Westerwolde › Kies voor Groningen: natuurbeleving
Westerwolde

Bedankt voor het geven van uw mening over de natuur en het landschap van Westerwolde

Kleinschalig landschap met esdorpen, Ruiten Aa, houtwallen, bosjes en een bochtig weg- en waterpatroon

In het beekdal van de Ruiten Aa in Westerwolde heeft zich heel organisch een kleinschalig besloten esdorpenlandschap ontwikkeld met bochtige wegen en paden. Daar omheen ligt een veel meer open heideontginningslandschap. De Onstwedder Holte, een stuwwal, met zijn uitlopers naar de Höchte en de Tichelberg, vormt markant reliëf in het noordoosten.

Karakteristiek voor Westerwolde is onder meer:

 • Contrast tussen het oudere kleinschalig besloten landschap en het jongere open ontginningslandschap
 • Bosjes en houtwallen op hoge- en grote natuurgebieden in lage delen van de Ruiten Aa
 • Herkenbaar landschap van esdorpen, akkerland en esranden op de hogere zandgronden en hooilanden in de lager gelegen beekdalen
 • Esdorpenlandschap met oude boerderijen van het streekeigen, Westerwoldse type, waarbij het voorhuis asymmetrisch voor de grote en hogere schuur is geplaatst
 • Heideontginningslandschap met vrijstaande en ruim gesitueerde gebouwen op grote erven

Karakteristiek voor de natuur van Westerwolde is onder meer:

Bij het beekdal Ruiten Aa:

 • Bloemrijke graslanden
 • Natte en vochtige schraallanden met in slootjes Holpijp, een plant die houdt van opkwellend grondwater
 • Vochtige loofbossen
 • Beek levens-gemeenschappen

Bij de hogere zandgronden:

 • Kruidenrijke akkers op essen; rond deze akkers zijn 's zomers overal zingende geelgorzen te horen
 • Loofbossen en houtwallen met grote bosmuizen die elders in de provincie niet voorkomen
 • Bossen met productiefunctie
 • Vochtige heide
 • Droge heide
 • Vennen
 • Droge schraallanden
 • Bloemrijke graslanden

Ligging van Westerwolde in de provincie Groningen

Reacties van bezoekers

  • T.W Bodewes
  • maandag 11 december 2017
  • 16:58

  Mijn mening is dat de natuur in Westerwolde moet worden beschermd en moet worden uitgebreid.
  Met vriendelijke groet ,
  Theo.

  • Piet de Vries
  • maandag 11 december 2017
  • 18:51

  Hoe meer natuur hoe beter hier. In combinatie met kleinschalige biologische landbouw. Weg met alle gifgewassen waaronder de lelies het eerst. Er zijn al miljoenen liters landbouwgif op deze kwetsbare zandgronden gespoten. Nu allemaal onderweg naar ons grondwater. Al is de ramp al geschied, het is nooit te laat om tot inkeer te komen.

  • Bert de Jong
  • maandag 11 december 2017
  • 21:09

  Meer natuur, meer natuurbescherming en meer onderhoud van de natuur. Staatsbosbeheer loopt de kantjes er af, zie bijvoorbeeld de Lethe. Maak beleid om de leegstand en het verval van de oude boerderijen tegen te gaan. Investeer!

   • C.Posthumus
   • woensdag 13 december 2017
   • 07:22

   Het tegengaan van het verval van de boerderijen is een zeer wezenlijk punt.

  • Ingrid Jeuring
  • maandag 11 december 2017
  • 21:26

  topnatuur. houd het donker, stimuleer energieneutraal wonen

  • Kanovereniging Westerwolde i.o
  • maandag 11 december 2017
  • 22:29

  Bewust en met respect voor de natuur genieten van het mooie wat de Gemeente Westerwolde te bieden heeft. Wij als kanoverenigong Westerwolde i.o willen samen met anderen de Cittaslow filosofie uit dragen en naleven. Prachtig varen over de Ruiten Aa, maar ook mogelijkheden onderzoeken bestaande maar onbegaanbare vaarwegen weer met behoud van natuurschoon ontsluiten.

  Met vriendelijke groet Louise en Jan Bosma-Vos van kvWesterwolde i.o

  • Anne Korvemaker
  • dinsdag 12 december 2017
  • 06:20

  Ik vind het jammer dat er goede landbouwgrond wordt verkwanseld aan wat men "natuur" noemt.

   • Wim Popken
   • dinsdag 12 december 2017
   • 11:55

   Jazeker, natuur is heel belangrijk voor mens en dier. Het is een cirkel, gaat het met de één niet goed, dan heeft het gevolgen voor de ander. Er wordt al veel te veel roofbouw gepleegd. 75% van de landbouw, veeteelt en bloemen wordt geëxporteerd naar het buitenland, vooral ook naar andere rijke landen. Dat moet gewoon drastisch terug. GEEN megastallen. Maar ook niet volstouwen met windmolens en zonnepaneel velden. Zonnepanelen kunnen wel op de duizenden platte daken die we hebben. Verander de wet maar en verplicht dat ze daarvoor worden gebruikt. Maar het grote GELD zal wel weer winnen ben ik bang voor. Ook de jacht verbieden. Want 99% is voor de sport en puur dierenmishandeling. Sportvissen idem dito. Er zijn genoeg andere leuke dingen om je vrije tijd mee vol te maken. En het beheer moet ook niet gaan om de pot met geld te spekken. Niet teveel kappen en maaien. Terug naar meer handwerk. De grote machines maken heel veel kapot. Ook de wegbergen, levensgevaarlijk kapot gereden in deze tijd. Maar de natuur wel toegankelijk houden/maken voor ook de mens. De paden dus goed onderhouden, ook daar mankeert nog wel eens wat aan. Landbouwgif verbieden. Al die doodgespoten goudgele velden waar geen insect meer in leeft. Ook komt het natuurlijk in het grondwater terecht. Ook de bloementeelt, vooral de lelie is slecht voor het milieu omdat er veel gif wordt gebruikt.

   • Wim Popken
   • dinsdag 12 december 2017
   • 11:58

   We exporteren 75% van alle landbouw en veeteelt producten, dat is 70% teveel voor dit kleine land. Dat moet drastisch minder. Als de natuur ophoudt is het ook met ons gedaan. En al die eiwitrijke graslanden, waar geen bloemetje meer in bloeit is ook HEEL slecht.

  • R.van Kruiselbergen
  • dinsdag 12 december 2017
  • 07:54

  Veel aparte natuurgebieden, die toegankelijk zijn voor publiek... Voor wandelaars(met honden) ,fietsers en juist ook ruiters. Veel borden met natuur- informatie en een positieve houding naar bezoekers. Niet teveel verbieden, maar juist de mensen zelf verantwoordelijkheid en daarna liefde laten voelen voor al dat moois. Men krijgt dan een band met het gebied. Hoe vrijer, hoe minder schade men toebrengt, raar maar waar. (Als voorbeeld Terschelling, waar bijna nergens meer ‘verboden toegang’ staat, omdat men er dan juist in wil) Daarnaast veel mogelijkheden tot excursies, lessen voor basisscholen, etc.

   • R. Van Kruiselbergen
   • dinsdag 12 december 2017
   • 07:56

   Ja, en inderdaad, stimuleer Biologische landbouw in Groningen. Dat is toekomstbestendig!

    • Marije
    • dinsdag 12 december 2017
    • 17:31

    Sluit ik mij volledig bij aan!

  • Geerte van den Wildenberg / B&B De Porrepoele
  • dinsdag 12 december 2017
  • 09:11

  Westerwolde is een prachtig mooi gebied, dat weten we zelf al 15 jaar (sinds we hier wonen) en we horen het van onze gasten, die deze regio een ware ontdekking vinden. We vinden het fantastisch, dat er meer aandacht komt voor de natuur, zoals het herstel van de Ruiten Aa. Ik denk dat deze regio groeimogelijkheden heeft voor eco-toerisme. Geen pretparken e.d.! Zelf zouden we ook willen uitbreiden met hoogwaardige en duurzame B&B-faciliteiten. We hopen dat provincie en gemeente dat willen dragen en ons willen ondersteunen en faciliteren, zodat dat mogelijk wordt gemaakt.
  Het zou mooi zijn, als landbouw en bv bermbeheer ook meer wordt afgestemd op de natuur, zodat de totale waarde versterkt wordt. Bij Ter Wupping en Smeerling gebeurt dat al wel, maar in de rest van het gebied veel minder. Er is veel landbouwgrond, die ondanks verlaging van de waterstand, moeizaam bewerkt kan worden, en al helemaal niet met de steeds maar zwaarder en groter wordende landbouwmachines. Tijd voor een omslag, en om het veenmos wellicht weer terug te brengen in het gebied? Er zijn zeer succesvolle projecten, o.a. bij Amsterdam en in Friesland. Dan behoudt het gebied zijn economische waarde, is er waterberging, veel CO2 opslag en herstel van natuur, voor m.n. steltlopers!

