staan. Niet verder! Dit gebied moet worden aangewezen als parklandschap.

  • Stijn de Vos
  • woensdag 13 december 2017
  • 14:14

  Gezien de stand van de Aarde lijkt het mij niet overbodig om meer ruimte voor groen te maken!

   • Henk Veenstra
   • woensdag 13 december 2017
   • 16:38

   @ Stijn de Vos: ben ik vlak voor, maar makkelijk gezegd natuurlijk. Wie van ons gaat er: kleiner wonen, auto weg doen, consuminderen, veganistisch eten, geen kinderen meer verwekken, niet meer vliegen etc. etc? Dan komt er pas weer ruimte vrij, en kunnen er complete wouden rondom Groningen worden aangepland! Maar zolang we doorgaan op de huidige manier heeft de stad alleen maar meer ruimte nodig vrees ik.

    • Dick Toering
    • zaterdag 16 december 2017
    • 07:58

    Een compacte stad beschermt de gebieden om de stad. Verrommeling van het landschap is een sluipend proces; goed beleid moet de kwaliteit van de landelijke omgeving bewaken. Mensen willen graag in het groen wonen, maar tegelijk wordt het groen rondom de stedelijke gebieden hierdoor minder van kwaliteit, waardoor dit door een hele grote groep mensen juist minder aantrekkelijk wordt als recreatiegebied. Bovendien zorgt versnippering ook voor verdwijnen van leefgebied voor dieren en verarming van natuur in het algemeen. Misschien niet voor ieder individu meteen het allerbelangrijkste, maar voor de leefbaarheid van de bevolking als geheel wel heel erg belangrijk. Een goede bescherming van open gebieden voorkomt wellicht ook zaken als milieuvervuiling; herkenbaarheid van structuren maakt het makkelijker deze kwalitatief te ontwikkelen (stad) of te beschermen (landschap). Ook zaken als woon/werkverkeer zijn gebaat bij een compacte stad, waar men makkelijk per fiets of openbaar vervoer kan komen.

    • Dick Toering
    • zaterdag 16 december 2017
    • 08:04

    Wie gaat er kleiner wonen etc.? Ik. Consuminderen is zeker goed mogelijk, maar je moet wel sterk in je schoenen staan, omdat de hele maatschappij is ingericht op consumeren. Het belang van de wereld is niet altijd een makkelijke drijfveer, maar dichter bij huis levert consuminderen op dat men geld overhoudt, wat anders besteed kan worden. In mijn geval aan minder werken voor geld en mijn passie volgen. Voor anderen kan het beteken eerder met pensioen, of vrijwilligerswerk doen, of vaker de natuur in, etc etc. De winst van consuminderen is een grotere kwaliteit van leven.

  • Anja Arends
  • woensdag 13 december 2017
  • 17:19

  Parken en bossen rond de stad en de lintbebouwing lijkt mij heel belangrijk ivm de leefbaarheid.

  • Micha Lindenbaum
  • woensdag 13 december 2017
  • 19:57

  Inbreiding in plaats van uitbreiding. In de stad wordt al veel hoogbouw gepleegd en appartementencomplexen neergezet en dat lijkt mij een goede zaak. Het aantal huishoudens groeit, maar vooral door alleenstaanden of kinderloze stellen. Uitbreiding met eengezinswoningen lijkt mij een ouderwets en ruimteslurpend idee. (Houd bijvoorbeeld in Godsnaam de weilandjes tussen Groningen en Haren intact. Niet nog meer bedrijventerreinen of te grote huizen in jaren dertig stijl op te kleine kaveltjes, waar niemand op zit te wachten.)
  Het oude kleinschalige agrarische cultuurlandschap van het Gorecht moet behouden blijven. Het creeren van nieuwe ‘natuur’ is daarbij net zo’n grote verruinering van het landschap als een vinex-nawee. Liever verdichting van houtwallen, dan een nieuw bosje.
  Ten slotte mag het ook in de stad Groningen duidelijk zijn dat we op de Hondsrug zitten en, hoewel op de grens met de zeeklei, van oudsher bij het Drentse cultuurgebied horen.

