Veenkoloniën › Kies voor Groningen: natuurbeleving
Veenkoloniën

Bedankt voor het geven van uw mening over de natuur en het landschap van de Veenkoloniën?

Grote, open ruimten, begrensd door langgerekte lintbebouwing en kaarsrechte wegen, kanalen en wijken

Kenmerkend voor de Veenkoloniën is het contrast tussen de grootschalige openheid en de eindeloos lange, besloten dorpslinten. Zowel de wegen, kanalen en dorpen als het buitengebied van de Veenkoloniën zijn al bij de ontginning heel strak en planmatig ontworpen.

De oudere kanaaldorpen hebben aan één kant een doorgaande weg en aan de andere zijde van het kanaal een ondergeschikte weg. De jongere kanaaldorpen hebben dezelfde weg aan beide kanten van het kanaal. Het buitengebied is strak en rechthoekig verkaveld met op regelmatige afstand grote waterlopen; de zogenaamde wijken.

Karakteristiek voor de Veenkoloniën is onder meer:

 • Grootschalige openheid
 • Robuust en geordend rasterpatroon van kavels en wijken in het buitengebied
 • Lange vergezichten vanuit de dorpen, rechte wegen en kanalen
 • Contrast tussen de kleinschalige dichte linten en het grootschalige open landschap
 • Duidelijke herkenningspunten in linten: bruggen, sluizen, fabrieken en watertorens

Karakteristiek voor de natuur in de Veenkoloniën is onder meer:

 • Karakteristiek voor de natuur in de Veenkoloniën is onder meer:
 • Schrale bermen met bloemen zoals het Muizeoortje
 • Watergangen met krabbescheer en een zeldzame libel: de Groene glazenmaker
 • Hier en daar broedende Patrijzen

Ligging van de Veenkoloniën in de provincie Groningen

Reacties van bezoekers

  • Elinda
  • maandag 11 december 2017
  • 15:48

  Nou is een.mooi vlak gebied en hier zijn is ook genoeg te beleven in de veenkolonien en.kanaalstreek ben.in wildervank geboren nee woon liever in het noorden

  • Wim Klaassen
  • maandag 11 december 2017
  • 16:08

  Dit landschap is strak en er komen niet meer toerist3n door het te verkrommen. Velden met zonnepanelen kunnen voor een duurzame variatie zorgen.

   • Harrie Miedema
   • dinsdag 12 december 2017
   • 23:24

   Bedankt voor uw reactie. Interessant dat u velden met zonnepanelen ziet als duurzame variatie in het landschap; anderen geven als mening dat het landschap erdoor wordt aangetast. Hoe ziet u precies de positieve invloed van zonneparken op het landschap van de Veenkoloniën?
   Harrie Miedema, statenlid GroenLinks

    • Bernard Stikfort
    • zaterdag 16 december 2017
    • 15:12

    Statenlid Harrie Miedema: uw partij met uw gedeputeerde verpest mijn woongenot liever met een megalomaan windpark N33. Dan liever een veld vol zonnepanelen die je omzoomd met 'schaamgroen' voor het oog kunt verbergen. Apropos uw partij... Wát doet u partij eigenlijk om de authentieke en historische waarden van de Veenkoloniën te behouden?

      • Bernard Stikfort
      • maandag 18 december 2017
      • 21:15

      Geachte heer Miedema, het was toch echt úw gedeputeerde die niet thuis gaf toen Minister Kamp van EZ haar verzocht om advies voor een opstellingsvariant. U, en uw gedeputeerde, hadden het verschil kunnen maken maar gaven 'niet thuis' op een cruciaal moment in dit dossier.