  • J. Derks
  • dinsdag 12 december 2017
  • 09:32

  Ik ben van mening dat het prachtige landschap, waar u hiervoor over hebt gesproken, gehandhaafd moet blijven. Het is een prachtig wandel en fiets gebied. Daarmee voldoet het gebied aan de vraag naar recreatie. Het is een uniek stukje natuur. Is wonen en werken ook belangrijk? Ja denk ik waarbij ik het belangrijk vind dat het werk niet te ver moet liggen van een woonomgeving. Teveel verkeer betekent meer wegen en dat geeft altijd spanning in een natuur gebied. Mijn vraag is of en waar het wenselijk is om meer woningen te bouwen. Daar kan ik geen mening over geven. Ik geniet van mijn mooie omgeving.

  • Istvan Koning
  • dinsdag 12 december 2017
  • 10:12

  Het resterende gebied , zo breed mogelijk, langs een meanderende Ruiten Aa aan de natuur teruggeven. De natuurlijke lijnen, die zich uitstrekken van Ter Apel tot Onstwedde in tact laten en verder herstellen naar grond- en waterlopen. Westerwoldse bossen en watergangen naar Duitsland toe herstellen. Wat is er gebeurd met de "natte Horizon" ? Kanalen uitdiepen om recreatieverkeer mogelijk te hoden. Ontwikkelen van zoveel mogelijk wandel-, fiets- en ruiterpaden. Recreatieve cverbanden maken tussen noord en zuid Westerwolde. Grotere samenwerking op dat gebied. Een speciale commissie benoemen, die het toerisme gaat inventariseren en adviseren ism de natuurontwikkeling. Gezamelijke mogelijkheden zoeken.

  • Wonieka Meuter
  • dinsdag 12 december 2017
  • 12:23

  Ik vind het belangrijk dat de natuur meer beschermd wordt, bijv door de bermen minder te maaien, niet met zware machines door de bossen heen repte rijden waardoor alles kapot gereden wordt en geen megastallen toestaan. Stimuleren van ecologische maatregelen.

  • Veerenhuis-Lens
  • dinsdag 12 december 2017
  • 12:25

  Er is al beleid genoeg. Maak er geen reservaat van. Wil je als provincie dat Westerwolde mooi blijft, steun dan initiatieven van Westerwolders zelf via het Gebiedsfonds Westerwolde.

  • Anco Pruiksma
  • dinsdag 12 december 2017
  • 12:40

  Bewaar en beheer de natuur in Westerwolde. De grote aantrekkingskracht van dit gebied moet blijven: rust en ruimte. Mensen uit de Randstad kunnen hier op adem komen of konen hier graag wonen om vervallen boerderijen weer op te knappen. Graag speciale aandacht voor Sellingerbeetse, het bos daar en het mooie meet. De jeugd uit weide omgeving kent deze plas voor vertier in de zomer en wandelaars genieten van deze prachtige plek. SBB mag wel duwtje in de rug om het bos daar te verfraaien. Verder consolideren en niet laten uitbuiten dood ondernemers, behoudens een rustige camping aldaar.

  • Tineke Looijenga
  • dinsdag 12 december 2017
  • 13:54

  Ik woon aan de rand van Onstwedde, dus mijn eerste zorg is dat dit gedeelte van de gemeente Stadskanaal helaas niet is ingedeeld bij de nieuwe gemeente Westerwolde. Dat is een gemiste kans. Voorts moeten we ervoor zorgen dat die zingende geelgorzen niet helemaal verdwijnen. Ik woon hier nu ruim 23 jaar en mis vele vogelsoorten die er 20 jaar geleden nog waren, zoals de gele kwikstaart, de leeuwerik, de kwartel, de uilen. Ook de vleermuizen zijn verdwenen. De landbouw en de consequenties ervan (gif, kunstmest, grondwaterspiegel) trekken een te grote wissel op dit kwetsbare gebied. Ik denk niet dat "krimp" erg is voor dit gebied, integendeel, het zou de redding kunnen zijn. Daar zou de politiek op moeten inspelen. Wonen en werken kan uiteraard blijven, maar hoogwaardig en de natuur ontziend. Landbouw kan ook blijven, maar moet kleinschaliger. Dat past in het landschap. Grote veebedrijven zijn uit den boze. Kijk naar de sterke punten van dit gebied (u somt ze zelf al op) en versterk deze en zorg ervoor dat de sterke punten duurzaam in acht worden genomen.

  • Iekiena Brink
  • dinsdag 12 december 2017
  • 14:12

  De natuur is de grote kracht van Westerwolde. Zorg dat de houtwallen en bebossing blijft bestaan, rustig aan met kappen dus! meer begroeide, bloeiende bermen zou zeer gewaardeerd worden, ook door de insecten (bijen!). Minder verlichting 's nachts is een goede ontwikkeling, echter mis ik vaak reflectoren en goede strepen langs de wegen. De wegkanten zijn op veel wegen slecht, meer 'ribbelstenen' zou m.i. voor meer veiligheid zorgen, evenals (nog meer) fietspaden.
  Westerwolde is prachtig!

  • Marije
  • dinsdag 12 december 2017
  • 17:29

  Ik ben erg blij met de prachtige natuurgebieden in Groningen. Het is belangrijk deze zoveel mogelijk te koesteren, te beschermen en, waar mogelijk, uit te breiden. Het is van wezenlijk belang onze in Nederland zo schaarse natuur voor iedereen toegankelijk en in stand te houden.

  • C. Posthumus
  • dinsdag 12 december 2017
  • 17:48

  Ik vind het een gemiste kans dat Onstwedde en bijvoorbeeld Smeerling niet zijn ingedeeld bij de gemeente Westerwolde. Een historische fout. Hoe kan in een gemeente Veenkoloniën de eenheid in het beheer en het beleid van het landschap van Westerwolde goed worden gewaarborgd? Westerwolde zou als eenheid toeristisch gepromoot moeten worden. Door indeling vande oude kerspel Onstwedde bij de gemeente Veenkoloniën ontstaat versnippering en een verkeerd beeld van dit gebied.

  • Debora Loning
  • dinsdag 12 december 2017
  • 21:59

  Natuur cq. Leefomgeving moet beschermd worden. Met name de biodiversiteit. Is in de ware zin van het woord van levensbelang. Stop de uitbreiding en vooral de vestiging van mega melkveebedrijven en akkerbouwbedrijven. Biologische landbouw in combinatie met kleinschalig toerisme is een prachtige kans om Westerwolde op de kaart te zetten. Beleven en ervaren van natuurlijke en gezonde leefomgeving. Onthaasten in optima forma. Dè economische peiler van Westerwolde

  • Agnes Lengkeek
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:32

  Houdt Westerwolde in stand zoals die nu is, een prachtig natuurgebied !

  • Agnes Lengkeek
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:45

  Prachtig gebied ! DUS DAAR HOREN ABSOLUUT GEEN MEGASTALLEN !!!

  • René Kriek
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:59

  In Westerwolde zou de natuur leidend moeten zijn. Kwaliteiten als stilte en duisternis worden hier gekoesterd. De landbouw moet in harmonie zijn met natuur en (kleinschalig) landschap, dus stoppen met schaalvergroting en in plaats daarvan overgaan op biologische landbouw. Gebruik van mest en gif kan sterk worden teruggedrongen en liefst helemaal worden uitgebannen. Dus landbouwgewassen die veel ‘gewasbeschermingsmiddelen’ nodig hebben horen hier níet thuis.
  Mogelijkheden voor natuur- en milieuvriendelijke recreatie kunnen worden uitgebreid. Het oorspronkelijke landschap moet waar mogelijk worden hersteld. Beheer is ecologisch en gericht op biodiversiteit. Westerwolde wordt op termijn een Nationaal Landschap.