  • Gre lamain
  • woensdag 13 december 2017
  • 20:27

  Ik hoop dat er veel ruimte komt voor natuur en ruimte. Ik woon in de binnenstad en heb het gevoel dat elke vierkante meter vol gebouwd wordt. Ik hoop dat ik straks niet eerst een uur moet fietsen om lekker van de natuur te kunnen genieten!

  • B. veenstra
  • woensdag 13 december 2017
  • 20:49

  Landschap goed, nieuwe (nep) natuur nee. Woningbouw zoveel als er vraag is en in de juiste type's tegen een geschikte prijs. Er staan tegenwoordig zoveel oude stapels stenen te koop voor een prijs dat je beter nieuw kunt bouwen met alle voordelen van dien, goede isolatie en nieuwe technieken. Dan heb je dat bos voor de volgende generatie niet meer nodig. Hier en daar een beeldbepalende boom in de woonwijk is niet slecht.

  • Wietze
  • woensdag 13 december 2017
  • 21:05

  Laten we vooral inzetten op natuurbehoud en uitbreiding.

  • Klaas
  • woensdag 13 december 2017
  • 22:20

  Sinds eind jaren 90 wordt er gesproken over natura2000 gebieden, die ook in Groningen aangelegd zullen worden. We hadden hooggespannen verwachtingen, dat er nu ook bij ons meer bos zou worden aangelegd. We zijn nu 18 jaar verder en wat is er van terecht gekomen. Nieuwe natuur Westerbroek, Dannemeer. De invulling is geworden; natte natuur. Er is niet één boom bij geplant. Er is gesneden in het budget, de boeren werkten tegen. En het waterschap vond het prachtig vanwege noodwaterberging. Zelfs de boswachter vond het geweldig allemaal. In deze provincie hoor je veel mensen roepen dat ze houden van de weidse landschappen. Op de klei wellicht. Het lijkt er op dat de Provincie haar oren hier naar heeft laten hangen. Maar op kaarten uit de 13e eeuw is te zien dat langs de hele grens met drenthe bos voor kwam. Daar is bijna niets van over. Groningen heeft nu met 1% het allerminste areaal aan bos in heel Nederland. Dat is niet iets om trots op te zijn lijkt mij. Juist tussen de stad 200k aan inwoners en Midden Groningen 60k aan inwoners zou een bosgebied niet misstaan. Ook handig voor recreatie doeleinden. Volkomen ten onrechte is ingezet op watervaarwegen zoals in blauwe stad of het turfvaartkanaal naar Veendam. Dat trekt dus geen toeristen. Had dan de rivier de Hunze weer laten meanderen van Meerwijck via Waterhuizen tot aan Euvelgunne, net als in Drenthe met succes is gebeurd. Dat had wel toeristen getrokken, net als een groot bosgebied dat had gedaan. Ik vind daarom dat de Provincie te weinig ambitieus is geweest. Is er eindelijk geld, worden er verkeerde keuzes gemaakt. Mogelijk is er sprake van onervarenheid in aanleg van bospercelen. Of misschien ook wel van politieke onwil. Ik ben in elk geval bijzonder teleurgesteld in het resultaat.

  • Mark
  • donderdag 14 december 2017
  • 00:05

  Meer hoogbouw in de stad Groningen zodat de stad niet zover “uitdijt” naar gelang het aantal inwoners toeneemt. Als je meerdere hoogbouw (10 verdiepingen en hoger) gebouwen gaat bouwen, kun je het woningtekort oplossen en tegelijkertijd laat je buiten de stad dan meer ruimte voor natuur zoals de Onlanden.

   • Jelle Ruben
   • donderdag 14 december 2017
   • 04:45

   Dat is zeker een mooie oplossing zijn. Ik ben zelf niet vies van hoge gebouwen.

  • Jelle Ruben
  • donderdag 14 december 2017
  • 04:44

  Mooie natuurgebied met mooie recreatieve voorzieningen.