  • Ellen
  • maandag 11 december 2017
  • 16:10

  * Ik zou graag meer recreatiegebieden willen in Oost Groningen. Ik woon zelf in Pekela. Wandelen en fietsen wordt steeds populairder maar is in dit gebied toeristisch gezien toch zeer beperkt. Door wandelen en fietsen komen mensen in beweging en het verbetert het geestelijk welbevinden. Ik zou graag de versnipperde gebieden meer met elkaar in verbinding willen zien zodat er ook grote afstandsroutes te vinden zijn.
  * Verder zie ik dat kinderen en volwassenen veel plezier beleven aan mountainbiken. Voor volwassenen vraagt dit uitdagende routes in het buitengebied. Voor kinderen kunnen kortere routes in recreatiegebieden langs het dorp volstaan.
  * Ik denk ook aan recreatieve fietspaden wat meer slingerend door en om het dorp, langs recreatiegebieden en verbonden met de kanalen door hier en daar picknickplekken en informatieborden over het gebied (verbinden wandel en fiets-toerisme met het vaarverkeer).
  * Meer recreatie en natuur zou het economisch perspectief in het gebied kunnen verbeteren. Kijk maar naar de recreatie mogelijkheden bij de Blauwe Stad.

   • Pien Kranenburg
   • dinsdag 19 december 2017
   • 14:17

   Graag sluit ik mij aan bij deze, tot beweging aanzettende, vergroening, in dit stukje Oost Groningen, waar overgewicht een serieus probleem is. Goed idee!

    • Albert H.Gort
    • woensdag 20 december 2017
    • 09:11

    Ik sluit mij graag aan bij Ellen en bij Pien. Een goed voorbeeld is hiervan het Groot Friesland Pad, dat vanuit Drenthe onze provincie binnen komt

  • Gert Sanders
  • maandag 11 december 2017
  • 19:47

  Graaf de kanalen weer open, de dorpen waar de kanalen nog in oorspronkelijke staat verkeren, zijn het mooist. Waar de kanalen gedempt zijn is het karakter van de dorpen verdwenen. Verder ben ik een tevreden Veenkoloniaal, de ruimte, de vergezichten en natuurlijk het karakter van de bevolking maken dat ik hier nooit meer weg wil.

   • Hilma Oudman Statenlid ChristenUnie
   • donderdag 14 december 2017
   • 18:07

   Wat bijzonder dat u het voorstel doet om de kanalen weer te graven.

    • Bernard Stikfort
    • zaterdag 16 december 2017
    • 15:19

    Wat is daar bijzonder aan, mevrouw Oudman? Zie ook mijn eerdere reactie waar ik exact dezelfde voorstel. Door de klimaatverandering krijgen we meer extremen (zowel langdurige droogte, zie afgelopen voorjaar) als extreme regenval. Door de revatilisatie van het eeuwenoude systeem van de veenkoloniale wijken heb je in dit prachtige landbouwgebied met zijn vruchtbare dalgrond een enorme waterbuffer én een magnifiek irrigatiesysteem in één. De veenkoloniale wijken en ontginning is een dusdanig grote prestatie van menselijk vernuft, dat het vanuit de ruimte zichtbaar is en eigenlijk Werelderfgoed waardig zou zijn.

     • Hilma Oudman Statenlid ChristenUnie
     • maandag 18 december 2017
     • 21:01

     Ik vind het ook een praktisch idee om iets uit het verleden weer te gebruiken.

      • Bernard Stikfort
      • maandag 18 december 2017
      • 21:17

      Daar wordt ik blij van, mevrouw Oudman! Maar gaat de provincie er ook iets mee doen?

