Zuidelijk Westerkwartier › Kies voor Groningen: natuurbeleving
Zuidelijk Westerkwartier

Bedankt voor het geven van uw mening over de natuur en het landschap van het Zuidelijk Westerkwartier

Leekstermeer, Coulisselandschap met houtwallen, lange, kleinschalige dorpslinten en laaggelegen open beekdalen

Het landschap in het Zuidelijk Westerkwartier laat een afwisseling zien van zandruggen en laagveengebieden. In het besloten landschap van het Zuidelijk Westerkwartier liggen veel natuurlijke erfafscheidingen (houtsingels, houtwallen). In de open gebieden worden de percelen door sloten gescheiden.

Karakteristiek voor het Zuidelijk Westerkwartier is het contrast tussen de besloten houtsingelstructuur en de daarin aanwezige ronde meertjes (pingoruïnes) en de open gebieden in de laagtes waar een flink areaal natuurgebied ligt.

Karakteristiek voor het Zuidelijk Westerkwartier is onder meer:

 • Contrast tussen reeksen van besloten, bebouwde zandruggen en de open beekdalen en laagveengebieden
 • Coulissen karakter van het houtsingellandschap
 • Langgerekte wegdorpen
 • Kleinschaligheid en het overwegend sobere karakter van de bebouwing
 • Ronde meertjes (pingoruïnes) en langgerekte stroken water (petgaten)
 • Borgen, kerken en boerderijen
 • Het lijnvormige karakter van de wegen en kanalen in de veenkoloniale zuidpunt van het Zuidelijk Westerkwartier

Karakteristiek voor de natuur in het Zuidelijk Westerkwartier is onder meer:

Bij besloten houtsingelgebieden op hogere zandgronden:

 • Houtsingels/bosjes met bijvoorbeeld de Grote lijster, die een liefhebber is van halfopen landschap.
 • Bloemrijke graslanden
 • Zoomvegetaties
 • Loofbossen op zandgrond
 • Vochtige heide
 • Droge heide
 • Dobben (gegraven poel)

Bij laaggelegen veengebieden en klei-op- veen gebieden:

 • Weidevogels
 • Natte en vochtige schraallanden; hier bloeien in het vroege voorjaar veel dotterbloemen
 • Bloemrijke graslanden
 • Moeras en broekbos; zelfs de otter is hier weer terug!
 • Overwinterende ganzen/eenden en steltlopers

Ligging van het Zuidelijk Westerkwartier in de provincie Groningen

Reacties van bezoekers

  • Klaas Beukema
  • maandag 11 december 2017
  • 12:19

  Zoveel mogelijk behoud van houtsingels en landschap

  • Paul
  • maandag 11 december 2017
  • 12:46

  Er verdwijnt al teveel. Dus beschermen die landschapselementen en beter handhaven als er illegaal wordt gekapt of gedempt.

  • Fokke van Ellen
  • maandag 11 december 2017
  • 13:27

  Eigenheid van het landschap behouden. Kleinschalige recreatie bevorderen. Dorpsuitbreiding moet passen in het bestaande landschap. Eerst lege plekken opvullen.

  • G. J. ten Brinke
  • maandag 11 december 2017
  • 14:49

  We wilen het coulissenlandschap niet kwijt.

  • Wim Klaassen
  • maandag 11 december 2017
  • 16:24

  Toen ik hier kwam wonen verbaasde ik mij over de vele houtwallen in het westen van dit gebied. Omdat boeren tegenwoordig een financiele prikkel hebben om houtwallen te kappen vind ik het belangrijk dat de provincie daar financieel tegenwicht geeft.

  • Joh van der veen
  • maandag 11 december 2017
  • 17:45

  Vind genoeg natuur. Woon aan de rand van dwarsdiep er is hier maar 1 boer meer op de straat. Wel ruimte voor landbouw. Met behoud van natuur doelen. Ook natuur aanpassen aan de tijd de natuur die er vroeger was is er nu ook niet meer. Dit komt ook vooral door bebouwing en industrie kijk maar bij leek noordzijde a7. Dit was in de jaren 80 een prachtig coulissen landschap. Ik zie dan ook nu de economie aantrekt verstedelijking sneller gaat dan de landbouw ontwikkeling. Ook zijn de prijzen in de landbouw de laatste jaren te laag.boeren kunnen daardoor ook niet veel extra s meer doen het moet allemaal super efficient om een boterham te verdienen.

