Oldambt › Kies voor Groningen: natuurbeleving
Oldambt

Bedankt voor het geven van uw mening over de natuur en het landschap van het Oldambt

Vergezichten in de Dollardpolders, Blauwestad, stuwwallen uit de IJstijd, dijken en boerderijen met slingertuinen

Het landschap van het Oldambt kenmerkt zich door een groot contrast tussen de groene, besloten bebouwingslinten (wegdorpen) op de zandruggen vanuit de IJstijd en de veel jongere, voormalige zeebodem; de grootschalige open Dollardpolders.

Karakteristiek voor het landschap van Oldambt is onder meer:

 • Groot contrast tussen de groene bebouwingslinten (wegdorpen) op de hoger gelegen zandruggen van het 'Schiereiland van Winschoten' met de Blauwestad en de grootschalige open Dollardpolders.
 • Verspreid liggende bebouwing langs de ontsluitingswegen in de polders
 • De vergezichten in de open polders die vlak bij de Waddenzee liggen
 • Verspreid liggende, in de IJstijd ontstane, stuwwallen in de omgeving van Blauwestad
 • Oldambster type boerderijen, boerderijen met slingertuinen, boerderijen van 'hereboeren' in contrast met arbeiderswoningen
 • De herinnering aan de strijd tegen de zee; de dijken met onderbrekingen voor het verkeer (dijkcoupures), schotbalkenhuisjes en kolken.

Karakteristiek voor de natuur van Oldambt (Schiereiland van Winschoten) is onder meer:

 • Akkervogels, zoals grauwe kiekendieven (dé soort van Groningen) en gele kwikstaarten
 • Onzichtbaar, maar toch: vissoorten die in zee leven maar zich ook deels in zoet water ophouden zoals de bot, de driedoornige stekelbaars en de paling

Bij waterrijk gebied met natuur- en bosgebieden:

 • Loofbossen
 • Struweel
 • Moeras
 • Rietland en ruigte
 • Open water met nu en dan krooneenden in het heldere water van Blauwestad
 • Bloemrijke graslanden
 • Vochtige schraalgraslanden

Ligging van het Oldambt in de provincie Groningen

Reacties van bezoekers

  • ghbos
  • maandag 11 december 2017
  • 13:33

  krimp tegen gaan door investeringen opkopen woningen, verhuren etc

  • Ernst R. Wolfgram
  • maandag 11 december 2017
  • 15:04

  Vooral behoudt van het bestaande landschap, juist Groningen is gebaat met de openheid, energie winning dmv. molens is veel beter te realiseren op zee.
  Gebruik van pesticiden sterk verminderen, inrichten van akkerbloem randen verplichten. Behoudt coupures en kenmerkende boerderijen met slingertuinen.

  • Wim Klaassen
  • maandag 11 december 2017
  • 15:39

  Dit is een economisch zwakke streek, waar boeren belangrijk zijn. Stimuleer biologische teelt en nieuwe gewassen voor veranderende eetpatronen. Sommige dorpen hebben een fraaie karakteristieke bebouwing die steun verdient.

   • Ankie Voerman, Statenlid Partij voor de Dieren
   • dinsdag 19 december 2017
   • 14:13

   Dank voor uw reactie! Boeren zijn inderdaad belangrijk. Het stimuleren van biologische en natuurinclusieve landbouw is een prachtige en wat ons betreft noodzakelijk uitdaging voor het Oldambt. Soja wordt al proefmatig geteelt en mag wat ons betreft uitgebreid worden. Naast de boeren, die vaak wel anders willen werken, is ook veel afhankelijk van de supermarkten en de consument. Zij moeten leren om de echte prijs te betalen voor producten, zodat het ook te doen is voor de boer.

  • Bobby Norder
  • maandag 11 december 2017
  • 20:35

  Ik woon sinds 10 jaar in Blijham op de grens Oldamt / Westerwolde.
  Persoonlijk vind ik de open vlaktes van het Oldamt verschrikkelijk.
  Kaal, winderig ,eentonig en saai.
  Een paar jaar terug is zelfs besloten geen bomen meer langs de vernieuwde proviciale weg richting Blijham te planten om de open structuur van het landschap te behouden. Als ik nu vanuit Westerwolde richting Winschoten rijd heb ik het gevoel een landschapsdepressie binnen te rijden.
  Ik vraag me weleens af welke personen bepalen wat mooi en lelijk in een landschap is.