  • mr. S.Dieters
  • maandag 11 december 2017
  • 19:50

  Eenzijdige landbouw met veel gifgebruik, windmolens en zonneparken en gebrek aan corrigerend optreden door overheid richting NAM maken van de Veenkoloniën een woestenij terwijl de elite woont in Haren , Noord Drenthe en Groningen Hoe durft u überhaupt deze vraag te stellen schaamt U tot op het diepst van uw politieke ziel

  • bart terlaak
  • dinsdag 12 december 2017
  • 12:52

  In de natuur bestaan geen rechte lijnen. Dat begrijpen ze, de vormgevers, nu eindelijk.
  Werken, wonen en recreeren wordt in een natuurlijke omgeving veel aangenamer.
  Alles aan het landschap van de Veenkolonieen doet nog aan de crisisjaren vol armoede denken.
  Boeren gebruiken nog steeds gif op oliebasis, onderdrukken de bevolking nu met hulp van de NAM en politiek Den Haag.
  Niemand wil windmolens, op een paar mensen na.
  Dus komen ze er.
  Op een on-democratische wijze.

   • Bert
   • zondag 17 december 2017
   • 14:50

   Het gaat in dit geval om het behoud van een stuk cultuur en geschiedenis. Het maakt daarom niet uit of er rechte lijnen zijn of dat het gebied is ontstaan in tijden van armoede.

   Wat is natuur? Vaak een ideaalbeeld in iemands hoofd. Maar er is meer! En dat gaat niet samen.
   In het bos kom je geen weide vogels tegen.

   De natuur zoals ontstaan tijdens de turf afgravingen is uniek en geeft plaats aan heef andere dieren en planten dan elders in NL het geval is!

  • Fred Ootjers
  • dinsdag 12 december 2017
  • 13:02

  Een prachtig open gebied. Uniek. Waanzin en schande dat daar windmolenparken komen.

  • Miriam Ootjers
  • dinsdag 12 december 2017
  • 14:29

  De rechte kanalen en bijbehorende 'vlakverdeling' horen bij deze streek. Historisch en toeristisch was en is het een aanwinst. Het open uitzicht, de rust en natuur. Niet aankomen. Geen extra hoogbouw, geen nieuwe wegen en streep in vredesnaam de windmolenplannen in dit gebied door, die een aanslag plegen op het landschap - en haar bewoners. Dit gebied heeft in het verleden haar bijdrage al geleverd, en er zijn minstens tien redenen geen windmolens meer op land te zetten.

  • B.kloosterhuis
  • dinsdag 12 december 2017
  • 19:23

  Recht en vlak is mooi en ik ga zeker twee keer per jaar door de polder om te genieten van de ruimte en dan genieten van een visje bij Landman. Ben tegen het plaatsen van super grote wind molens ennkies liever voor zonneparken zoals in Wildervank op het industrieterrein De Dalen.

  • Elisabeth Smelik
  • dinsdag 12 december 2017
  • 21:16

  Wij hebben twintig jaren in mooi Schildwolde mogen wonen. We gaan nu binnenkort in Assen wonen vanwege de aardbevingen, maar niet vanwege het landschap. Het wijdse, de prachtige luchten, de gezonde lucht, de mooie boerderijen, het wad. Ik ben nu blind, helaas, maar zelfs dan is het niets anders dan genieten van het vrije landschap. De wind, de frisse lucht, het gevoel van ruimte. Voor mij is Groningen echt het mooiste stuk Nederland.

  • WT de Vries
  • dinsdag 12 december 2017
  • 21:40

  Alles op het platteland wat geen akkerland of weiland is en de daarin voorkomende plantengroei en houtopstanden (ruigtes, singels, ondergroei) is de afgelopen jaren in hoog tempo verdwenen. Ook al is het platteland het werkterrein van de agrarische sector, geeft dat toch niet het recht aan die sector om daarmee naar believen om te springen. Ten eerste schiet men zich in de eigen voet door bodemuitputting en -erosie, ten tweede maakt men het hoogst onaantrekkelijk voor de reiziger, in het bijzonder de fietser, die door een duidelijk verwoest en verarmd landschap haar/zijn weg moet zoeken!