  • Guido van Benten
  • donderdag 14 december 2017
  • 17:11

  Meer groen is meer beter. Als we doorgaan met alles volbouwen en bestraten zeggen we over 50 jaar "goh, wat jammer eigenlijk, dat we er niet zuiniger op zijn geweest". Dat kun je beter voor zijn.

  • Anna
  • donderdag 14 december 2017
  • 17:44

  Ik ben voor meer groen!!

  • Meijer
  • donderdag 14 december 2017
  • 23:22

  het landschap moet maximaal open gehouden worden. De karakteristieke elementen moeten worden behouden!
  Doen we dat niet, waar we al druk mee bezig zijn, verliest het zijn aantrekkelijkheid en verworden we gelijk aan de andere provincies.

  • Kim Bakker
  • donderdag 14 december 2017
  • 23:36

  Ik ben voor meer bomen in en rond de stad Groningen. Al ben ik zeker van mening dat er wel een oplossing mag komen voor het woontekort.

  • J. Nomen
  • vrijdag 15 december 2017
  • 07:17

  Kom zelf vanuit het westen, de randstad, geboren te Giessendam in 1954, was toen een relatief klein dorp. Inmiddels is er vanaf Gorcum een nagenoeg aaneengesloten bebouwing van woonwijken en bedrijfsterreinen. Loop het rijtje maar af: Gorcum, Hardinxveld, Sliedrecht, Papendrecht Alblasserdam, Dordrecht, de rivier over: Zwijndrecht, Ridderkerk, Barendrecht, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen Maassluis, Delft den Haag.
  Ik woon met heel veel genoegen in Warffum, hier is nog ruimte en rust, doet me aan mijn vroege jeugd denken. En ik ben niet de enige. Ik zeg wel eens: als je wil zien hoe het niet moet ga in het westen kijken en rij de A15 uit vanaf het verkeersplein Gorcum tot Alblasserdam (asfalt, betuwelijn, industrieterreinen langs de snelweg)

  • Maat
  • vrijdag 15 december 2017
  • 08:13

  Ik kies voor de natuur en de bescherming, handhaving en uitbreiding daarvan. Misschien kunnen mensen meer worden gestimuleerd in de Groninger dorpen te gaan wonen als ze dichter bij de natuur willen wonen. En misschien kan de provincie meehelpen ervoor te zorgen dat er weer meer voorzieningen komen in de dorpen.

  • Roel vonk
  • vrijdag 15 december 2017
  • 08:31

  Het is wenselijk meer aandacht te besteden en de potentie te gebruiken van de oostkant van het Zuidlaardermeer ( tussen De Groeve en Meerwijck). Erg veel dagjesmensen maken gebruik van de drukke doorgaande weg ( Woldweg) , terwijl het uitbreiden van fiets en wandelpaden dichter bij het meer achterwege blijft. Dit is een gemiste kans en erg zinvol voor diverse gebruikers groepen.

  • Wout Veldstra
  • vrijdag 15 december 2017
  • 13:53

  Het zou mooi zijn als er werk gemaakt werd van het project Laagveengordel, zodat het idee van de robuuste ecostructuur, wat door Bleeker werd vermoord, alsnog mogelijk wordt. Volgens mij ligt het nu ergens in de kast.

  • willy Sjaarda
  • vrijdag 15 december 2017
  • 17:28

  Behoud van de natuur rond Groningen. Ik woon aan de westkant en ben binnen 5 minuten in de Onlanden, een mooi, open natuurgebied. Ook het gebied rond Onnen en Zuidlaardermeer is mooi met o.a. houtwallen en polderlandschap. Wil ik bomen zien, dan is het Stadspark vlakbij en voor echt bos is er het Noordlaarderbos plus iets verder Roden, Norg. Belangrijk vind ik dat de stad niet steeds verder uitbreid, graag bouwen op bestaande locaties, zoals oude industrieterrein, Suikerterrein/voormalige vloeivelden e.d. En meer appartementen, 3 á 4 hoog, geen woontorens voor mij.
  Onnodig is het industrieterrein richting Drachten, zonde dat het is aangelegd.