  • Ina Holtrop
  • maandag 11 december 2017
  • 18:23

  Ik geniet van coulissenlandschap. Dit behouden zoals het was is belangrijk. Eenvoudige natuurwandelpaden zijn mooi om te genieten van dit prachtige landschap.

  • Wietske van der Heide
  • maandag 11 december 2017
  • 20:28

  Heel graag de houtsingels en het prachtige coulissenlandschap behouden en uitbreiden....het is zo prachtig!

  • Chris van Diepenbeek
  • maandag 11 december 2017
  • 22:36

  Er zijn nog veel te veel open vlaktes in het Westerkwartier, en dus te weinig houtsingels. Begin eens met hout naast vaarten en sloten. Dat zit niemand in de weg en verbabt kaalheid.

  • Wouter Koolmees
  • dinsdag 12 december 2017
  • 06:46

  Hoe meer natuur hoe beter echter passen houtsingels (het afbakenen van weilanden met bomen) niet bij het westerkwatier. Of natuurlijke begroeiing of de lange gestrekte open landschappen. Ik wens echter ten alle tijden natuur, graag zelfs als dit ten kosten gaat van wonen, werk en recreatie. Hiervan is al genoeg in onze directe omgeving.

  • Jan willems
  • dinsdag 12 december 2017
  • 08:23

  In ieder geval geen grootschalige landbouw en veeteelt,houd het landschap zoals het is.
  Liever nog meer ruimte voor natuur en het oude coulissenlandschap,e.e.a door bv. nieuw aan te leggen houtsingels,echter wel oner de voorwaarde dat de natuur toegankelijk is voor publiek,echter met een uitzondering voor mtb rijders aangezien deze natuur alleen maar vernielen.

  • H.v.d.Veen
  • dinsdag 12 december 2017
  • 10:09

  Zoals de natuur is moet het blijven en niet meer veranderen

  • Anneke Holster
  • dinsdag 12 december 2017
  • 10:33

  Uw vraag roept bij mij andere vragen op.

  Landschap is overal om ons heen. Landschap is het zichtbare deel van een gebied of streek, waarvan het karakter bepaald wordt door de ontstaanswijze, natuurlijke (niet levende en levende) en/of menselijke (antropogene) factoren en de wisselwerking daartussen. Dat is de mening van de provincie.

  Ik vraag me af waarom naar onze mening wordt gevraagd. Heeft de provincie plannen wat betreft het coulissenlandschap en welke rol hebben de gemeenten. Of heeft dit te maken met het samengaan van de gemeenten Leek, Marum, Zuidhorn en Grootegast.
  Zijn er signalen gekomen vanuit de bevolking richting provincie om veranderingen door te voeren?

  In afwachting van jullie reactie.

  Met vriendelijke groet,
  Anneke Holster

   • Diederik van de Dijk
   • dinsdag 12 december 2017
   • 11:56

   Kijk eens hier: https://www.kiesvoorgroningen.nl/over-dit-initiatief

   • Diederik van de Dijk
   • dinsdag 12 december 2017
   • 12:01

   Volgens mij kan landbouw (groei) prima samengaan met de behoud van de houtsingels. Ik ben dan ook voor behoud van het coulissenlandschap als uitgangspunt voor de besluitvorming van de provinciale staten

  • Albert Kenter
  • dinsdag 12 december 2017
  • 11:57

  Laat de houtsingels zoveel mogelijk intact, het zijn niet alleen de vogels, maar ook reeen die hier bescherming van hebben.
  Er is al veel te veel natuur en andere mooie dingen naar de vergetelheid gestuurd.