   • Rene van der Goot statenlid PvdA
   • woensdag 13 december 2017
   • 21:28

   Bedankt voor je eerlijke reactie. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij Het Oldambt zou willen " aankleden" om het minder (om jouw aanduiding te gebruiken) minder deprimerend te maken. Denk je dan b.v. aan het maken van groene zones, bosschages, waterpartijen. Ik ben erg nieuwsgierig naar hoe jij dat voor je ziet

   • Ankie Voerman, statenlid Partij voor de Dieren
   • woensdag 13 december 2017
   • 23:16

   Dat is inderdaad een goede vraag. Mensen denken dat die kale vlaktes horen bij het Oldambt. Wat natuurlijk niet waar is. Bomen en kruidenrijke landerijen en bermen zijn zo belangrijk voor de biodiversiteit en het hoort er van oorsprong ook! Ik ben het helemaal met u eens, dat de groene raaigrasvlaktes van het Oldambt saai en doods zijn. Het is slechts in kleine, meer natuurlijk beheerde delen dat vogels als de grauwe kiekendief voorkomen.

   • Pien Kranenburg
   • dinsdag 19 december 2017
   • 21:40

   Mee eens met voorgaande reactie.

   • War
   • woensdag 20 december 2017
   • 10:29

   Het open, kale, weidse karakter is typerend voor t Oldambt, maar een klein percentage mensen vind dat specifieke landschap mooi en aantrekkelijk. De provincie en de gemeente hoeven dan ook niet hun pijlen voor dit gebied op toerisme te zetten. Het is hier rustig en dat zal daardoor ook zo blijven. Ik begrijp wat u bedoeld hr. Norder.

  • Sanne Palstra
  • maandag 11 december 2017
  • 21:49

  De openheid en weidsheid van het landschap boven Midwolda/Oostwold vind ik prachtig. Ik wandel graag in het gebied achter de Ennemaborgh. Op de fiets een rondje rondom het Oldambtmeer of naar Punt van Reide. Of naar Nieuw Statenzijl, langs de dijk en door de polders. Er is genoeg ruimte in het Oldambt om te wonen. Ik mis (natuurrijke) wandelpaden in de polders. Er mag wat mij betreft meer ruimte komen voor de natuur. Voor veel meer diversiteit van leven (voedselketens) in het landschap, naast de grote productie/gras-akkers. Dus bijvoorbeeld meer natuurlijke akkerranden aanleggen en daarnaast natuurbeheer van de kolken stimuleren (zonder dat dit op zichzelf staande natuureilandjes worden). Verder vond ik de Ecologische Hoofdstructuur een mooi plan: het verbinden van natuurgebieden. Ik hoop dan ook dat het gebied rondom de Ennemaborgh verbonden gaat worden met het Hondshalstermeer via bijv. het Nieuwe Kanaal en dat er een natuurlijke/natuurrijke doorsteek gemaakt kan worden richting bijv. Punt van Reide. Of een doorsteek vanaf de dijk, bijv. al vanaf Nieuw Statenzijl via Hongerige Wolf naar het natuurgebied bij Finsterwolde. Als daar ook nog wandelpaden bij passen, zou dat helemaal mooi zijn.

   • Hilma Oudman
   • woensdag 13 december 2017
   • 13:31

   Fijn dat je zo kan genieten, te voet of op de fiets!

   • B.Zwiers PvhN
   • dinsdag 19 december 2017
   • 12:07

   Oldambt van oudsher heb je al het klei Oldambt en het zand Oldambt.
   In Oostwold staat een café de 2 Oldambtmeer.
   Het klei Oldambt zijn de polder tot aaan Termunten veel landbouw doorsneden met mooie sloten en het rieviertje de oude Geut. Het zandOldambt is het oude land daar liggen de dorpen grotendeels op. Lintdorpen met hun charmes.
   Er is veel gedaan aan de natuur ontwikkeling en inderdaad de EHS richting het Schildmeer en Oldambtmeer mag wel meer body krijgen.
   Het open landschap heeft voor de 1 wel en voor de ander minder bekoring maar de overgangen zijn mooi. Denk aan Ennemaborg en de Kromme ellebog Finsterwolde. Bij de braakliggend jaren 90 was er veel wild.Nu alles weer in bedrijf.
   PvhN denkt dan ook dat een goede inrichting met onze agraiers een grotebijdrage kan leveren aan de diversiteit.

   • War
   • woensdag 20 december 2017
   • 10:40

   Ik ben voor natuurlijke wandelpaden of onverharde wandelpaden langs bijvoorbeeld landerijen. Dit zie je veel in Gelderland, Limburg & Utrecht, maar in t Oldambt niet of té weinig, maar die stroken zullen niet zo maar worden "afgestaan" door de ondenemers. Ik zou juist veel meer bos willen zien én wild. Maar dit is al zo lang landbouwgebied.
   Dat zie ik en velen met mij écht niet veranderen.