   • I Vinke
   • vrijdag 15 december 2017
   • 23:24

   Ik ben het met Willy helemaal eens ,woon zelf ook vlak bij De Onlanden en wat een mooi gebied. Even over het Stadspark , wat vind ik het toch jammer dat er zo slordig met dit park om gegaan wordt men parkeert maar op het gras zodat de grond zo dicht slibt dat het water zelfs niet meer weg zakt. Oude bomen worden gekapt maar waar blijft de nieuwe aanplant ?
   Dan over de kantoor bouw langs de A7 wat staat daarvan leeg ? Dus stop nieuwbouw van kantoor ruimtes. Ook met hoogbouw graag wat voorzichtig zijn gun elkaar a.u.b. nog wat zon in eigen tuin. dat geeft zoveel meer woonplezier dan in schaduw wonen door hoogbouw.

  • Jannes Aalders
  • vrijdag 15 december 2017
  • 20:23

  Ik ben voor het behoud van de natuurwaarden rond Groningen. A.u.b. niet meer woningbouw of bedrijventerreinen. Aanplant van bos hoeft van mij ook niet. Laten we eens accepteren dat bepaalde gebieden perfect zijn zoals ze zijn. Afblijven en met rust laten is mijn advies.

  • Dick Toering
  • zaterdag 16 december 2017
  • 07:55

  Een compacte stad beschermt de gebieden om de stad. Verrommeling van het landschap is een sluipend proces; goed beleid moet de kwaliteit van de landelijke omgeving bewaken. Mensen willen graag in het groen wonen, maar tegelijk wordt het groen rondom de stedelijke gebieden hierdoor minder van kwaliteit, waardoor dit door een hele grote groep mensen juist minder aantrekkelijk wordt als recreatiegebied. Bovendien zorgt versnippering ook voor verdwijnen van leefgebied voor dieren en verarming van natuur in het algemeen. Misschien niet voor ieder individu meteen het allerbelangrijkste, maar voor de leefbaarheid van de bevolking als geheel wel heel erg belangrijk. Een goede bescherming van open gebieden voorkomt wellicht ook zaken als milieuvervuiling; herkenbaarheid van structuren maakt het makkelijker deze kwalitatief te ontwikkelen (stad) of te beschermen (landschap). Ook zaken als woon/werkverkeer zijn gebaat bij een compacte stad, waar men makkelijk per fiets of openbaar vervoer kan komen.

  • E. van der Kamp
  • zaterdag 16 december 2017
  • 08:35

  Wat mij betreft zijn we toe aan groene longen om de Stad. Ik merk aan mijzelf en aan mensen om mij heen het positieve effect van een mooi landschap of park.

  • Marijke de Boer
  • zaterdag 16 december 2017
  • 09:26

  Graag het karakter van het landschap behouden

  • Pieter Bouwsema
  • zaterdag 16 december 2017
  • 11:44

  Ik zou graag zien dat er meer ruimte voor de natuur komt. Groningen is voor het overgrote deel een cultuur landschap. Recreatie is prima maar ik denk dat daar genoeg ruimte voor is. Ruimte voor de natuur is er te weinig. Ik zou ook graag zien dat het management op boerderijen verandert omdat dat een ook zo’n impact heeft. Denk aan pesticiden, maaien, etc.

  • Esmeralda
  • zaterdag 16 december 2017
  • 12:28

  Meer op groen!

  • Marlies Ulenbelt
  • zaterdag 16 december 2017
  • 16:27

  Herstel van oud singellandschap, zoals voor de ruilverkaveling!

  • Weessies
  • zaterdag 16 december 2017
  • 16:30

  Ik ben voor meer natuur en bomen. Niet alleen om de stad maar ook in de stad. Veel groen in wijken is verdwenen, terwijl bomen een belangrijke functie vervullen in omzetten van CO2 en opname van grondwater. Daarnaast maakt groen mens en dier gelukkiger.