   • Rene van der Goot
   • dinsdag 12 december 2017
   • 12:33

   Houtsingels zijn belangrijk voor het landschap. Dus voor de leefomgeving van de bewoners. De achteruitgang van de houtsingels is ook een teken dat er meer natuurinclusief door de agrarische sector moet worden gewerkt. Dat is beter, niet alleen voor de houtsingels, maar ook voor het tegengaan van andere ongewenste ontwikkelingen, zoals de achteruitgang van de weidevogels en de insecten. Vanmorgen hoorde ik op de radio dat het aantal rode wormen dramatisch aan het afnemen is.
   Gelukkig zijn er meer en meer geluiden uit de agrarische sector zelf dat er meer rekening moet worden gehouden met de natuur. Daarnaast heb ik ervaren dat het gros van de boeren in het ZWK best wil meewerken. Daar moeten we gebruik van maken. Samen met de agrariërs werken aan het behoud van het landschap en de natuur. Wellicht is de weg lang, maar de moeite waard om hem te gaan

  • Simon
  • dinsdag 12 december 2017
  • 12:31

  Er is al weinig over van het houtsingellandschap door illegale kap en het dempen van sloten. Wat mij betreft moet er een programma komen om een zo groot mogelijk aaneengesloten gebied weer terug te brengen, cq te houden als houtsingellandschap. Indien nodig boeren compenseren voor de schaalgrootte verliezen die ze daardoor hebben (minder efficiënt werken omdat grote machines niet mogelijk zijn)

   • Jacob Klaas Star, Statenlid CDA
   • woensdag 13 december 2017
   • 17:11

   Dag Simon, dank voor je reactie. Kun je eens aangeven op welke wijze je een dergelijk programma voor ogen ziet? De compensatie van de agrarische sector is daarin een belangrijk onderdeel. Welke kansen zie je daarvoor?

    • Simon
    • woensdag 13 december 2017
    • 17:32

    Het singelonderhoud zou de boeren uit handen genomen kunnen worden. Kleinere percelen zijn misschien minder efficiënt te bewerken (kleinere machines) en misschien iets minder qua opbrengst (schaduw bomen en vocht?). Boeren zouden gecompenseerd kunnen worden met een premie per ha als dat nodig is, maar dat kan ik niet beoordelen. Maar misschien valt het allemaal wel mee en is het meer gevoel en gemak dan daadwerkelijk economisch anders. Voer voor deskundigen.

  • Nicoloeschja Kniese
  • dinsdag 12 december 2017
  • 12:33

  geen gekap enz meer, en herstellen wat misgaat, op kosten van de boosdoener natuurlijk!

  • H f bonnema
  • dinsdag 12 december 2017
  • 12:35

  Het westerkwartier was een paradijs voor de vogels ..nu is het een paradijs voor de pitrussen dat moet veranderen willen wij de vogeltjes weer horen en zien.de houtwallen kosten de boeren een kapitaal en het was beter dat de burger die net als de boer er van geniet ook een eerlijk deel van de kosten betaald en niet zoals nu dat de boer maar 1 vierde van de kosten vergoed kan krijgen en dan ook nog eens vaak Door de aid word gekontroleerd om hem de veels te lage vergoeding weer af te pakken

  • johan bonefaas
  • dinsdag 12 december 2017
  • 14:18

  bescherm het gebied. bewaar het karakter van dit mooie deel van het westerkwartier.

  • Roel Hoekstra
  • dinsdag 12 december 2017
  • 16:16

  Graag zoals het nu is behouden en onderhouden , waar nodig en mogelijk uitbreiden.
  Ook voorstander van gesloten agrarische bedrijven, produceren in de eigen regio, verwerken en consumeren in de regio Stoppen met handel in fosfaten e.d.

   • Rene van der Goot, statenlid PvdA
   • woensdag 13 december 2017
   • 20:54

   Zou jij er een voorstander van zijn om zoveel mogelijk biologische bedrijvigheid te stimuleren en daarbij zoveel mogelijk producten uit de regio af te nemen. Daarover is b.v. de Gebiedscooperatie Westerkwartier aan het nadenken.