  • Esther
  • maandag 11 december 2017
  • 23:36

  Het Oldambt lijkt mooi op een zonnige zomerdag. Maar als je wat beter kijkt zie je een eentonig cultuurlandschap zonder ruimte voor natuur. De weinige bosjes en bomen die er zijn moeten ook nog de nek om worden gedraaid want tja, die oneindige horizon is toch zo mooi. Volgens mij is dit maar een klein groepje op invloedrijke posities die dit bepaalt. Er wordt gedaan alsof het landschap altijd al zo was maar dat is niet zo pas in de jaren 60 ten tijde vd grootscheepse ruilverkavelingen, toen is pas dit grootschalige cultuurlandschap ontstaan. Voor die tijd waren er veel meer landschapselementen zoals houtwallen, slootjes en boompartijen. Als we meer toerisme naar het oldambt willen halen, er zelf meer v willen genieten, en de boeren een betere boterham laten verdienen, moet er veel meer ruimte komen voor natuur ( zie wat er gebeurt bij de punt v reide) en biologisch gaan boeren. Bloeiende bermen, grasland met bloemen, afwisselende akkerbouw, laat het water vd dollard weer binnen, binnendijkse zoutwatergebieden. Zorg dat onze bijna uitgestorven akkervogels weer terug komen. Kortom we moeten een andere weg inslaan in het Oldambt.

   • Rene van der Goot statenlid PvdA
   • woensdag 13 december 2017
   • 21:43

   Dank je voor je inspirerende reactie.
   Mag ik uit jouw woorden concluderen dat je een Provinciaal beleid waarbij natuurinclusieve en biologische landbouw wordt gestimuleerd, ondersteund. En waarbij ook belang wordt gehecht aan maatregelen die de schoonheid van het landschap benadrukken

  • Hans van der Stap
  • dinsdag 12 december 2017
  • 08:37

  De schoonheid en openheid van het Oldambt, alsook van Delfzijl en Appingedam, is zeer ernstig aangetast door de geplaatste windturbines, terwijl er nog veel meer zijn gepland, die ook nog eens veel hoger zijn. In feite wordt het gebied totaal kapot gemaakt.
  Verder zijn er veel, en veel en veel te veel borden met toeristische informatie, routeborden, onnodige verkeersborden, wat de zicht op het landschap, en de aanblik van gebouwen ernstig verpest.

  Verder stoppen met op ieder dijkje, elk onverhard pad maar fietspaden aan te leggen.

  Wat ik hier schijf, geldt in meer of mindere mate voor de hele provincie, m.u.v. Stad.

  • A.j.vanderlyke
  • dinsdag 12 december 2017
  • 10:00

  Wij hebben een prachtige natuur in Groningen. Mooie gebouwen en boerderijen en nog veel meer. Helaas worden wij hier opgehoogd met stront en dat doet de natuur geen goeds. Verder zou ik het jammer vinden als beeldbepalende gebouwen (b.v.kerken)gaan verdwijnen door de aardbevingsschade.

  • Paul Sliggers
  • dinsdag 12 december 2017
  • 10:07

  Waar zie je nog iedere dag reetjes lopen? Laat dat gezegd zijn. Als opbouwende kritiek: Waar vind je nog grotere stukken aaneengesloten bossen? Waarom krijgt de agrarische sector zoveel vrijheid om de 'natuur' om te vormen naar eindeloze platte akkers terwijl er met niet al te veel moeite alternatieven zijn. Kijk eens in b.v. de Biesbosch. Hier moeten de boeren zich aanpassen aan het landschap met als gevolg dat dit gebied zich veel 'natuurlijker' toont terwijl het dat ook niet altijd is. Los van dit alles is het natuurlijk schrikbarend dat zich in de slootjes tussen de landerijen nauwelijks leven te vinden is. Een verdwaalde eend of zo lukt nog wel, maar kikkers en ander onderwaterleven zie je er nauwelijks. Gevolg van de onkruid- of ongedierte (voorzover dat bestaat) bestrijding? Wellicht is dat prioriteit nummer 1?