  • l. Zondag
  • woensdag 13 december 2017
  • 05:42

  De veenkoloniën: open landschap met prachtige vergezichten, agrarisch, met ruimte voor stilte en duisternis. Nog wel, maar het platteland hier industialiseert in rap tempo en wordt opgeofferd voor de energietransitie: windturbines, mestvergisters,zonnepanelenvelden, gasopslag, waterstofgasproductie en opslag, verzwaring van hoogspanningsnetten, extra transformatorstations. Boven en onder de grond is sprake van een ongekende verwoesting van ons leefgebied. Iedereen ziet het, niemand die iets doet. Oh sorry, toch wel: spiegeltjes en kraaltjes uitdelen aan de horigen, die dan maar snel hun mond moeten houden.

  • Ottens
  • woensdag 13 december 2017
  • 07:40

  Schandalig, schandalig dat open, prachtig landschap met historisch karakter waarin ik zo graag woon,verpest gaat worden door windturbines van 200 meter hoog uitgestrooid als hagelslag..... onverantwoordelijk en niet meer terugbrengen draaien als het eenmaal zover is. Maar dat betwijfel ik. Het verzet is ontzettend groot en wordt steeds groter.....

   • h.rends
   • zaterdag 16 december 2017
   • 16:29

   natuur op 1

  • Martijn van der Voo
  • woensdag 13 december 2017
  • 23:49

  Toerisme zal je er niet mee trekken. Het is een saai gebied, slechts ingericht voor de intensieve boer. Je kan in dit armzalige gebied werken met zonnepanelen en windmolens mits men de directe bewoners compenseert. En een brug (of meerdere) slaan tussen Drenthe en Westerwolde qua natuur. Zodat je al fietsend door een corridor van natuur in een lus van Drenthe Westerwolde kan bezoeken. En hier en daar meer solitaire bomen planten. Dank voor de gegeven ruimte om te reageren.

  • Willem Sijens
  • woensdag 13 december 2017
  • 23:54

  Open vlaktes, gemengde bebouwing. Vogel vriendelijk, gezonde sloten en wat toegankelijk viswater.

  • E.W. Zijlstra
  • donderdag 14 december 2017
  • 09:29

  Ook dit landschap, door vele mensenhanden gecreerd, zou nog mooier worden door wat meer diversiteit.
  Hier kunnen bloemrijke akkers, invulling van kleine "verloren" stukjes (denk aan de grond onder hoogspanningsmasten) bijdragen aan een grotere verscheidenheid van planten en dieren.

  • Harry Rijff
  • donderdag 14 december 2017
  • 11:51

  Meer aandacht voor drachtplanten tbc bijen en insekten. En het inrichten van kleine bijenstanden.

  • C. Meijer
  • donderdag 14 december 2017
  • 16:08

  Laat de provincie zo als het nu is geen verder versnippering tbv van de landbouw en veehouderij en mestbedrijven en zorg dat de natuur wat beter zijn gang kan gang en geef de kleine dorpen de kans om te groeien (nieuwbouw) en laat de stad Groningen een pas op de plaats maken en ga een zorgen voor betere openbaar vervoer en schaf desnoods het OV-bureau af en neem het weer in eigen beheer er moet nu te veel geld verdiend worden en wat niet terecht komt waar het hoort .en bereid het spoor uit naar het zuiden via stadskanaal richting emmen. En laat de provinciebestuuders zich met zaken bezig houden die voor elke Groninger wat opleverd en niet voor eigen naam en partij

  • Deborah
  • vrijdag 15 december 2017
  • 09:14

  De natuur moet behouden worden! Stééds meer natuur wordt opgeslokt door woningen e.d. terwijl de natuur het gezicht is van de veenkoloniën. Behoudt de rust en ruimte ! Ik ben er trots op hier te wonen

  • Bernard Stikfort
  • vrijdag 15 december 2017
  • 11:54

  Benut de kracht van de Veenkoloniën positief. In een tijd van veranderend klimaat zouden de bestaande veenkoloniale wijken gerevitaliseerd moeten worden, en gedempte wijken gereconstrueerd. Maak van de Veenkoloniën het epicentrum van landbouwinnovatie en bescherm het open landschap door megalomane windparken tegen te gaan.