  • Nynke van der Veen
  • dinsdag 12 december 2017
  • 19:43

  Doordat het gemotoriseerde verkeer niet alleen steeds talrijker, maar ook steeds groter wordt (landbouwverkeer!) en sneller gaat, wordt het ons zo langzamerhand onmogelijk gemaakt nog op onze paarden langs de weg te rijden.
  Het zou al zóveel schelen, als de Gemeente de bermen beter uit zou maaien en snoeien, dus niet de takken van de struiken tot op de rijbaan laten groeien zoals nu het geval is. Ook de berm van de Leidijk, met name het fietspadgedeelte, zou wat vaker gemaaid kunnen worden zodat we niet OP maar NAAST het fietspad kunnen rijden zodat eventuele mest in de berm belandt en niet op het fietspad.
  Ook het pad achter de Openderweg in Opende langs, is ondanks een uitspraak van de RvS nog steeds niet goed begaanbaar, net als de Oude Dijk, waar ook al een uitspraak van de RvS ligt. Onbegrijpelijk vinden wij dat, dat zijn prachtige binnenpaadjes voor een wandeling e.d. waarvan er helaas al velen zijn afgesloten. Ruimte voor wonen en mogelijkheden voor recreatie is hier zat, de natuur krijgt ook steeds grotere oppervlaktes, maar helaas staan die gebieden vol russen; de houtsingels moeten beter beschermd worden, er verdwijnen nogal wat bomen.............

  • Klaas-Jan Krijgsheld
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:09

  Kijk vooral naar de bestaande kwaliteit van de grond, het is niet verantwoord goede grond geschikt voor landbouw een natuurbestemming te geven. Bestaande natuurgebieden bewaren en boeren verzoeken en belonen deze gebieden tegen redelijke vergoeding in goede orde te onderhouden. Specifiek hout Wallen landschap aanwijzen en bewaren.

  • G vd Schors
  • woensdag 13 december 2017
  • 08:01

  Ben voor bescherming van de houtsingels zodat de flora en fauna en het mooi landschap blijft.

  • Gertha Wolters
  • woensdag 13 december 2017
  • 08:19

  natuur moet worden beschermd, onder steuning van klein schalige landbouw
  De houtsingels zijn vroeger door de boeren geplaatst, als afscheiding en bescherming van het land.
  Geen recreatie in het beschermde gebied. daarmee bedoel ik op campings e.d., dit gaat ten koste van het gebied, gebieds vervuiling! Geen extra voet en fiets paden, weer de oud kerkpaden en zandwegen in ere herstelen. Zeker de paden, die door bewoners, die vroeger gebruik werden,0 weer in ere herstellen

  • J.M.Middeldorp
  • woensdag 13 december 2017
  • 10:08

  Bewaar de kleinschaligheid voor onze kinderen en zadel ze niet op met grote kale landbouw vlaktes.

  • Rene van der Goot
  • woensdag 13 december 2017
  • 10:40

  Voor de discussie. Zou het stimuleren van biologische landbouw een goed beleid zijn om de natuurwaarden in het gebied te bewaren, te ondersteunen en weer uit te bouwen.

  • Wassink
  • woensdag 13 december 2017
  • 14:53

  Behoud de houtsingels en landschappen zoveel mogelijk.

  • Jan Slomp
  • woensdag 13 december 2017
  • 15:29

  Het landschap in het westerkwartier is zeer gevarieerd en daar ben ik blij mee.Geniet er regelmatig van op wandelingen met mijn hond.Wonen beperken in dit prachtige gebied.Houtsingels handhaven en onderhouden.

  • Mieke van Baarsen
  • woensdag 13 december 2017
  • 16:02

  Ik ben een groot natuurliefhebber en loop graag dagelijks met mijn hond in de bossen en natuurgebieden. Ik prijs mij dan ook rijk dat ik elke dag van de mooie natuur mag genieten in mijn omgeving.
  Graag zou ik zien dat deze natuur blijft, wordt beschermd en mag van mij uitgebreid worden.
  Juist deze mooie natuur maakt het wonen in Leek en omgeving zo uniek en bijzonder.