   • Ankie Voerman Statenlid PvdD
   • woensdag 13 december 2017
   • 23:23

   Dank u voor uw reactie! Ik ben het met u eens, dat er veel te veranderen valt in Oldambt. Ruimte voor natuur is er helaas veel te weinig. We zullen ons daar zeker hard voor maken. Landbouw zal wat ons betreft veel meer rekening moeten houden met de natuur en het milieu. Wat ons betreft dus kiezen voor biologisch of tenminste natuurinclusieve landbouw!

  • Hiltje Zwarberg
  • dinsdag 12 december 2017
  • 11:15

  De meest dramatische ontwikkeling vanaf eind jaren '90 is de bouw van grootschalige windparken. Deze parken zijn in het gehele Oldambt nu al erg storend zichtbaar en met de uitbreiding van de parken bij Delfzijl, Meeden echt een drama.

  • Pieter Bolhuis
  • dinsdag 12 december 2017
  • 11:15

  Ik persoonlijk fiets graag door het Groninger landschap. Dus voor mij zijn fietspaden belangrijk. Tevens wil ik graag dat het landschap blijft zoals het is zonder ingrijpende veranderingen zoal de blauwestad heeft veroorzaakt. Het gehucht meerland is bijna helemaal verdwenen. Terwijl die gehuchtjes zo tieperend voor Groningen zijn en het landschap verrijken.

  • Ko Veldkamp
  • dinsdag 12 december 2017
  • 11:55

  Houden zo. Ik geniet er elke dag van en dat wil ik nog heel lang blijven doen. Niet voor niets ben ik al 25 jaar vrijwilliger bij Het Groninger Landschap.

  • Marian Smit
  • dinsdag 12 december 2017
  • 14:29

  Ik woon in Finsterwolde sinds 6 jaar en vind de omgeving, het Oldambt dus, heel erg mooi.
  Geniet van de polder, de vergezichten en het koolzaad in het voorjaar.
  Ik schrok dus heel erg toen een boer hier uit het dorp een stuk land wilde verkopen in een Dollartpolder en daar een zonnepanelenpark van wilde maken.
  Ik schrok niet omdat het mijn uitzicht zou bederven want dat doet het niet maar omdat het het dorp als totaal veel minder mooi zou maken.
  We hebben goede hoop dat het college en de gemeenteraad een goede beslissing nemen: Er zijn minder mooie plaatsen genoeg waar het wel kan.....
  Dus vooral natuur beschermen.

  • Gerrit Smit
  • dinsdag 12 december 2017
  • 23:56

  Een open landschap is mooi, maar het moet geen stilleven worden. Er zijn al veel landschapselementen opgeofferd aan de grootschalige landbouw. Wat nog rest moet behouden blijven en zo mogelijk in ere worden hersteld. De biodiversiteit moet worden vergroot. De Dollard is het belangrijkste natuurgebied van Oldambt. De dijk zou minder hard moeten.

  • D.J. Mellema
  • woensdag 13 december 2017
  • 09:05

  Het is moeilijk. Je moet van Groningen geen Friesland of Drenthe willen maken. Economie bepaald het landschap.
  Ik houd wel van dat open vergezicht en ben blij dat de productiebossen hun tijd hebben gehad nu kun je weer kijken
  Niet iedereen hoeft het mooi te vinden. Wat mij zorgen baart is het feit dat het polderpeil nogal wat gestegen is ten opzichte van het maaiveld en degene die terug wil naar het Ot en Sien tijdperk moet niet vergeten dat toen 40% van het inkomen aan voeding werd besteed! De natuur past zich aan het landschap aan en elk landschap is uniek.
  Bovendien om alle plannen te betalen is werk heel belangrijk.

  • landschapfan
  • woensdag 13 december 2017
  • 11:27

  Behouden van het karakteristieke landschap.
  nieuwe ontwikkelingen mooi inpassen in het landschap.
  Meer kansen voor bloeiende bermen.

  • jennifer de haas
  • woensdag 13 december 2017
  • 16:35

  Ik vind dat er veel te weinig rekening gehouden word met paardensport, juist waar eerst mogelijkheid was tot recreatie, buitenrijden word het allemaal verwijderd (midwolda bos) en zo zijn er meer plekken waar je wel kunt rijden met je paard maar niet mag rijden, en dan blijft alleen de openbare weg over, wat veel te gevaarlijk is in het huidige klimaat want automobilisten houden geen rekening met een paard, daarom zou een natuurgebied waar je wel met paard in kan (en niet met loslopende koeien, schapen, wildroosters) heel prettig zijn. zoiets is in de verre omtrek nergens te vinden in oldambt.
  zonder een trailer, waar niet iedereen geld voor heeft, kun je dus eigenlijk niet buitenrijden.