  • Mevrouw Weijens-Beun
  • zaterdag 16 december 2017
  • 16:32

  Veenkoloniën vol zetten met windmolens is een grote fout. Waarom is er in de politiek niemand verstandig? Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Vogels en vleermuizen dood, gezondheidsschade bij bewoners, landschap verpest, meer vervuiling in Baotou, China, door ginning van schaarse grondstoffen voor batterijen van windmolens. Echt heel naar dat voor iets dat totaal niet werkt en niet duurzaam is, de Veenkoloniën worden opgeofferd.

  • Mirjan bekkering
  • zaterdag 16 december 2017
  • 22:02

  Geweldig mooi, nu nog die onzinnige, lelijke windmolens tegen houden!

  • V.C. Roberti
  • zondag 17 december 2017
  • 07:08

  Ik zou graag zien dat de weidevogels meer beschermt gaan worden en dat de jacht ophield in heel Groningen. Sinds 2004 woon ik in de Veenkoloniën en ik heb gedurende die periode gezien hoe intensief de landerijen worden gebruikt. De weidevogels hebben hier geen kans. Er zijn veel stukjes wintervoedselland, maar ook deze worden regelmatig gemaaid. Daarnaast zie ik dat er veel landerijen van de een op andere dag geel worden. Dan neem ik aan dat er onkruidbestrijding op grote schaal plaats vindt. Zelf verbouw ik mijn groenten op biologische manier en dan is het rot om te zien dat landbouwers op grote schaal rotzooi gebruiken die slecht is voor het milieu, de grond en de vogels. Daarnaast zie ik groepen, vaak Duitsers, jagers in de Veenkoloniën. Er zijn hier al weinig hazen, fazanten en reeën. Maar toevallig valt het zogenaamde wildbeheer samen met de aanloop naar de kerstmaaltijd.
  Zijn er ergens in de provincie groepen die zich bezig houden met het afpalen van weidevogelnesten? ik zou graag met hun in contact willen komen om dat ook in mijn buurt op te zetten.

  • nico van der vorm
  • zondag 17 december 2017
  • 11:50

  natuur uitgebreid

  • Bert
  • zondag 17 december 2017
  • 14:38

  Het typische Groninger landschap met alleen bomen rondom boerderijen en verder enorme vergezichten is uniek en zou bewaard moeten worden!
  Wat ik belangrijk vind qua milieu beheer zijn de weide vogels! Daarom een actief beleid tegen o.a. vossen. Verder vind ik het zeer eenzijdig om bossen te zien als natuur winst! Zelf heb ik een hekel aan bossen! Geef mij maar de vrijheid en ruimte van de landerijen. Incl. Bijbehorende weide vogels, fazanten hazen en konijnen. Ook vinc ik dat boeren altijd als laatste aan de beurt lijken te zijn! Wat gaat er allemaal voor: woningen industrie natuurcompensatie wegenbouw enz. Dat terwijl de boeren zeer goed zijn voor NL. Denk aan de export werkgelegenheid. Onafhankelijkheid qua voedsel enz. Als Nedrlanders zouden we hier trots op moeten zijn! Dit kun je ook mee laten wegen als het gaat om landschaps indeling!

  • M. Soeters
  • zondag 17 december 2017
  • 16:02

  Laat aub alles zoals het nu is. Natuur moet voorrang houden.

  • Emo Klunder
  • maandag 18 december 2017
  • 10:09

  Er is al een te grote aanslag op het Veenkoloniale landschap gepleegd. De natuur is al heel lang het ondergeschoven kind.
  Het landschap moet beschermd worden. De wijkenstructuur moet blijven en op sommige plekken hersteld worden.
  Er moeten plekken in het gebied zijn, waar de natuur zijn gang kan gaan.
  Het is nu al schrikbarend, hoe de natuur achteruit gehold is.
  Een zingende Veldleeuwerik is helaas een zeldzaamheid geworden; broedende Patrijzen komen nauwelijks nog voor.
  Geef de natuur de ruimte en creëer kansen en mogelijkheden!