  • Nienhuis
  • zaterdag 16 december 2017
  • 16:46

  Het groninger landschap van voor de ruilverkaveling was er eentje van mooie houtwallen, slingerende watertjes. Groningen moest mee in de welvaart vond men destijds. Friesland en Drenthe hielden vast aan de kenmerken van hun provincie. Groningen trok de sloten recht, kapte heel veel bomen en houtwallen ten gunste van de landbouw. Nu dat niet meer nodig is zou herstel van het landschap van weleer onze provincie kunnen versterken. Meer groen doet mens en milieu goed.

  • Ingrid van Nieuwkuijk
  • zaterdag 16 december 2017
  • 18:12

  Graag bos/bomen aanplanten. Groningen is best mooi, maar wat een gemis aan bos! Echt bos dat ook wat voorstelt.

  • H. Klieverik
  • zaterdag 16 december 2017
  • 19:09

  Heel graag meer bomen/bossen, ook ter compensatie van alle milieuschade/klimaatverandering.
  Meer ruimte voor de natuur!!

  • J.Vecht
  • zaterdag 16 december 2017
  • 21:13

  Groningen verliest unieke natuurgebieden. Rondom Onlanden, bedrijventerrein langs de A7, Suikerunieterrein, alles wordt volgebouwd. Ecowijken ipv natuur...zonde!
  Alles moet meer, groter, meer geld ten koste van de wijdsheid en oorspronkelijke natuur die Groningen steeds minder heeft. Een globale trend wordt gevolgd met geld als leidraad. Ambitie boven wijsheid.

  • A Thieme
  • zaterdag 16 december 2017
  • 22:21

  Dit gebied is heel gevareerd, veel ,natuur, is hier in het verleden ontstaan door menselijk ingrijpen, wat goed heeft uitgepakt ( Paterwoldse meer, Quintes bos etc.)
  Voorkom te veel regeltjes, hekken afsluitingen en borden in dit mooie gebied, mens en natuur gaan hier goed samen.

  • Rex
  • zondag 17 december 2017
  • 00:02

  Extra behoud/onderhoud en zelfs uitbereiding van natuurgebieden en cultureel historisch erfgoed! Er wordt veel te veel nieuwbouw gebouwd zonder echt rekening te houden met historische panden en/of natuur.

  • Pieta
  • zondag 17 december 2017
  • 10:12

  Compacte stad en ruimte voor natuur. En de natuur naar de stad halen. Moes-en schooltuinen.
  Naast dat we van de natuur kunnen genieten en ontspannen, hebben we de natuur ook hard nodig. Ze vormen onze longen van de aarde!

  • Brigitte
  • zondag 17 december 2017
  • 10:30

  Ik vindt dat dit gebied erg gericht is op (uitbreiding van) de stad. En stadse bedrijvigheid en daar voor moet alles wijken. Door gebrek aan bossen en bossingels ben je ook verplicht er naar te kijken en te luisteren. Wat meer rust en, ontspanningsmogelijkheden zouden gecreeerd kunnen worden door het aanleggen en behouden van vrij toegangkelijke bossen langs de randen van de stad en de (snel-)wegen. Ik mis autoloze wegen en paden.

  • Klaas Holtman
  • zondag 17 december 2017
  • 11:25

  Gebied rondom Zuidlaardermeer verder vergroenen. De stad wordt Stadser maar kwaliteit van de natuur rondom de Stad bewaken en verbeteren, alleen op die manier blijft Groningen onderscheidend en interessant voor werkenden.

  • Klaas Holtman
  • zondag 17 december 2017
  • 11:25

  Gebied rondom Zuidlaardermeer verder vergroenen. De stad wordt Stadser maar kwaliteit van de natuur rondom de Stad bewaken en verbeteren, alleen op die manier blijft Groningen onderscheidend en interessant voor werkenden.