  • LFVermeulen
  • woensdag 13 december 2017
  • 17:09

  Zoveel mogelijk behoud en verbetering van de bestaande toestand. Ben ong. tien jaar geleden uit de randstad naar het mooie Groningen verhuist en het is een voorrecht op in een van de mooie oude oldamster boerderijen te wonen. Concentreer je op het toerisme. Groningen is het waard. En bespaar ons van die monsterlijke windmolens. Die dingen horen op zee thuis waar ze uit het zicht zijn...

  • Bas
  • woensdag 13 december 2017
  • 19:15

  Wij als mens zijn onderdeel van de natuur. Het is dan ook niet een kwestie van nieuwe natuur creeren net als het maken van een industrieterrein, maar natuur om je heen herstellen.
  Laat de natuur juist weer veel vaker haar eigen gang gaan. Dat is veel beter voor vele facetten, waaronder bijvoorbeeld kustveiligheid.

  • Bernard
  • woensdag 13 december 2017
  • 20:00

  Open landschap, een van de weinige plekken waar je dubbel ligt van het lachen bij de uitspraak "Nederland is vol".
  Maar verdriet geven de verpestingsplannen, met de bouw van windturbines op de eerste plaats.
  Los hiervan: monocultuur, gaswinning, bodemdaling... Het is net als bij stadsvernieuwing. Zoals daar na een jaar of twintig wordt getreurd om sloop en lelijke nieuwbouw, wordt hier in de toekomst getreurd om de teloorgang van het unieke, open, vlakke landschap.
  Laat dit unieke stuk Nederland met rust, ondersteun initiatieven om de weidsheid, flora en fauna maar ook leefbaarheid te behouden.

  • Johnny de Vos
  • woensdag 13 december 2017
  • 21:05

  Behoud het goede. Rust, ruimte, natuur.
  Dé toekomst is recreatie en toerisme. En dan helpt de industriële landbouw niet.
  Stop dus de ongebreidelde groei van de landbouw. Ruimte voor inclusief boeren en biologische boeren. Niet voor mestbassins, varkensstallen en vergisters. Wel voor groene akkerranden.
  Laat de gemaksbosjes in stand.
  En vertel iedereen hoe mooi het hier is, een echt roofvogel paradijs.

  • B. Veenstra
  • woensdag 13 december 2017
  • 22:05

  Authentiek landschap, met de natuur die er van oudsher ook bij hoort; akkervogels als de kwartel(koning) in de wuivende graanvelden of patrijzen in de rode klaverveldenwaar ze zich goed doen aan de insecten.
  Loofbossen, struweel, moeras, rietland en ruigte, open water, vochtige schraalgraslanden horen niet thuis in het Oldambt, deze nepnatuur past niet in het landschap en is er ook niet geweest sinds de laatste Dollard overstroming, waar het gebied zijn vruchtbare gronden aan te danken heeft.
  Lage en natte gebieden kan men met moderne technieken eenvoudig ophogen met slib uit de Dollard. De Dollard slibt dicht door het gebrek aan uitdiepen en baggerslib uit de Eems komt, als men dan 100km² aan natuur wil redden doen het daar dan.
  Daarnaast geef mensen de ruimte om te wonen en bouwen in het buitengebied, om dit buitengebied ook leefbaar te houden. Dus de rem van het aantal woningen, als men krimp gaat zaaien zal men verpaupering oogsten. Bied mensen mogelijkheden, hierdoor gaat men de demografische krimp tegen. En vernieuw de woningvoorraad, dit ook uit leefbaarheid en milieu overwegingen.

  • E.W. Zijlstra
  • donderdag 14 december 2017
  • 09:20

  Het landschap is geweldig mooi door z'n openheid,
  echter door de ruilverkavelingen en de intensieve landbouw en veeteelt staat de diversiteit van veel flora en fauna sterk onder druk.
  Gebruik bloemrijke akkers, vul "schade snijdingen" met bloemenmengsels en/of struiken/bomen, en zo zijn er nog wel meer mogelijkheden.