   • M.van den Bos
   • woensdag 13 december 2017
   • 17:39

   Westerwolde heeft het keurmerk "Cittaslow", dit staat voor kleinschalig en gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit goed scoren. Daarom moet deze balans hierin wel blijven en dus geen Mega stallen en grootschaligheid in pluimvee , rundvee en varkens. Maar ook geen Megazonnepanelenpark van 120 voetbalvelden groot. Gewoon de daken en schuren meer benutten. Zeker geen mestoverlast ! Tenslotte is 35 kuub groencompost net zo groeizaam , zelfs meeropbrengst, dan drijfmest van varkens of runderen ( bron: http://www.melkvee.nl )

    • B. Veenstra
    • woensdag 13 december 2017
    • 22:40

    !!Fake news!!
    http://www.melkvee.nl/topmais/nieuws/11653/35-kuub-en-20-ton-groencompost-beter-dan-50-kuub-mest
    Artikel wel goed lezen, daarna succes met de zoektocht naar voldoende kompost om alle mest te vervangen.
    Daarnaast wel met de spreker eens, beleg alle daken met zonnepanelen dan zijn zonneparken// windparken zijn niet meer nodig.

     • M.v.d.Bos
     • donderdag 14 december 2017
     • 08:04

     Compost i.p.v. drijfmest = Stikstof i.p.v. nitraat !

     35 kuub en 20 ton groencompost beter dan 50 kuub mest'
     Geplaatst op woensdag 06-12-2017

     Uit proeven van Groeikracht blijkt dat groencompost een relatief groot gunstig effect heeft op de zetmeelopbrengst van snijmais. Al in het eerste jaar steeg de zetmeelopbrengst dankzij 20 ton groencompost per hectare met gemiddeld 12 procent. Bij een basisbemesting van 35 kuub rundveedrijfmest (RDM) is het effect wel aanzienlijk groter dan bij een bemesting met 50 kuub RDM. (runderdrijfmest)

     Toch werd ook vergeleken met een basisbemesting van 50 kuub RDM een kleine meeropbrengst gemeten, al in het eerste jaar van compost aanvoer. Tussen de drie verschillende proeflocaties in Noord-Brabant en de Achterhoek varieerde de meeropbrengst bij 35 kuub basisbemesting met rundveedrijfmest van vier tot 23 procent. Dit is het gevolg van verschillen in grondslag en tekorten in de bodem.
     Niet fosfaat maar stikstof beperkend

     Groeikracht constateert dat er op sommige bedrijven ruimte is ontstaan in de mineralenboekhouding om fosfaat aan te voeren. Op deze bedrijven is niet fosfaat maar stikstof de beperkende factor in de mestboekhouding. Om dit goed in beeld te brengen is een nauwkeurige berekening van stikstof en fosfaat aan- en afvoer noodzakelijk. Groeikracht adviseert organische stof aan te voeren op bouwland, niet op grasland.
     Kwalitatief goede organische stof

     In het onderzoek is gebruik gemaakt van groencompost. Deze bron van organische stof voldoet aan de eisen die aan kwalitatief goede organische stof worden gesteld: niet warm, niet nat, niet verontreinigd met afval zoals plastic en zoveel mogelijk vrij van onkruidzaad.
     Tekst: Erik Colenbrander

  • Klaas Veldman
  • dinsdag 12 december 2017
  • 23:24

  Ik vindt juist dat de natuur moet worden beschermd en Veel meer wordt uitgebreid.

   • Anne korvemaker
   • woensdag 13 december 2017
   • 13:50

   Nog meer kuntmatige natuur ? Straks is de provincie één grote tuin en komt voedsel verbouwen op plaats twee. Totdat er weer honger komt en dan heeft men spijt dat alle goede grond verkwanseld is.

    • René Kriek
    • donderdag 14 december 2017
    • 21:58

    Kunstmatige natuur moeten we inderdaad beslist niet hebben! Echte woeste natuur graag, met veel inheemse planten en dieren in een krachtig ecosysteem zoals dat hier vele eeuwen is geweest vóórdat er moderne landbouw kwam die de natuur vernietigt met massa’s gif en mest met als enig doel de export van veevoer, melk(poeder) en lelies.
    Boeren die wél snappen hoe de natuur werkt en hier respectvol mee kunnen omgaaan zijn natuurlijk van harte welkom! Ze zullen merken dat in een gezonde natuurlijke omgeving veel minder ziektes en plagen voorkomen dan in een agro-industrieële woestijn.....

  • JK
  • dinsdag 12 december 2017
  • 23:25

  - Geen megastallen
  - Ruimte voor natuur en recreatie (een onontdekt gebied)
  - Meer kansen voor biologische landbouw
  - Creatie van kleinschalige landschappen rondom de Ruiten-Aa met houtwallen en kleine bossages.
  - Vervolg aan het herstel van de her-meandering van de Ruiten-Aa

  • Hans ter Heijden
  • dinsdag 12 december 2017
  • 23:48

  Op het eerste gezicht een prachtig landschap met mooie, veelal nieuw ontwikkelde, natuur. Maar schijn bedriegt. Door de bio-industrie en intensieve landbouw wordt ook het fraaie Westerwolde bedreigd. Net zo goed als door ondoordachte, visieloze plannen voor bijvoorbeeld een megazonnepark in landschappelijk fraai gebied, zoals bij Harpel (naar ik heb begrepen een locatie die is aangewezen door de provincie).
  Dus veel meer inzetten op kleinschalige energiecoörperaties en boeren met financiële steun en scholing helpen over te stappen naar biologische landbouw en veehouderij. En doe iets aan de dramatische uitroeiing van insecten. Akkerranden, veel beter bermbeheer en strengere regels voor boeren als het om het spuiten met gif gaat! En koester de rust, ruimte en stilte. Toeristen die hiervan houden zijn welkom; geen grote attracties en pretparken!
  Tenslotte: Westerwolde heeft het Cittaslowkeurmerk (duurzaam, kleinschalig, in dialoog met burgers, boeren en buitenlui), maar als het om grote projecten gaat, is het een ordinaire technocratie. Lees daarover mijn opiniestuk in het Dagblad van het Noorden van 17 november 2017: http://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie-Wordt-Westerwolde-wel-echt-Cittaslow-22667004.html

  • Luuk Houwing
  • woensdag 13 december 2017
  • 00:13

  het zou Westerwolde compleet maken als het Pagediep (poggedaip) vanaf het A G Wildervanckkanaal net zo ging meanderen als de Ruiten Aa. Dan werd ook weer goed zichtbaar dat Ter Maarsch het meest westelijke stukje Westerwolde is.
  Het Pagediep stroomt langs de onstwedder toren en komt uit in de Mussel Aa. Dit maakt Onstwedde weer een westerwolds kerspeldorp.

  • Nathalie Kriek
  • woensdag 13 december 2017
  • 08:22

  Meer bloemen in de berm. Aangepast maatbeleid zowel door gemeente als SBB. MEER BIOLOGISCHE LANDBOUW. Geen lelieteelt. Op deze manier hebben de insecten, en dan zeker de bijen, meer kans in Westerwolde. En meer insecten geeft meer zoogdieren en meer vogels, grotere diversiteit, enzovoort........

  • Henk de Vries
  • woensdag 13 december 2017
  • 08:31

  Er wordt gelukkig de laatste jaren heel veel aandacht aan de natuur geschonken en dat heeft er mede toe geleidt dat Westerwolde er zo prachtig bij ligt. Het is een landschap die uniek is in Nederland. Wat mede landschapsbepalend is zijn de vele oude boerderijen. Er staan veel oude boerderijen in hele slechte toestand. Het zou prachtig zijn als die kunnen worden gerestaureerd en behouden. Misschien door middel van leerlingen projecten of misschien in een vorm zoals Smeerling in de jaren 70 of 80 in samenwerking met Wedeka. De boerderijen kunnen daarna een culturele of toeristische bestemming krijgen of misschien wel gewoon aan een particulier worden verhuurd of verkocht.