  Vriendelijke groet,

  Mieke van Baarsen

  • Hf bonnema
  • woensdag 13 december 2017
  • 18:55

  Willen we de weidevogels behouden dan zal er ruige mest moeten worden uitgereden gedurende de gehele herfst winter dat was vroeger voor mest verbod ook de ideale tijd om voor dat de weidevogels terug komen te zorgen dat er leven in de grond komt en dat is nu verboden dus de weidevogels kijken even geen eten hub doorvliegen das zo jammer en dan maar klagen waar blijven de weidevogels

  • Freek van Eijk
  • donderdag 14 december 2017
  • 00:24

  Bescherm de bestaande natuur zoveel als mogelijk tegen het steeds grootschaliger worden van landbouw, industrie, recreatieparken en infrastructuur, tegen verrommeling van het landschap.

  • Gerda
  • donderdag 14 december 2017
  • 01:11

  Er verdwijnt te veel houtwallen naar mijn idee hier in t westerkwartier . En het zou mooi zijn als de sloten weer een meer natuurlijker beloop zouden krijgen .
  En de Natuur dient beschermd te worden .
  En mag wat mij betreft meer uitgebreid worden .
  Natuur is van levensbelang voor de dieren en ons mens .
  Zeker nodig zijn méér bomen .
  Het bevordert kwaliteit van t leven.
  Zeker weten .

  Zonder natuur kan ik niet leven en zoek het dus ook elke dag op .?

   • Gerda
   • donderdag 14 december 2017
   • 01:18

   Nog even te melden .
   De weilanden zouden er meer als vroeger uit moeten zien . Gras met kruiden. Wat door veel boeren als onkruid word beschouwd . Goed voor de koe en goed voor de mens .
   En niet te vergeten onze weidevogels ook die mogen we niet vergeten .
   Bemesten als vroeger is misschien een idee ?

  • Liesbeth Nijst
  • donderdag 14 december 2017
  • 10:08

  Als bewoonster van Het Westerkwartier geniet ik vaak van de natuur aldaar. De Coendersborg, de houtwallen, de afwisseling in het landschap, het Blote Voeten pad in Opende; allemaal juweeltjes. laten we de bochtige paden laten bestaan en uitbreiden!

  • Piet Groenewold
  • donderdag 14 december 2017
  • 11:08

  Ik vindt dat er te weinig wordt gedaan om de houtsingels te behouden voor het coulissenlandschap.

  • Andries van der Hoog
  • donderdag 14 december 2017
  • 12:21

  Natuurlijk kan de natuur behouden blijven. Alleen denk er ook aan dat de landbouw ook steeds efficiënter wil gaan werken. Dus natuur inpassen, maar zou dat zeker in samenspraak doen met degene die er bij/aan moet werken! Je hebt er ook verliezen van in het perceel

  • Chris Lingeman
  • donderdag 14 december 2017
  • 15:41

  Het westerkwartier in Groningen is een mooi, kleinschalig gebied. Het mooie coulissenlandschap dient onaangetast te blijven en moet worden gevrijwaard van allerlei megalomane projecten en ingrepen..

  • Vincent van Zal
  • donderdag 14 december 2017
  • 16:25

  Het Zuidelijk Westerkwartier moet absoluut zijn karakter behouden, dus niet al te grote weiden omzoomd met prachtige houtsingels en alle hierboven vermelde schoonheden cq. rijkdommen. Ben zelf 12 jaar lang ambassadeur geweest van de boeren natuurvereniging BoerenNatuur ZWK. en als schouwer vele houtsingel en pingo's geschouwd. De dagen van schouwen waren een van voldoening en genieten van de schoonheid van het ZWK. Voor de boeren, bewoners en de dieren die in dit gebied leven en voor de vele toeristen die het ZWK bezoeken moet het geweldige coulissenlandschap behouden blijven. De meeste boeren die in het ZWK wonen doen aan natuurbeheer en boeren samen met de natuur. Als bewoners van een klein boerderijtje met een bunder grond en 250 meter houtsingel die ik zelf onderhoud, onze schapen, ezels, honden, katten en kippen genieten wij elke dag weer van onze bijzondere plek en voelen wij ons heel rijk met het feit dat wij in het prachtige ZWK mogen en kunnen wonen.