  • Jelle smit
  • donderdag 14 december 2017
  • 20:28

  Hallo de natuur, recreatie, werk,en toerisme moeten meer samen komen
  In de regio Oost Groningen. Wat mij opvalt is dat veel mensen uit het westen die hier zijn komen wonen
  Zich druk maken om de natuur en dat is prima! Maar wel met mate! Toerisme en recreatie is werkgelegenheid en dat kunnen we hier goed gebruiken. Ik zit zelf vaak met wat boten op de dollard en zou graag willen meedenken en mijn visie willen toelichten.
  Grt jelle Motorcycleworks Siddeburen

  • Ron Hemelrijk
  • vrijdag 15 december 2017
  • 07:46

  Ik ben samen met mijn gezin 15 jaar geleden vanuit Sliedrecht (drukke randstad) naar het rustige Oldambt gekomen. Wij genieten volop van de ruimte, rust en de natuur en niet te vergeten de bewoners in de provincie Groningen. Een van mijn hobby's is wandelsport en daarom is het mijn wens dat de natuur beschermd en uitgebreid wordt en meer wandel/fietspaden met daarbij meer rustbankjes zou voor wat mij betreft zeer welkom zijn.

  • willy Sjaarda
  • vrijdag 15 december 2017
  • 15:33

  Oldambt is een mooi gebied, maar met veel monotone akkerbouw. Ik zou graag meer aandacht willen vragen voor natuurinclusieve - en biologische landbouw, meer diversiteit aan gewassen. De huidige landbouw is te eenzijdig op productie gericht. Dit komt waarschijnlijk mede doordat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid nog steeds gericht is op een zo intensief mogelijke landbouw met maximale productie en export. Terwijl wij als klein land binnen Europa al heel hoog staan op de exportladder.

  • Jan Willem Steenweg
  • vrijdag 15 december 2017
  • 16:18

  Meer ruimte voor natuur, niet afbreken zoals Staatsbosbeheer hier bezig is, onder het mom van veiligheid.
  Geen gif of kunstmest, alleen biologisch boeren.
  Geef de boeren subsidie om meer voor de natuur te doen, geen vergunning afgeven voor megastallen.
  Overleg met de bewoners wat ze willen.

  • Tabe Jorritsma
  • vrijdag 15 december 2017
  • 18:51

  Wij wonen nu ruim een jaar in de oostwolderpolder en genieten nog elke dag van de ruimte en de rust. De mooie vergezichten, wolkenluchten, zonsopkomst en -ondergang. De vele vogels, reeën buizerds, hazen, enz. Minder mooi zijn de uitgestrekte graslanden waar geen weidevogel in wil broeden. We missen bloeiende bermen en akkerranden. Meer biologische veehouders zijn wat ons betreft welkom. Zie je nog eens koeien buiten.

  • Martin Kruizinga
  • vrijdag 15 december 2017
  • 18:52

  Het landschap is mooi, maar de landbouw heeft een te groot, eenzijdig, overwicht . Tevens pikken ze voortdurend natuurstroken, bv. langs de sloten en kanalen in voor hun eigen gewin. Zowel de gemeente, waterschap als provincie besteden daar te weinig aandacht aan.

   • Harrie Miedema
   • zaterdag 16 december 2017
   • 17:27

   beste Martin,
   Ik schrik van je bericht dat er nog steeds natuurstroken langs sloten en kanalen door de landbouw worden ingepikt. Wij horen in de staten vooral positieve berichten over akkerranden en vogelakkers in het Oldambt, die plaats bieden aan akkervogels zoals de veldleeuwerik en grauwe kiekendief. Heb je voorbeelden waar natuurstroken verdwijnen door de landbouw? Merk jij niets van de positieve ontwikkelingen in het gebied met akkerranden en vogelakkers, of vind je dat niet voldoende?

    • Martin Kruizinga
    • zondag 17 december 2017
    • 11:23

    beste Harrie, diverse voorbeelden. toen er nog subsidie voor gegeven werd zag je overal borden met broedgebieden. nu zijn die allemaal verdwenen. Ook maaien de veeboeren tot aan de slootranden, terwijl dit niet hun land is. Het gaat zelfs zover dat ze voor aanvragen subsidies dit land meetellen in hun totale bezit, om meer subsidies te krijgen. Ook worden de bermen gebruikt om materialen op te slaan. kom een keer langs , dan kan ik het je laten zien

  • Jan Remmers
  • vrijdag 15 december 2017
  • 20:26

  In dit gebied liggen veel uitdagingen en dito kansen.

  Wat weten we van dit gebied.

  Het karakter van oudsher wordt gekenmerkt door terpen.
  We moeten gezamenlijk nadenken over bodem daling, aardbeving gerelateerde zaken. Dit biedt ook enorme kansen.
  Door deels grond te winnen en dit te benutten voor nieuwe terpen met zuid gerichte landbouw kunnen we gezamenlijk veel veel bereiken dan we nu denken.
  Bouw woningen in risico gebieden in nieuwe afgravingen waar water gebied ontstaat. Deze woningen kunnen meedraaien met de zon.
  In het geval van een magnitude is er geen gevaar voor de bewoners. Laten we samen plannen gaan ontwikkelen

   • War
   • woensdag 20 december 2017
   • 11:11

   Een "tiny houses" project in de Blauwestad. Klein & Duurzaam, Groen wonen in een natuurrijk gebied. Maar geen campingkarakter of bungalowparkkarakter. Er is nog ruimte genoeg aldaar.