  • Martijn van der Voo
  • woensdag 13 december 2017
  • 09:11

  Een fraai kleinschalig landschap. Onder het zogenaamde keurmerk cittaslow wordt dit bedreigd door toenames van er niet thuishorende megastallen en mestbassins. De boeren krijgen in het beschadigen van natuur, luchtkwaliteit, milieu, dierenwelzijn en verminderen van vogels dieren en insecten alle ruimte. Het is een schande dat de politiek paradeert met cittaslow, terwijl je juist zou moeten verduurzamen, verkleinschaligen, biologisch boeren stimuleren. Ook bij bv wedderbergen wordt keer op keer de natuur vernietigd ten koste van de uitbreiding van de camping. Een schande. De natuur daar met ontbrekende schakel van de ehs is verworden tot een randje groen. Ik vind dat de provincie hier en daar daadkrachtig moet optreden. Dit soort gebieden zijn broodnodig, de nadelen ten opzichte van de groei van de eceonomie overstijgen de voordelen van het tijdelijk geld.

  • Saskia Uittien
  • woensdag 13 december 2017
  • 09:25

  Behoud van kleinschalige landbouw, stimulering van kleinschalige ekologische/biologische bedrijven. Stimulering van samenwerking tussen natuurbeheerders Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten e.d. en (landbouw)bedrijven ten einde een goed evenwicht te verkrijgen tussen natuur, recreatie en economie. In het algemeen gaat dat nu al veel beter. Maar megastallen passen niet in de toekomst van Westerwolde!

  • E.A.Agterof
  • woensdag 13 december 2017
  • 09:55

  Het is belangrijk dat we de natuur die we hebben goed beschermen en hier en daar moet er zelfs uitbreiding komen. In Westerwolde gebeurt dat ook: belangrijk voor recreatie en toerisme. We moeten vooral zorgen dat grootschalige landbouw wordt verboden. Uiteraard moeten we ook zorgen voor werkgelegenheid en dat moet m.b.v. "schone" industrie.
  Ik ben absoluut tegen mogelijke proefboringen voor b.v. gaswinning en géén CO2 opslag: m.a.w. blijf van de bodem af! De zandwinning bij Sellingen dient goed te worden gecontroleerd en er moet worden gezorgd dat na winning het landschap geschikt wordt gemaakt voor recreatie. Woningstichtingen moeten worden verplicht hun huizen van zonnepanelen te voorzien, evt. met een geringe huurverhoging waardoor huurders per maand door energiebesparing minder betalen.

  • Cees.G.J.Jansen
  • woensdag 13 december 2017
  • 10:07

  Ik ben van mening dat er redelijk wordt omgegaan met de natuur in onze omgeving, betreur het dat Smeerling en Onstwedde niet tot onze gemeente werd toegevoegd terwijl juist ook dit gebied zo bijzonder karaktervol is.
  Verder betreur ik bijzonder dat alle kweekbossen werden verwijderd ik woon nu tien jaar in Westerwolde, in het begin liepen de Robina Bossen en de populieren tot in onze achtertuin, liepen er vossen, reeën en hoorde je de uiltjes. Nu kijk ik uit tot Winschoten en volgens de autochtone bewoners hoort dit zo, jammer.

  • Knöps
  • woensdag 13 december 2017
  • 11:18

  Ik vindt iig dat de natuur beschermd moet worden, omdat de mens overal een zootje van weet te maken, de goeoe daar gelaten.

  • kroeze
  • woensdag 13 december 2017
  • 12:29

  wat een lef van de provincie eerst de provincie het landschap vernielen en de dan de inwoners vragen om hun mening,is toch om te huilen.er kan nog wel een megastal bij en nog meer windmolens.

  • Anne korvemaker
  • woensdag 13 december 2017
  • 13:40

  Dat die kuntmatige "natuur" ten koste gaat van al dat goede lanbouwgrond ligt blijkbaar niemand wakker van.

   • Wim Popken
   • woensdag 13 december 2017
   • 13:46

   We exporteren 75% van alle landbouw en veeteelt producten, dat is 70% teveel voor dit kleine land. Dat moet drastisch minder. Als de natuur ophoudt is het ook met ons gedaan. En al die eiwitrijke graslanden, waar geen bloemetje meer in bloeit is ook HEEL slecht.

    • B. Veenstra
    • woensdag 13 december 2017
    • 23:01

    Wim; "Get a live!"
    Nepnatuur kost veel meer namelijk een jaarlijks negatief saldo in de rijksbelastingen per hectare,
    Nadat het eerst al met gelden uit de rijksbelastingen is aangekocht,
    Vervolgens verbouwd, veelal vernield tot in lengte van dagen en ongeschikt voor enige hergebruik, eveneens op kosten van de rijksbelastingen,
    Daarna moet het tot in lengte van dagen onderhouden worden, wederom op kosten van de rijksbelastingen.
    Dit kan niet uit!!!
    Schenk mij dan liever een paar honderd hectare die jaarlijks voor 50% braak gelegd kan worden zoals in de "MacSharry-regeling" kon. Dan ga ik daar wel een mengsel van honingklaver met phacelia, zonnebloemen en andere bloeiende planten zaaien.

   • René Kriek
   • donderdag 14 december 2017
   • 22:02

   Kunstmatige natuur bezorgt mij beslist nachtmerries. Zie mijn eerdere reactie....

  • M begeman
  • woensdag 13 december 2017
  • 14:04

  Ik hou erg van de natuur in westerwolde,er is al veel verandert de laaste jaren
  de rest mag wat mij betreft blijven zoals het is.

  • Hans Boers
  • woensdag 13 december 2017
  • 14:17

  Uit onderzoek van de universiteit van Wageningen blijkt dat de hoeveelheid bos in Groningen de afgelopen vier jaar met ruim 1000 hectare is afgenomen. Dat komt omdat met name in Oost-Groningen productiebossen met soorten als robinia en populier massaal zijn gekapt. Ik heb dat met leedwezen aangezien. Door ontbossing komt koolstof vrij, die is opgeslagen in het hout. Gemiddeld gaat het om zo'n 500 ton CO2 per hectare! Nederland moet hierdoor een extra inspanning leveren om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom pleit ik voor de aanleg van meer natuurgebieden in Westerwolde, die toegankelijk zijn voor wandelaars, fietsers en ruiters. Zo zou het natuurgebied De Gaast met de aanleg van bosgebied richting het B.L. Tijdenskanaal en verder richting Buiskoolweg kunnen worden vergroot. Haal daarvoor het Bosplan Noorden van de Stichting Probos uit Wageningen uit 2016 (voor in totaal 30.000 ha bos) uit de prullenbak. Gaat er daarmee agrarisch gebied verloren? Ja. Gaat daarmee werkgelegenheid verloren? Ja. Maar er komt meer werkgelegenheid, op het gebied van toerisme, bosaanleg- en onderhoud, voor terug. Ook zal het vergroten van het bosareaal een positief effect hebben op de verkoopbaarheid van woningen; wonen nabij bossen heeft een grote aantrekkingskracht. De krimp, die een gevaar voor de leefbaarheid van Oost-Groningen is, kan daarmee wellicht omgebogen worden in een lichte groei. Het zal duidelijk zijn: ik ben een vurig voorstander van de aanleg van nieuwe natuur in Westerwolde!

   • B. Veenstra
   • woensdag 13 december 2017
   • 23:14

   Ik vraag mij dan wel weer af wat gebeurt er met dat bos van u, na ongeveer 40 jaar als de 500 ton CO² per hectare is opgenomen. Ik vrees dat er dan toch een groot gedeelte al weer in rook is opgegaan.
   Persoonlijk ga ik voor de variatie "Bos op de Sahara", met zonne energie kun je zoutwater ontzilten en eveneens verpompen. En in een warmer klimaat groeit alles sneller, daarnaast zal de aarde hier eerder van afkoelen doordat er veel water wordt verdampt via het blad. Succes verzekerd!