  • jrg veldink
  • dinsdag 19 december 2017
  • 10:16

  l.s.

  Het openlandschap is als gevolg van de ingepaste infrastructuur verloederd. Geluid van auto wegen, licht vervuiling van industriegebied en geur van bio-industrie maken van het eens cultuur-historische landschap een "groen" industrie terrein. Dit wordt mede versterkt door de mono-cultuur landbouw die op te grote schaal plaats vind. De natuur heeft zijn plek in deze omgeving verloren.

  oplossing voor dit probleem zou terug brengen van landschaps elementen die natuur verstrekend zijn en infrastuctuur elementen afschermen. zo zou beplanting van houtwallen en erf afscheiding kunnen worden toegepast. Alhoewel dit verkleinend werkt voor het vrij uitzicht zou het wel een positieve impuls zouden geven aan de natuur beleving van het gebied. Tevens zou aanplanting van bomen langs wegen moeten worden doorgevoerd, drenthe zou hier als voorbeeld kunnen dienen.

  Om de waarde van het gebied te waarborgen moet er ruimte worden gemaakt voor natuur. De natuur is de drager van het behoud van het culureel historische landschap. Indien de natuurwaarde compleet verdwijnt s zal dit gebied in de toekomst locatie worden van nog grootschalige infrastructurele ontwikkeling zoals windmolens en bioindustrie.

  mvg
  jrg veldink

   • Be.Zwiers PvhN
   • dinsdag 19 december 2017
   • 11:53

   De Veenkolonien van oudsher een open landschap met lintdorpen .
   PvhN is tegen het plaatsen van grote windmolens in dit gebied.
   Wij zijn niet tegen windenergie maar ander plekken zoals op zee is een betere .
   de landbouw is een belangrijke schakel in dit gebied.
   Een goede verhouding in een afwisselend landschap is een goede.
   Dus minder mono cultuur, maar net als met de windmolen problematiek wel de goede plekken uitkiezen.
   PvhN denkt dat de specifieke eigenschappen van dit gebied op den duur steeds meer waardering zal krijgen

  • Ina Bontjer
  • dinsdag 19 december 2017
  • 12:49

  De veenkoloniën zijn weids en ruim. Laat dat zo blijven! Dan moeten er wel maatregelen worden genomen om dit gebied te beschermen.
  - agrarische bedrijven niet ongebreideld laten uitbreiden (zie Brabant, te veel boeren en gezondheidsklachten van inwoners van deze provincie). De schuren en mestsilo's zijn lelijke bouwwerken, die afbreuk doen aan de weids uitgestrekte landerijen.
  - agrariërs zouden meer kunnen/moeten doen aan de biodiversiteit en het behoud van weide- en veldvogels. De insectenstand is de afgelopen decennia dramatisch gedaald. Buitengewoon verontrustend vinden biologen, want insecten vormen een van de pijlers waarop de natuur rust. Hoofdverdachte van dit verval: de intensieve landbouw. Ook met de weide- en veldvogels gaat het maar niet beter. Ook hier kunnen boeren een rol spelen. De veenkoloniën zijn agrarische gebieden, dus agrariërs kunnen een positieve invloed hebben op de natuur (als ze dat maar willen).
  - gemeenten kunnen meer doen aan de leegstand van gebouwen (winkels, kantoren, bedrijfspanden), door de bestemming 'wonen'. Als je in het lint of op een industrieterrein woningbouw toestaat, dan hoeft er niet bij elk dorp/stad een nieuwbouwwijk te worden gebouwd. Zo'n nieuwbouwwijk past eigenlijk nooit in het ruimtelijke van de veenkoloniën.
  - meer wandel- en fietspaden aanleggen en daarbij bankjes. Dat versterkt en verlevendigt het gebied.
  - uit solidariteit met de inwoners van het aardbevingsgebied moeten we meer duurzame energie gebruiken. Geen grote windmolens bouwen, dat past niet in de veenkoloniën, maar veldjes met zonnepanelen kan wel.