  • DJ Buunk
  • zaterdag 16 december 2017
  • 00:51

  Prachtig gebied! Vooral het vlakke weidse open landschap moet behouden blijven. Wat meer pure natuur zou welkom zijn. Zelf zou ik graag een mooi fiets/ wandelpad willen zien dwars door het gebied heen. Bv lang de Oude Geut of een soortgelijk stroompje of brede sloot. Echt zo'n ' alleen op de wereld' pad. Pareltje in het gebied vind ik zelf het stuk tussen de Wedderbergen en Bellingwolde. Polder Breedbaard is ook schitterend. Ook van de Akkerbouw kan ik intens genieten. Onmetelijke bieten en tarwevelden, bloeiend koolzaad in het voorjaar. De stilte is er soms ' oorverdovend'. Ik hou van dit gebied!

  • Marjan
  • zaterdag 16 december 2017
  • 09:25

  Graag respect en ruimte voor de natuur. Een integrale gedachten over mens en natuur en als het niet uit respect is dan in het besef dat we allen onderdeel zijn van een keten. Op den duur vallen er teveel schakels uit.
  Akkerranden zijn prachtig, maar ga er niet in jagen. Het Oldambt is mooi maar verrommelt steeds meer. Bomen en/of struiken zouden lelijke plekken uit het zicht kunnen onttrekken, en fijn zijn voor flora en fauna. Daar zou naar gekeken moeten worden door de gemeente bij het verstrekken van een omgevingsvergunning. En eigenlijk vooraf al duidelijk hebben in welke gebieden wel of niet activiteiten die een impact hebben, zijn toegestaan.

  • piet brontsema
  • zaterdag 16 december 2017
  • 10:20

  het is een pracht gebied, waar zout/zoet goed toe doet. Een prachtige groene toekomst kan hebben als wij dat willen. GROET

  • henk koster
  • zaterdag 16 december 2017
  • 15:03

  Ik woon nu zo'n 50 jaar in dit gebied en kan nog steeds niet zeggen dat ik het mooi vind. De openheid die door sommigen zo geroemd wordt vind ik geen kwaliteit maar een negatief gevolg van voortdurende schaalvergroting in de landbouw. Als je hier af en toe door heen rijd zal het bijzonder zijn maar hoeveel mooier zijn de landbouwgebieden van de Achterhoek of het Westerkwartier met hun houtwallen en bomenrijen. Een planologische tekentafel schoonheid zou ik het Oldambt liever willen noemen voor mensen die er af en toe komen. De economische waarde van de landbouw ter verdediging van dit resultaat lijkt nogal uit verhouding. De agrarische sector voorziet maar een percentueel klein deel van de bewoners in hun bestaan maar de lobbykracht van deze groep heeft het landschappelijke beeld hier te sterk kunnen beïnvloeden. Gelukkig is er vooral door de stichting het Groninger Landschap veel gedaan en heeft dat al weer een paar mooie natuurgebieden opgeleverd.
  Echt treurig vind ik het kapbeleid van bomen in deze regio. De bomenrijen langs het Boelo Tijdens kanaal, het Winschoterdiep in Scheemda, of de Tweekarspelenweg. Allemaal verdwenen met nog meer saaie kale vlaktes als resultaat. Kortom, er is nog veel te doen.

  • Bianca Holst
  • zaterdag 16 december 2017
  • 15:15

  Ik zie graag Groningen als de Oase van Nederland.
  Met dien verstande dat je in onze provincie weer op adem kunt komen en je verbinden met een vorm van ongereptheid. Schone lucht, schoon water, schone aarde en zuiver gebruik van vuur en warmte bronnen.
  Bij iedere beslissing die je neemt ook te rade gaan bij experts op ecologisch gebied. Niet de vaart der volkeren maar de vrede der volkeren zie ik hier voor me. Landelijk wonen, werken en zorg dragen voor cultuur en welzijn met elkaar.
  Juist omdat in Groningen door de gasmijnbouw en de schade daaruit voortkomend de urgentie voor de onvermijdelijke energie transitie hoog op de agenda is een holistische aanpak voor mij het meest logisch en Ecologisch.
  De ideeën en innovatie die zijn ontwikkeld aangaande landbouw, duurzame bouw, winkelen, voeding, energie verbruik, samenlevings verbanden enz kun je hier heel goed initiëren. Groene woonwijken met gemeenschappelijke boomgaarden en groentetuinen. Plekken waar mensen samen komen om rond een vuur te zitten. Creatieve centra in woongebieden. Natuur tempels, biodiversiteit voor flora, fauna en gewassen. Zo ook plaats voor rode, witte, gele en bruine mensen. Groningse rust en stilte veel kunst, muziek en zingende mensen. Succes Bianca Holst initiator van Groningen de Oase van Nederland, de eerste Ecocratie ter wereld.