  • Peter
  • zondag 17 december 2017
  • 11:58

  Overal een onmiddellijke bouwstop op bouwen buiten de huidige bebouwingsgrenzen.
  Bouw de vlakken binnen die huidige grenzen voller en hoger.
  Daarnaast binnen die grenzen inzetten op vulling van leegstand
  en invulling braakliggende (fabrieks) terreinen
  M.a.w.: de verstedelijking - die al véél te groot is - dient te stoppen.
  Dat betekent ook een stop op de bouw van recreatiewoningen.
  Buiten die grenzen dient te worden ingezet op behoud van natuurwaarden en
  op de uitbreiding en bescherming van natuurlijke gebieden.
  Buiten Groningen als "Grossstadt" en Delfzijl e.o. als Industriegebied,
  zou de provincie één grote groene long moeten worden.

  • Erik Bazuin
  • zondag 17 december 2017
  • 13:55

  Een verbeterde verbinding tussen Het Zuidlaardermeer en de Drentsche Aa is nodig.
  En verbieden van de zinloze en onnodige jacht is een goede stap.

  • Marieke
  • zondag 17 december 2017
  • 19:06

  Ik ben voor meer groen en behoud van de huidige natuurgebieden.
  En steun voor boeren voor het beschermen van weidevogels en bijen.

  • yvonne
  • zondag 17 december 2017
  • 19:32

  Ik ga voor meer aanplant van bossen voor CO2 opvang en het beschermen van de huidige natuur, eventueel iets educatiefs ..In ieder geval geen recreatiewoningen of hele woonwijken...

  • Alfons Pot
  • zondag 17 december 2017
  • 19:33

  Ik vind dat de natuur moet worden beschermd en behouden.
  Of het uitgebreid moet worden, tja, dat zou mooi zijn, maar ik weet niet of dat realistisch is.
  Idealiter stem ik dus voor uitbreiding.
  In mijn beleving is Groningen nu nog in staat om te voorkomen dat de natuur verloren gaat ten koste van 'groei'.
  We hoeven niet te groeien om werk te creëren als we meer lokaal gaan (aan-)besteden.
  Dit is mijn mening gebaseerd op de informatie die ik nu tot mijn beschikking heb.

  • M Zwart
  • zondag 17 december 2017
  • 21:08

  Herstel de loop van de oude Hunze, en leg daar een struinpad naast. Vul de groene zones van het Meerstad-project in - ook als er voorlopig nog niet gebouwd wordt. Natuur heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen.
  Er is al veel prachtige natuur rondom de Stad, het is alleen niet of nauwelijks ontsloten. Creëer meer wandel en fietspaden door de weilanden, leg er wilgen en elzen singels aan.

  • M. Groen
  • zondag 17 december 2017
  • 21:36

  Heel graag meer bebossing. Dat zou de stad nog mooier maken. Woningen komen er genoeg met de nieuwe wijk Meerstad.

  • Helga da Silva
  • maandag 18 december 2017
  • 10:50

  Ik vind natuur heel erg belangrijk.

  • Katja
  • maandag 18 december 2017
  • 11:53

  Het lijkt wel alsof er steeds meer asfalt, nieuwe huizen, en industrieterreinen komen. Tegelijk staan gebouwen leeg in de bestaande industrieterreinen en staan woonhuizen lang te koop. Het bestaande groen lijkt verder bedreigt omdat er veel van de subsidiebossen verdwijnen. Ik zou graag willen pleiten voor meer groen / het behoud van bestaand groen dicht bij de stad!

  • Brigitte
  • maandag 18 december 2017
  • 13:09

  Ik heb bij gebrek aan droge rijbak, tekort aan brede bermen en wegens te veel aan groot en snel verkeer op de wegen veel behoefte aan een veilig ruiterpadennetwerk.

  • Alie Sagel
  • maandag 18 december 2017
  • 14:34

  de natuur moet worden uitgebreid en beschermd

  • Y. Hartman
  • maandag 18 december 2017
  • 18:10

  Ik vind dat de natuur beschermd moet worden! Ik ben anders bang dat o.a de dieren helemaal geen plekje meer hebben om nog normaal te kunnen leven en daar kunnen wij toch ook van genieten. Niet meer bouwen!!!