  • Evelien Pinxterhuis
  • woensdag 13 december 2017
  • 16:22

  Ik ervaar de natuur en het landschap van Westerwolde als schitterend. We leven in een fantastisch natuurgebied. Ik vindt dat dit gebied nog meer beschermd moet worden. Hier is geen ruimte voor grootschalige landbouw of grote zonneparken. Juist kleiner en betrek de mensen hierin. Hier moeten we de natuur koesteren een wees spaarzaam met bestrijdingsmiddelen. Openbaar vervoer zou beter kunnen, denk aan snelle verbinding naar de Randstad of Groningen. Zou de trein naar Stadskanaal kunnen komen, voor een snelle verbinding naar de Randstad? Ook snel internet is van belang. Op deze manier kunnen mensen wonen en genieten van Westerwolde en werken in de steden combineren met thuiswerken.
  Wonen: bouwen in de dorpen zou wel moeten kunnen, maar de oude panden kunnen ook gerestaureerd / verduurzaamd worden. Sommige panden vergaan, terwijl het schitterende beeldbepalende panden zijn, maar te duur in onderhoud.

  • karin zwaan
  • woensdag 13 december 2017
  • 16:31

  heel belangrijk dat natuurgebied Westerwolde beschermd wordt. Uitbreiding met kleinschalige biologische landbouw zou ik toejuichen.

  • Alice Supheert
  • woensdag 13 december 2017
  • 18:30

  Natuurgebieden moeten beter met elkaar verbonden worden. Megastallen zijn in een dergelijk landschap volstrekt niet gewenst en moeten verboden worden. De natuur moet beter tegen dit soort initiatieven beschermd worden. Biologische landbouw met respect voor de natuur stimuleren.

  • Paula Fietje
  • woensdag 13 december 2017
  • 18:44

  De Natuur moet hier beschermd worden en nog meer uitbreiden het is een rustpunt voor mensen ,hebben we nodig.

  • Jan van der Zouw
  • woensdag 13 december 2017
  • 19:03

  Fantastische omgeving. Rust en ruimte. prima, zoals het nu is.

  • A. Bartelds
  • woensdag 13 december 2017
  • 19:54

  Ontwikkel Westerwolde volledig als natuurgebied. U bent op de goede weg. In de provincie Groningen is dit een uniek gebied. Ga grootschalige landbouw en intensieve veehouderij tegen. Werk samen met het landsbestuur van Niedersachsen en maak net als Bargerveen in Drenthe een groot nationaal park in deze regio. Ga weer terug naar het oorspronkelijke Bourtangermoor en laat mensen leven in de kleinschalige dorpen. Landschappelijk zal het gebied tot een natuurtrekker worden van formaat. Mensen vertoeven daar graag!

  • Willem Dam
  • woensdag 13 december 2017
  • 20:53

  Natuur is een goede invulling van Westerwolde. Maar houd het leefbaar met voorzieningen voor de mens. Zoals verbindend ov naar / van plaatsen als Ter Apel Musselkanaal Stadskanaal Vlagtwedde Bourtange Wedde. Maar ook economische voorzieningen. Want mensen/bewoners zijn immers de eerste oren en ogen van een omgeving!

  • Jan Willem Stam
  • woensdag 13 december 2017
  • 21:07

  Wanneer de Nederlandse bevolking zou weten hoeveel geld er per hoofd van de bevolking uitgegeven word aan deze nep natuur zouden jullie acuut naar het UWV kunnen gaan. Het is belachelijk dat geld hiervoor gebruikt word terwijl de zorgpremies niet meer te betalen zijn, er geen fatsoenlijke lijnen en strepen op de weg staan en er nog steeds armoede is in ons rijke land. Jullie moesten je gaan schamen.

  • Jan Willem Stam
  • woensdag 13 december 2017
  • 21:11

  Wanneer de Nederlandse bevolking zou weten hoeveel geld er per hoofd van de bevolking uitgegeven word aan deze nep natuur zouden jullie acuut naar het UWV kunnen gaan. Het is belachelijk dat geld hiervoor gebruikt word terwijl de zorgpremies niet meer te betalen zijn, er geen fatsoenlijke lijnen en strepen op de weg staan en er nog steeds armoede is in ons rijke land. Jullie moesten je gaan schamen.

  • Henk Vledder
  • woensdag 13 december 2017
  • 22:01

  Ik heb dit gebied gekozen omdat ik er regelmatig kom, vroeger voor mijn werk als vertegenwoordiger en tegenwoordig voor bezoek aan vrienden. Prachtig gebied met veel natuur dat vooral behouden moet worden. Omdat het tegen de Duitse grens aan ligt lijkt het me zaak dat de gemeente en provincie ook daar een goed contact mee onderhoud en onze belangen aan de grensstreek duidelijk behartigen.

  • wiard
  • donderdag 14 december 2017
  • 13:37

  de natuur moet worden bescherm dat is gewoon nodig willen wij er blijvend van genieten gr wiard

  • Jaap Stuiver
  • donderdag 14 december 2017
  • 15:46

  Westerwolde is al prachtig, heerlijk om door de natuur te wandelen en te fietsen. Daarom mag het niet verkwanseld worden, nog meer groen is wat mij betreft welkom. Stimuleer natuurlijke landbouw, maak wandel en fietspaden, laat de oude streek terugkomen zonder prikkel- en schrikdraad, geef voorlichting en verbied niet te veel.

  • Martijn van der Voo
  • donderdag 14 december 2017
  • 16:04

  Graag zou ik zien dat het gebied zich meer op kleinschaligheid duurzaam en natuur zou profileren. Dat de recreatie ook op dat gebied de natuur geen schade berokkent, wat het helaas nu wel doet. Misschien de nadruk op ecotoerisme.

  • M.nijboer
  • donderdag 14 december 2017
  • 16:09

  De natuur moet blijven, uitbreiding zou fijn zijn in combinatie met kleinschalige biologische tuinbouw..

  • Marijke
  • donderdag 14 december 2017
  • 18:24

  Ik zou trots willen zijn op iets bijzonders in Nederland, en niet in de belangstelling als krimpregio. Maar wel de meest bijzondere regio die we kennen, met overal bloeiende bermen, en gezonde landbouw zonder gif door samenwerking tussen provincie, landbouwers/boeren en bewoners om het een gezonde stralende bloeiende regio te maken waar de natuur en de bewoners blij en gezond van worden. Iedereen wil er dan wel wonen, we zullen een stralend voorbeeld kunnen zijn

  • Herbert Poortman
  • donderdag 14 december 2017
  • 18:58

  Laat het gescheiden. Zo krijgen ook de dieren hun rust. Natuur is natuur. Recreatie is niet te combineren met natuur.

  • Helen hulst
  • donderdag 14 december 2017
  • 21:33

  Prachtig rustig gebied. Jammer van de vele boomkwekerijen met volop exoten die hier misstaan.
  Liever biologische landbouw.

  • Erik Jongejan
  • vrijdag 15 december 2017
  • 03:20

  Als bioloog die al 23 jaar hier in Parc Emslandermeer een woning heeft, zoekt nieuwe uitdagingen de natuur in de regio te verkennen. Hij maakf de wandelingen mee van Eltjo Glanenburg en spreekt met vele wandelgenoten. Ik zou daarmee ook ecologische tochten willen verzorgen, nu ik definitief op Het Parc ga wonen. Zelf heb ik met mijn studenten uit Nijmegen me bezig gehouden met landschapswaardering.
  Samen met een fysisch geograaf verzorgden we inventarisaties in andere regio's, zoals ik deed bij mijn studie van het Kromme Rijn Project. Dit was een multidisciplinair onderzoek waarbij een basis is gelegd voor een planologie van een meer verantwoorde ecologische invulling van het land.

  • Erik Jongejan
  • vrijdag 15 december 2017
  • 03:23

  Als bioloog die al 23 jaar hier in Parc Emslandermeer een woning heeft, zoekt nieuwe uitdagingen de natuur in de regio te verkennen. Hij maakf de wandelingen mee van Eltjo Glanenburg en spreekt met vele wandelgenoten. Ik zou daarmee ook ecologische tochten willen verzorgen, nu ik definitief op Het Parc ga wonen. Zelf heb ik met mijn studenten uit Nijmegen me bezig gehouden met landschapswaardering.
  Samen met een fysisch geograaf verzorgden we inventarisaties in andere regio's, zoals ik deed bij mijn studie van het Kromme Rijn Project. Dit was een multidisciplinair onderzoek waarbij een basis is gelegd voor een planologie van een meer verantwoorde ecologische invulling van het land.