   • Ankie Voerman, Statenlid Partij voor de Dieren
   • dinsdag 19 december 2017
   • 14:06

   Dank voor uw reactie. Helemaal met u eens. Wat ons betreft doen we precies dat wat u schrijft en zullen we ons daar ook hard voor maken. Een landbouw die samenwerkt met de natuur. Wij zouden graag zien dat ook de veeteelt in de Veenkolonien, zowel voor mens, dier en milieu echt duurzaam wordt. Minder dieren aan wie een veel meer natuurlijk leven wordt gegund. Kruidenrijke weilanden. En vooral ook belangrijk voor de Veenkolonien een hoge waterstand. Natuur, natuurincusieve landbouw in combinatie met kleinschalige zonneparken lijkt ons een mooie uitdaging.

  • Pien Kranenburg
  • dinsdag 19 december 2017
  • 14:12

  De natuur is hier behoorlijk saai en heeft weinig recreatiewaarde. Een recreatiepark rondom het historische gebouw de Toekomst lijkt mij wel een goed idee. In aansluiting op het idee om hier een evenementen terrein van te maken. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/178933/De-toekomst-van-De-Toekomst-in-Scheemda-is-bekend. Ik denk aan een wandelpark van sierbomen, en een makkelijk te onderhouden prairietuin (gegund aan tuingoed Folz uit Meeden? ) met picnicplaatsten en buiten fitness apparatuur. Daarnaast zou een beeldentuin (gegund aan http://bloklugthart.nl/?) in samenhang met de bijzondere historische betekenis voor Groningen van de Toekomst, en een bezoekerscentrum die interactief de graanrepubliek tot leven brengt. Aangezien grote aantallen bezoekers voor evenementen naar deze plek komen, zouden ze verrijkt en geïnspireerd naar huis moeten gaan; dat dit stukje Groningen toch wel heel bijzonder is. Het zou een leuk uitstapje moeten zijn voor mensen uit Groningen, Duitsland, en de directe omgeving, ook als er geen evenementen zijn.

  • Ida
  • dinsdag 19 december 2017
  • 18:46

  De Veenkoloniën zijn uniek; een prachtig weids landschap met wijken, dorpen, landbouw en natuur. Ik houd er van. Ik zou het afschuwelijk vinden als dit gebied wordt aangetast en verpest door gigantische windturbines. Eeuwig zonde. Ik zou graag zien dat er nog meer aan natuurlijk landschapsbeheer wordt gedaan met oog voor een goede waterkwaliteit.

  • Jan-Willem van de Kolk
  • woensdag 20 december 2017
  • 09:53

  De openheid, rust en ruimte zijn karakteristiek.
  * Prachtige vergezichten zijn er bijvoorbeeld vanaf Musselkanaal naar de Hondsrug en vanaf de N33 (Alteveer/Nieuwe Pekela) naar het Noorden: dat moeten we uit alle macht koesteren! Andere ruimten zijn minder goed ingevuld, bijvoorbeeld N33 (Stadskanaal/Alteveer) naar het Noordwesten.
  * Geslaagde groenverbindingen zijn er, bijvoorbeeld de Broekmansbos bij de wijk Waterland/Stadskanaal waarbij de rechte verkaveling als uitgangspunt is behouden. Maar ook zijn er veel ‘rommelbosjes’.
  * Koester de sterke punten van het landschap, en vul de zwakke punten beter in met bijvoorbeeld goede bosaanplanting, opengraven wijken, markante bebouwing, kappen rommelbossen.