  • Edske Smit
  • maandag 18 december 2017
  • 19:11

  Woningbouw buiten de natuurgebieden. De natuurgebieden zo veel mogelijk inrichten zoals ze oorspronkelijk waren.

  • Vredewold
  • maandag 18 december 2017
  • 23:51

  Meer woningen. Het is praktisch onmogelijk geworden om een huis te kopen of te huren met een modaal inkomen in je eentje. Je vist overal buiten het net. Huur of koop is amper meer op te brengen door de schaarste.
  Steeds meer inwoners betekent nu eenmaal meer woonruimte nodig.

  • Karine
  • dinsdag 19 december 2017
  • 08:24

  Ik ga voor meer natuur. Er zijn in Groningen niet veel plekken waar je goed kunt wandelen zonder dat je om de haverklap óf nieuwe huizen tegenkomt, óf heel veel mensen die aan het recreëren zijn (hoornsemeer is bijv. nog enkel voor recreatie).

  Als er dan toch in woningen geïnvesteerd moet worden, dan het liefst in starterswoningen en zeker niet in luxe buitenwijken.

  • Har Spa
  • dinsdag 19 december 2017
  • 08:37

  Het natuurgebied van Natuurmonumenten verder uitbreiden richting Stainkoeln en Engelbert (A7). Geen windmolens plaatsen ivm overlast voor omwonenden en vogels. De A7 geeft zonder geluidsschermen al te veel geluidsoverlast. Maak de natuur ook wat toegankelijker dan staan mensen er veel positiever tegenover: zie ook De Onlanden.

   • Be Zwiers PvhN
   • dinsdag 19 december 2017
   • 11:33

   Gorecht heeft al veel natuur.
   Het hele gebied tussen Haren en Kropswolde en richting Slochteren.
   PvhN vind wonen ook belangrijk maar niet ten koste van alles.
   Denken daarbij aan het streepje Essen.
   Industrie gewoon naar de vele terreinen die daaar al liggen.

  • Nicole Suithoff
  • dinsdag 19 december 2017
  • 11:49

  De natuur in Groningen moet worden uitgebreid en beschermd!!

  • Vd Sandy
  • dinsdag 19 december 2017
  • 12:56

  Wel mooi,mijn wensen zijn dat er niet te veel fabrieken hier komen,verderdatde aardbeving schade word opgelost dit jaar,Ja ik wens veel woonruimte voor mensen,maar wel dat de natuur moet blijven,en beschermd,ook voor de dieren,zoals vogels en vleermuizen en vlinders enzo,dat is mijn mening erover,succes verder doeg

  • Manon Corbier
  • dinsdag 19 december 2017
  • 13:39

  Bossen, weilanden voor de weidevogels en waterland voor teveel aan water en watervogels.

  • A Maste
  • dinsdag 19 december 2017
  • 16:41

  ik vind t een goede combinatie; de stad met eromheen groen, dan weer wat bebouwing en dan weer groen.
  zoals de groene strook ten westen van de stad, vanaf eelde, over t stadspark, langs Vinkhuizen en dan naar t noorden.
  ik woon zelf in deze strook en ik heb hier al eens een ree gezien. dichtbij de stad en toch groen.
  goed voor mens en dier!!!..

  • Emiel
  • dinsdag 19 december 2017
  • 17:18

  Meer groen in- en rondom de stad. Bossen bij de stad kunnen eigenlijk geen bos genoemd worden, zijn aangelegde parken met veel te veel paden. Park is ook prima, maar bos is beter.

  • Nienke
  • dinsdag 19 december 2017
  • 18:14

  Het geluid op de snelweg langs Engelbert wordt alsmaar erger.
  Zou de provincie hier wat aan kunnen doen? Bij Hoogezand is er ook groen beplanting.
  Mocht een geluidsscherm te duur zijn dan is groen een goed alternatief!