  • Johan Meezen
  • zaterdag 16 december 2017
  • 22:35

  Ik woon aan de rand van het polderlandschap uitkijkende richting Bunde Duitsland en aan de andere kant naar de dijken van de Dollard. Wat ik de afgelopen jaren zie is dat de populatie aan allerlei soorten vogels heel hard achteruit gaat, en niet alleen vogels maar wat te denken van insecten? Ook die zie je elke jaar minder in deze omgeving. De grootschaligheid van de landbouw blijft zich maar uitbreiden, elke centimeter stukje grond moet omgeploegd worden en er dient gewas / gras te worden verbouwd. De diversiteit gaat met rasse schreden achteruit, mede door het veelvuldig gebruik van mest en gif op de landerijen. En dan de door de provincie opgelegde regel dat zonneparken bij voorkeur aansluiting gezocht moeten worden aan bestaand stedelijk gebied. Zie wat dit voor tweespalt in Finsterwolde teweeg brengt. Dan heeft een wethouder van het Oldambt nu weer voorgesteld om overal maar kleine windmolens te laten verrijzen. Die lelijke dingen gaan uiteraard weer gebouwd worden bij boerderijen in het open landschap. Zo wordt dit gebied steeds meer verkwanselt. Wij kijken hier al tegen de spuuglelijke windparken aan in Duitsland, en dan krijgen we straks ook nog deze kleine windmolens? Liever niet dus. Elke streek heeft zijn eigen beleving, Westerwolde kenmerkt zich door de vele bosschages, Oldambt door zijn openheid, laat dat alstublieft in stand en zorg dat de vogels en insecten terug keren in ons landschap.

  • k stadlander
  • zondag 17 december 2017
  • 16:42

  Ben een geboren groninger, woon in Bad Nieuweschans. Heb totaal niks met het open landschap,heb er een grote hekel aan.Ben een fanatieks sporter hardlopen en soms ook fietsen, Heel wat loop en fietsplezier wordt door dat open landschap bedorven doordat de wind vrij spel heeft.Daarom ook niet blij met het herstelproject ,de eindeloze horizon, van de gemeente oldambt,Straks zijn er helemaal geen bomen meer over. Er zijn er de laatste jaren veel gekapt, kijk naar waterberging op de hamdijk, het bos was een verademing in het open gebied , maar daar moesten heel wat bomen sneuvelen, compensatie voor de inwoners van bad nieuweschans? niet gezien.
  Hoe zou het dan wel moeten? Maak langs de wegen smalle groene zones waar je beschut kun fietsen, wandelen of lopen. met een beetje goede wil en creativiteit en gekeken van uit een andere invalshoek,is ook beter voor het toerisme

  • Palens-Kazemier
  • maandag 18 december 2017
  • 17:22

  ik ben van menig dat de dorpen geen dorpen meer zijn er word in rap tempo boeren grond onteigend en huizen op gezet.................. dus ik zeg laat dat wat nog ongerept is aub zo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Anje Huijssoon
  • maandag 18 december 2017
  • 21:43

  Mijn grootste zorg op dit moment is het hele aardbevings gebeuren, ik hoop dat er heel veel woningen worden opgekocht voor een goede prijs,zodat deze bewoners ergens anders kunnen gaan wonen. Maak van die lege dorpen natuur anclaves die weer aansluiten op bestaande natuur.Met de nu bestaande natuur zit het wel goed, er zijn nu wel genoeg natte gebieden.

  • T. Wit
  • dinsdag 19 december 2017
  • 15:19

  Natuurbeleid van de Provincie betekent de barbaarsheid van het verwoesten van het kenmerkende karakteristieke open agrarische cultuurlandschap van het Oldambt alsmede de historische relaties en wisselwerking van architectuur en landschap. De agrarische economie en het culturele kapitaal van het Oldambt worden verwoest.