  • Roland van der Zwaag
  • vrijdag 15 december 2017
  • 08:59

  Prachtig dunbevolkt landschap met een grote afwisseling in natuurdoeltypen op een relatief klein oppervalk. Ik ben helemaal fan van bloemrijke hooilanden en vooral de natte schraallanden rondom de waterlopen (beken).

  Ik hoop dat we de droge en vochtige heide kunnen behouden!

  Roland

  • A.Margot van Oosten
  • vrijdag 15 december 2017
  • 14:59

  Langs de Ruiten A in Westerwolde is het allemaal schitterend geworden maar, vlakbij en langs de grens er van liggen direct al megastallen, vreselijk grote nieuwe schuren ! Het contrast is des te schrijnender. Kan er bij toestemming van de bouw er van niet verplicht struikgewas en/of bomen omheen geplant worden ? De akkers staan nu vol water en dat hoeft niet als je er wat op laat groeien of iets laat staan. Er worden steeds meer bomen gekapt en niet vervangen. (er zijn er nooit genoeg !) Ook de verstening rukt op op de erven. De heersende mode van de graf en tegeltuinen blijft maar doorgaan terwijl eenvoudige beplanting niet meer tijd kost om te onderhouden......De kennis neemt wel erg af, ook bij de Gemeentes m.b.t. het groenbeheer. Gras is zo makkelijk om te verzorgen.

  • Frans wisman
  • vrijdag 15 december 2017
  • 17:51

  Een mooi gebied waar prachtige stukken aan toegevoegd worden maar ook ontnomen. Nieuwe natuurgebieden kunnen door onderhoud hun eerste diversiteit behouden maar worden snel eenzijdig overwoekerd. En helaas wordt het agrarisch gebied ernstig bedreigd door nieuwe technologische fenomenen.

  • Marijke Rijff-Schriek
  • vrijdag 15 december 2017
  • 19:56

  De natuur moet opengesteld blijven voor wandelaars en recreanten. De jacht verbieden, patrijzen, fazant en ree, er liepen er 20 jaar geleden veel meer. Ik zie hen steeds minder. Wild beschermen door het plaatsen van reflectors op plaatsen waar wild de weg oversteekt zodat wild gewaarschuwd wordt voor het verkeer. Er worden nu teveel dieren slachtoffer van het verkeer, vooral in het donker.
  En zeker geen megastallen en lelie-teelt in ons mooie gebied of insecten vernielende landbouw giffen. Biologische landbouw zie ik graag gestimuleerd worden.

  • P.HUT
  • zaterdag 16 december 2017
  • 00:10

  Behoud en onderhoud de natuur in westerwolde, in een mooiere omgeving kan ik niet wonen.

  • Trijnie van Lenning
  • zaterdag 16 december 2017
  • 07:42

  De natuur in onze per 1 Januari 2018 onstaande nieuwe gemeente Westerwolde moet zeer zeker behouden blijven en nog verder uitgebreid worden. Wel rekening houdende met ook de landbouwers en de mensen en hun woonomgeving. Volgens mij zijn jullie al heel goed op weg. Elke dag genieten wij van de rust en de ruimte, het prachtige landschap met de soms zo zeldzame dieren en planten.
  Dus behouden en uitbreiding is mijn voorstel en mening.

  • Christina
  • zaterdag 16 december 2017
  • 08:11

  Het behoud en uitbreiding van natuur in Westerwolde is zeer belangrijk. Uitbreiding van het aantal biologische bedrijven kan daar bij helpen. Vooral stoppen met de chemische bestrijdingsmiddelen. Het is hier zo mooi, uitbreiding van kleinschalig toerisme zoals menners, ruiters wandelaars en fietsers en de bijpassende kleinschalige horeca zou zeer welkom zijn. Help de insecten door een goed bermbeheer.

  • Henk-Jan Hamminga
  • zaterdag 16 december 2017
  • 12:32

  Westerwolde. Een prachtige gemeente waar de natuur nog meer moet gaan floreren en waar zeker in de grotere kernen ook nieuwbouw moet worden toegestaan. Onder veel jongere mensen is de wens om een nieuw huis te bouwen in Westerwolde ontzettend groot.

  • R.Feiken-Seip
  • zaterdag 16 december 2017
  • 22:26

  Ben bijna 77 jaar en ben in Sellingen (nu nog gem.Vlagtwedde) geboren. Ik vond het vroeger mooier ,Het unieke van dit gebied is en gaat weg,het lijkt allemaal gelijkvormiger te worden. Geen korenbloemen en klaprozen meer langs de velden,duidelijk minder vogelsoorten.Ook de dreiging van meer vee o.a.geiten en koeien.Hier waren vroeger gemengde boeren bedrijven,niet zo groot dus.Maar ben toch nog wel blij dat ik hier in een dorp woon en niet in het drukke westen. m.vr.gr.

  • Geertje Oldenburger
  • zondag 17 december 2017
  • 09:24

  Onlangs door dit prachtige gebied gelopen, een héle ontdekking! Geschrokken van gemerkte bomen voor de kap, kappen met kappen!

  • Lieneke Lammerts
  • zondag 17 december 2017
  • 10:58

  Een on Gronings gebied met een prachtige afwisselende natuur. Waar rust nog is gewaarborgd. Het is een feest om hier te wonen waar vogels, wild nog volop de ruimte hebben.

  • Judy
  • zondag 17 december 2017
  • 13:21

  Prachtig landschap en natuur. Bescherm het en breidt het uit. Kap geen monumentale bomen die niet ziek zijn.

  • Judy
  • zondag 17 december 2017
  • 13:25

  Prachtig landschap en natuur. Bescherm het en breidt het uit. Kap geen monumentale bomen die niet ziek zijn.

  • Margret feije
  • zondag 17 december 2017
  • 17:45

  Wij hebben hier de mooiste plekje hier op aarde...........

  • Jakob
  • zondag 17 december 2017
  • 19:00

  Natuur toegankelijk houden, zodat er waardering voor wordt gekweekt en niet verder uitbreiden om ook de economie bestaansrecht te geven, denk ik.

  • Carina Cuypers
  • zondag 17 december 2017
  • 19:14

  Wat zou ik graag zien dat er niet meer met zoveel gif zou worden gespoten. Nadenken over hoe het anders kan. Een voorbeeld voor de rest van Nederland zijn. Ruimte voor flora en fauna. Insecten beschermen en daarmee vogels en uiteindelijk ook de mensen die hier wonen. Een toevluchtsoord voor kwetsbare soorten dat moet Westerwolde zijn. Help en stimuleer boeren, die willen wel denk ik maar het zal niet altijd eenvoudig zijn.

  • Jacqueline Sollart
  • zondag 17 december 2017
  • 19:55

  Westerwolde moet vooral blijven zoals het is; adembenemend mooi! Een gedicht voor de ogen,elke dag en bij elke weersomstandigheid weer.
  Geboren westerwolders mogen trots zijn! En gezegend.
  En dat moet zo blijven.
  Niet alles aanharken en alleen nog gekleurde wandelroutes , hekjes en afbakeningen en geafalteerde paden zoals in het westen van het land.
  Nee westerwolde zoals nu;
  ..ongerepte natuur gemengd met (boeren-)bedrijvigheid , monumenten, meertjes,bossen, wilde paarden en runderen, de Oostvaardersplassen verbleken bij Westerwolde maar dat houden we een beetje geheim?
  Genoeg te zien en te doen voor toeristen ,zoals nu dus. Er hoeft niks bij maar er mag ook niks af!
  Bescherming van prachtig Westerwolde dus..Graag..

  • Kruize verdonk
  • zondag 17 december 2017
  • 21:33

  Natuur kreeg laatste jaren aandacht hoop dat het zo blijft !

  • Fer Schipper
  • maandag 18 december 2017
  • 15:03

  Beste statenleden,

  Het klinkt allemaal wel erg mooi. Hoe Westerwolde een parel zou zijn met die prachtige karakteristieken. Dit is een tekst die past in een toeristische folder. Het landschap als coulissen voor een toneelstuk. Zonder oog voor natuur die daar in past. De werkelijkheid is in Westwolde is óók:
  - landschapspijn met in veenkoloniale gebieden grootschalige landbouw waar in 85% aan biodiversiteit is verdwenen;
  - vernietiging van kleinschalige elementen zoals boswallen, struiken en ondergroei ten gunste van gemakkelijke toegang voor de immens grote machines van landbouwers;
  - een drastische terugval van insecten;
  - een drastische terugval van akkervogels, maar ook bijvoorbeeld van de zomertortel.