   • Ronald Kaatee
   • dinsdag 19 december 2017
   • 23:06

   @Nienke: Dat gaan we vragen aan het College van GS, of daar iets aan te doen is.

  • Ferdy
  • dinsdag 19 december 2017
  • 21:48

  Meer natuur en centraler bouwen, dus de hoogte in, het is nergens voor nodig om allemaal lage huizen te bouwen terwijl we ook in een ruim appartement kunnen het neemt alleen maar ruimte in

   • Ronald Kaatee, Statenlid PVV
   • dinsdag 19 december 2017
   • 22:59

   @Ferdy: In de stad Groningen en ook in Haren kun je wel enigszins de hoogte in, maar veel dorpen worden er met hoogbouw niet mooier op. Dat neemt niet weg dat we allemaal van natuur kunnen genieten (en natuurlijk heeft natuur ook intrinsieke waarde en kan de waarde niet alleen maar worden afgemeten aan het nut voor de mensen) en dat daar voldoende ruimte voor moet zijn. Ik fiets hier regelmatig vanuit de stad naar toe en geniet dan met volle teugen. Niet volbouwen dus, helemaal mee eens. Een zelfstandige gemeente Haren lijkt me daar een voorwaarde voor.

  • Maurits
  • dinsdag 19 december 2017
  • 23:19

  Het een sluit het ander niet uit. Prima om prachtige boslandschappen te creëren, prima om dat in combinatie met bebouwing te doen. Wonen in direct contact met de natuur. Fantastisch! En waarom niet denken aan huizen met daken vol landschapstuinen. Of woningen wat verzonken in de grond met groen op het dak om de isolatiewaarde te verhogen en een integraal beeld van woning in landschap te scheppen. Er is zoveel mogelijk als we samen out of the box gaan denken in mogelijkheden.

  • Geke Stelwagen
  • dinsdag 19 december 2017
  • 23:30

  Liever nattere kruidige weidegrond zodat de weidevogels weer kunnen terugkeren en de weilanden minder eentonig (doods) zijn. Geen grote varkens-en kippenstaen maar biologisc produceren stimuleren.

  • Raoul la crois
  • woensdag 20 december 2017
  • 06:54

  Ik vind het heerlijk om wakker te worden door ganzen of koeien dus zeker voor meer natuur en geen huizen. Alle wegen om Groningen begaan baar gehouden moeten we zeker niet meer huizen gaan bouwen.

  • Marianne
  • woensdag 20 december 2017
  • 08:47

  Wat de skyline op de foto niet laat zien is de Vagron en de vuilnisbult van stainkoeln. deze is zweerbepalend en af en toe stank gevend. Daar wil je geen woningen bij plaatsen. Dat betekend veel klagers, dat moet je niet willen. Dus de afvalverwerking moet op afstand blijven van woningen
  Helaas zijn de bossen aan de oostkant van de stad bijna helemaal verdwenen.
  Graag meer groen, vooral na de kap van de productiebossen. Er zijn aantoonbaar minder vogels in dat gebied.
  De reeen laten zich minder vaak zien. Ook jammer.

  • Marjolein Annen
  • woensdag 20 december 2017
  • 14:28

  Ik zou graag meer groen in de vorm van bos, bomen en struiken zien (meer beschutting dus). Niet alleen ten westen en zuiden van de stad, maar ook in noord-oost (Hoogkerk/Gravenburg/Reitdiep). Dat gebied is zeer open en er zijn weinig beschutte, bossige, recreatieve wandelpaden en -uitvalswegen voor bewoners hier.
  N.b. meer bouwen en meer groen kan in mijn optiek goed samen gaan. Neem Beijum als voorbeeld met groene long en aangelegde Beijumerbos. Meer bebouwing rondom de stad en goede fietsverbindingen kunnen ervoor zorgen dat autoverkeer minder toeneemt vanuit regio. Vraag moet wellicht anders gesteld worden dus, niet als keuze uit twee tegengestelden.