  De provincie doet er goed aan om:
  - van natuurbehoud een speerpunt te maken;
  - het besef te versterken dat natuur en landbouw niet zonder elkaar kunnen. Zij kan natuurinclusieve landbouw stimuleren en de kennis daarover verspreiden;
  - de gemeenten er op aanspreken om haar bermen natuurvriendelijk te beheren en uiteraard zelf het goede voorbeeld te geven met haar eigen bermen;
  - bij het beheer van bossen geen grote machines in te zetten die de ondergroei finaal kapot maken en mierenhopen vernietigen;
  - bij de beheer van grond geen gebiedsvreemde grond meer toe te laten zoals dat op dit moment wel het geval is

  • Mariëtte de Jong
  • maandag 18 december 2017
  • 17:39

  Ik woon in Westerwolde, in het buitengebied van Vriescheloo, ik prijs mij gelukkig dat ik in dit prachtige, groene gebied mag wonen. Als advies zou ik willen geven: behoud het kleinschalige en het authentieke van Westerwolde, met respect voor gemengde familiebedrijven, waar het vee nog de wei in gaat. Geen megastallen! Wandelroutes met elkaar verbinden, zodat wandelaars zo min mogelijk langs de weg hoeven te lopen. Iets meer mogelijkheden om afval weg te gooien, er ligt helaas teveel zwerfvuil, maar er staan ook weinig bakken. Dit gebied verkoopt zichzelf, het is divers, zeer verrassend en ik voorspel een grootse, groene toekomst!

   • Henk Kamstra
   • maandag 18 december 2017
   • 18:51

   Beste Statenleden,

   Ik woon sinds 1967 in Westerwolde , een prachtig gebied. In de 70-tiger jaren was was de nachtegaal nog niet een zeldzaamheid. Ik lees in de beschrijving van Westerwolde o.a. over bloemrijke weilanden en droge schraallanden. Deze moet je echter met een lantaarntje zoeken. In de jaren 70 leerde je dat als er (grijze) korstmossen op de bomen zitten de lucht nog wel in orde is. Tegenwoordig zie je prachtige oranje korstmossen b.v. groot of klein dooiermos . Helaas is dit geen teken van schone lucht, maar een teken van de toegenomen ammoniakemissies ten gevolge van de intensieve veehouderij.
   Iets waar de gemeentelijke en provinciale overheid nog wel een kans laat liggen zijn de bermen. Bermen vormen lange verbindende linten in de Ecologische Hoofdstructuur ( tegenwoordig heet dat Natuurnetwerk Nederland ) in Westerwolde.
   Als deze op een goede manier worden gemaaid; minder vaak , de bloemen kans tot zaadvorming geven , een deel laten staan waarop zich eieren, rupsen of poppen overwinteren . Deze kruidenrijke bermen kunnen van enorm belang zijn voor allerlei bestuivende insecten zoals wilde bijen (hommels) en keversoorten. Steek uw licht op bij een ecoloog. Op de lange duur zijn wij goedkoper uit. De hoeveelheid insecten is al drastisch gedaald. Dit is een sluipend proces wat niet opvalt omdat het langzaam gaat. De ouderen onder ons kunnen zich nog wel herinneren dat we vroeger vaker de autoruiten moesten schoonmaken vanwege de insecten. Trouwens ook als particulieren kunnen wel eens bij ons zelf te rade gaan wat we zelf kunnen doen. Dat geldt ook voor de schrijver van dit stuk; er liggen al zonnepanelen op het dak, we gebruiken geen gif in de tuin . Maar het kan altijd beter.

  • W
  • maandag 18 december 2017
  • 21:37

  De natuur is prachtig hier. Maar waarom moeten daarvoor de boeren wijken? Ze kunnen toch prima naast elkaar bestaan. Kijk met Groningse nuchterheid naar de natuur en laat de inmenging van mensen die geen idee hebben waar het over gaat er buiten. Mensen die hier voor de "rust en natuur" komen begrijpen niet dat als er niet gewerkt kan er dus ook geen geld is om het landschap in stand te houden

  • Mirella van Es
  • dinsdag 19 december 2017
  • 01:01

  Ik geniet van de prachtige natuur in Westerwolde. Vooral omdat het nog redelijk ongerept is door de mens. Ik houd van de stroompjes, kanalen, bossen, heide, de schaapskudden, Schotse Hooglanders etc. die vrij in de natuur lopen en die je zomaar tegen kunt komen als je aan het wandelen of fietsen bent. Prachtig, de rust is hier nog goed te vinden. De natuur moet worden beschermd, maar ik denk dat dat goed in combinatie kan met wonen en werken als dat op de juiste manier wordt toegepast.

   • Be Zwiers pvhn
   • dinsdag 19 december 2017
   • 11:19

   Er komen meerdere reacties over Westerwolde.
   Met deze reactie ben ik het helemaal eens.
   U moet wel oppassen dat er niet teveel intensieve veehouderijen komen.

  • Ali wesseling
  • dinsdag 19 december 2017
  • 10:31

  De natuur moet worden beschermd. Wel enigszins in evenwicht met wonen, werken en recreatie . Ik zie in het voorjaar soms dat er heel drastisch gesnoeid wordt langs landbouw wegen en fietspaden. Je moet dan 1of 2jaar wachten voor de vogels terug komen. Dat moet toch ook in fasen kunnen dit snoeiwerk.!!
  Er valt veel te genieten qua natuur in Westerwolde en dat willen we graag houden of zelfs verbeteren.

  • Gea
  • dinsdag 19 december 2017
  • 11:36

  Natuur uitbreiden, beschermen, maar ook onderhouden en dat mis ik een beetje!

  • Carolien Joling
  • dinsdag 19 december 2017
  • 18:56

  Woon sinds 4 juli 2017 in Westerwolde, Sellingen. Het jaar ervoor eben ik er samen met mijn vriend wezen kamperen. Meteen al onder de indruk van dit mooie stukje Groningen wat zo op Drenthe lijkt, met als voordeel dat het een stuk rustiger is. Het landschap is knus en lieflijk met zijn doorkijkjes en verschil aan variatie, hei bos akkerbouw/veeteelt. Graag zo knus en lieflijk houden door geen grote agrarische bedrijven of bestaande bedrijven te laten uitbreiden tot megabedrijven. Zou zonde zijn. Toerisme op kleine schaal is wenselijk.

  • W.Stubbe
  • dinsdag 19 december 2017
  • 19:53

  Onze leefomgeving, aan de noordkant van Westerwolde en de zuidkant van Oldambt, wordt in onze beleving steeds schraler. Het gebied langs de Ruiten Aa, onderdeel van NNN, herstelt zich goed. Jammer genoeg wordt de rest van onze omgeving gebruikt voor megasprongen in de melkveehouderij welke naast gevolgen voor de gezondheid van alle inwoners grote gevolgen heeft voor milieu, verder verlies aan biodiversiteit en water-en luchtkwaliteit. De grote monoculturen dragen ook bij aan een verdere achteruitgang van natuur en landschap. Deze gevolgen zijn algemeen bekend. Wet-en regelgeving zou kunnen bijdragen verdere uitbreiding te stoppen en in te zetten op het verminderen van het aantal runderen en intensief gehouden dieren. Monoculturen vervangen door meer diverse gewassen. In de Provincie Groningen zijn goede voorbeelden te vinden van biologische en natuurinclusieve bedrijven.
  Het is een goede zaak dat producten geëxporteerd worden maar niet ten koste van bovengenoemde nadelige gevolgen en het is een misverstand dat wij hier in Groningen ( en Nederland ) de hele wereld moeten kunnen voeden.

  • Nico de Vries
  • dinsdag 19 december 2017
  • 23:16

  Al jaren doe ik onderzoek naar de biodiversiteit in Westerwolde. En helaas moet ik constateren dat de biodiversiteit hier in Westerwolde helaas ook achteruit gaat. Veel kritische insecten en vogelsoorten zijn verdwenen of gaan in zeer snel tempo achteruit. Soorten die zich willen vestigen hebben het best wel moeilijk om zich blijvend te handhaven. Een voorbeeld is De Bruine vuurvlinder houdt van bloemrijke schrale bermen, maar massaal worden in Westerwolde de bermen door veel particulieren, maar ook door beheerders kort gehouden. Keurig nette grasvelden waar insecten zoals een Bruine vuurvlinder en wilde bijen niets hebben te zoeken.
  We hebben al veel bereikt met het herstel van de Ruiten Aa. Er is heel wat natuurgebied bij gekomen. Een totale omschakeling waar nieuwe natuur moeite mee heeft. Geduld is een schone zaak en helaas heeft de mens geen geduld. Nieuwe natuur heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen en dat kan soms voor de mens vervelend zijn. De beheerder speelt hier bij die nieuwe natuur een heel belangrijke rol. Een gebied met een hoge biodiversiteit moet je met rust laten. Het moet blijven zoals dat nu is. Niet ingrijpen. Sloten die geen water-afvoerende functie hebben moet je met rust laten. Dood hout, staand of liggend in een bos is belangrijk wees er zuinig op. Een prachtig ontwikkeld bramenstruweel is heel belangrijk als lint in het landschap. Akkers die de functie natuur hebben gekregen met granen bebouwen en niet bang zijn om percelen in de braak te gooien. Geen vreemde gewassen als pompoenen of bieslook op dit soort akkers. Akkerranden met bloemrijke zaden die inlands zijn (geen Phacelia) deze akkerranden ook blijvend handhaven en niet naar drie jaar weer omploegen. In gebieden waar zeer kritische soorten voorkomen of zich hebben gevestigd heel zuinig op zijn. Bijvoorbeeld Das, Boommarter, Oehoe, Middelste Bonte specht, Kortsnavelboomkruiper, Bruine Vuurvlinder, Veenbesblauwtje en Groene Glazenmaker. Wees voorzichtig met teveel houtkap, onderhout van bermen en waterpartijen. Hoeveel plantensoorten zijn door menselijk handelen al verdwenen of in snel tempo achteruitgegaan in Westerwolde, een voorbeeld is Bosanemoon. Zweedse Kornoelje is al verdwenen.
  Het is een kritisch verhaal geworden maar ik denk dat dit gewoon goed is. Al met al leven we hier in Westerwolde in een prachtig mooi gebied. Laten we daar zuinig op zijn voor nu en in de toekomst.

  • Anneke Kuipers
  • woensdag 20 december 2017
  • 07:11

  Vooral het stukje in Ter Apel ken ik op mijn duimpje. De laatste jaren is hard gewerkt om het gebied aan te passen. Het weer laten meanderen van Ruiten Aa is prachtig om te zien. Ook de recreatiemogelijkheden zijn geweldig. Ik fiets en loop graag. O.a. op een ATB de omgeving verkennen. Je komt van alles tegen. Zowel als natuurschoon als de mensen die er gebruik van maken. Ik weet niet of het mogelijk Is, maar het natuurgebied uitbreiden, zou ik echt geweldig vinden.

  • J. Hoeben
  • woensdag 20 december 2017
  • 09:24

  De natuur gebieden moeten vrij toegankelijk blijven, dit is namelijk de rede dat wij 16 jaar geleden hier zijn komen wonen. Gaan we toegaan van de natuur beperken verliest westerwolde voor mij en vele anders zijn aantrekkelijkheid!

  • J. Hoeben
  • woensdag 20 december 2017
  • 09:24

  De natuur gebieden moeten vrij toegankelijk blijven, dit is namelijk de rede dat wij 16 jaar geleden hier zijn komen wonen. Gaan we toegaan van de natuur beperken verliest westerwolde voor mij en vele anders zijn aantrekkelijkheid!

  • Dick
  • woensdag 20 december 2017
  • 09:31

  Er zal veel worden vernield wanneer er nog meer megastallen in het landschap komen.
  Laat "boer" Buys maar mooi in Noord B rabant zijn veefabrieken plaatsen en niet aan de Buiskoolweg in Vlagtwedde.

  • Wim Sanders
  • woensdag 20 december 2017
  • 11:07

  Natuur verder beschermen. Kleinschalige landbouw en recreatie ertussendoor.

  • Hans van Roon
  • woensdag 20 december 2017
  • 11:13

  Het landschappelijk karakter, landbouw en de ruimte voor bospercelen waar de omgevallen bomen een pleisterplaats voor veel bodemleven kunnen zijn en de afwisseling tussen sparren/dennen en de eeuwenoude eiken in combinatie met het 'runde' beeklandschap maken van Westerwolde een unieke ervaring. Het inkaderen of afzetten van deze stukken natuur zou eeuwig zonde zijn. Zeker nu de das zijn herintrede heeft gedaan. Ijsvogel, buizerd, reeën, vos en das, div. soorten vleermuizen...Dit alles te samen heeft in ieder geval mijn hart gestolen. Volgens mijn bescheiden mening zou de provincie gewoon door moeten gaan met de bescherming van dit unieke landschap, weliswaar rekening houdend met de agrarische sector maar maak er alsjeblieft geen 'park' van. Wandel en fietsroutes zouden aktief moeten worden gepromoot en waar mogelijk worden uitgebreid.
  Kortom laat de natuur het visitekaartje van Westerwolde zijn. Het landschappelijk karakter met div. mooie stukjes geschiedenis, o.a. de burcht van Wedde, vesting bourtange, het klooster van Ter Apel maken van Westerwolde het best bewaarde geheim van Oost-Groningen.

  • Eshuis
  • woensdag 20 december 2017
  • 12:48

  Na veel omzwervingen terechtgekomen in Westerwolde wil ik er nooit meer weg. Hier ben ik thuis. Hoe meer natuur hoe liever, de natuur en biologische landbouw mogen de plek van intensieve landbouw innemen. Stukken beschermde natuur en stukken waar we wel mogen wandelen, paardrijden en fietsen mogen elkaar afwisselen.

  Een groot omheind veld waar honden los kunnen zou fijn zijn. Veilig voor het wild en veilig voor de honden.

  • I.V.N. Bellingwedde
  • woensdag 20 december 2017
  • 18:52

  Duurzaamheid en welzijn van mens en dier zijn voor IVN Bellingwedde van groot belang en zouden speerpunt van beleid moeten zijn.
  Het werkgebied van IVN Bellingwedde omvat de gemeenten Bellingwedde en Oldambt.
  Wij willen pleiten voor verduurzaming van landbouw en voedselproductie b.v door biologische landbouw en natuurinclusieve landbouw. Daarmee het gebruik van pesticiden terug te dringen en ook de bestaande ontwikkelingsmogelijkheden voor schaalvergroting in de veehouderij te beperken en terug te dringen. De veedichtheid zodanig terugdringen dat het oppervlaktewater en bodemwater niet meer met fosfaat-en stikstofverbindingen worden belast. Het is belangrijk dat een boer minder intensief kan produceren en toch een goede boterham kan verdienen. Er zijn in de Provincie verschillende goede voorbeelden. Om de biodiversiteit van de landbouwpercelen te verbeteren moet het organische stofgehalte omhoog ( bijvoorbeeld met oude stalmest ) en zal het grondwaterpeil natuurlijker moeten worden beheerd.
  Dan ontstaat er ruimte voor groene -en blauwe ecologische verbindingen en verbetering van biodiversiteit. Bodem - lucht -en waterkwaliteit zullen verbeteren en daarmee de leefomgeving voor mens en dier, ook voor de toekomst. De processen en kringlopen in de natuur vormen de basis voor een duurzaam bestaan.
  De overheden zouden ook een goede stap kunnen zetten door te starten met ecologisch berm- en oeverbeheer, een geweldige verbetering voor het in standhouden van insecten en vlinders.
  We willen ook pleiten om bij overleg waarbij het landschap in het geding is altijd een ecoloog, omwonenden en milieuorganisaties te betrekken en een stem te geven.
  Nieuwe wet-en regelgeving die gericht is op genoemde punten moet een bijdrage kunnen leveren aan een mooi en duurzaam Westerwolde en Oldambt. De provincie kan hier stimulerend zijn door subsidiëring.