  • Jan -willem van der Wal
  • donderdag 14 december 2017
  • 18:32

  Laten we toch vooral de natuur behouden zoals die is ontstaan en de mogelijkheid bieden om zich op natuurlijke wijze uit te breiden. Eenmaal ingegrepen in de natuur betekend verlies van historisch landschap.

  • Pascal
  • donderdag 14 december 2017
  • 19:09

  In een wereld waarin de natuur/biodiversiteit in een rap tempo achteruit gaat verbaast het mij om te lezen dat er stemmen opgaan die het landschap nog meer willen verschralen voor menselijk gewin op korte termijn. Het huidige bestand van houtwallen, geriefhoutbosjes en singels dient beschermd te worden en aanleg van nieuwe natuur gestimuleerd. Dit hoeft niet ten koste te gaan van productie of ruimte want natuur kan meerdere doelen dienen. Zomen van "groen" rondom akkers en weilanden bieden een natuurlijke buffer waardoor plaagdieren minder snel de overhand kunnen krijgen. Ook bied het nest en schuilgelegenheid voor tientallen dieren, vogels kunnen weer nestelen, kwartels en fazanten kunnen zich weer vrij rondbewegen en insecten zoals bijen en vlinders hebben weer meer bloeiende planten om jaarrond te kunnen voeden. Gefaseerde houtkap van geriefhout in bosjes en wallen bied daarnaast een hernieuwbare energiebron zonder de natuur te erg te verstoren. Het niet langer meermaals per jaar maaien van bermen bied daarnaast een flinke kostenbesparing met een vergroting van de biodiversiteit op de koop toe. Meer groen is daarnaast goed voor de gezondheid van mensen en aantrekkelijk voor recreatie en toerisme. Goed voor iedereen dus.

  • P. Westerhof
  • vrijdag 15 december 2017
  • 14:19

  Wat ik weet van mijn ouders is, dat er vroeger veel zandwegen waren (zandreed). Samen met het behoud en het terugbrengen van de coulissen mogen ook een aantal zandwegen terugkomen!

  • Freek Dicke
  • zaterdag 16 december 2017
  • 08:03

  Van de natuur en het soort landschap is al niet heel veel meer over in de omgeving. Zoals hier in de omgeving van Leek is het prachtig en mogen we er enorm trots op zijn. Mijn suggestie is dus dit zo laten als het is en geen roofbouw plegen op onze omgeving. Daar waar mogelijk beschermen, uitbreiden en goed onderhouden.
  Meer ruimte voor woningbouw kan in de dorpskernen waar nu lelijke grote (leegstaande) gebouwen staan of waar een overschot aan leegstand is op industrie terreinen. Een betere indeling van de bebouwing geeft ook het dorp op zich een ander zo niet beter aanzicht.

  • wilma
  • zaterdag 16 december 2017
  • 09:18

  er zou op veel meer plekken in het landschap van groningen

  • Beerepoot
  • zaterdag 16 december 2017
  • 09:48

  Behoud van coulissen om doorheen te fietsen.

  • Meriam
  • zaterdag 16 december 2017
  • 09:55

  Naar mijn mening dient de zeer kenmerkende houtsingelstructuur, die de kleinschaligheid van het landschap benadrukt, te worden hersteld, beschermd en behouden. Wat daarbij in mijn ogen erg zou passen, zijn verspreide bloemrijke wildakkertjes, ten behoeve van insecten en wild.

  Wat ik mis, zeker in vergelijking met andere oostelijke provincies, is een netwerk van smalle wandelpaden, bijvoorbeeld langs de randen van weilanden. Beleving van het landschap is nu vooral mogelijk vanaf de openbare wegen.
  Ook zou de infrastructuur voor fietsers sterk mogen worden verbeterd, door het aanleggen van veilige, brede fietspaden met comfortabel asfalt, ook van en naar de steden. Dat zou woon-werkverkeer per fiets zeker aantrekkelijker maken.

  Verder ben ik voorstander van het behoud van de kleinere dorpen, zodat wat kleinschalig is ook echt kleinschalig blijft. Voor woningbouw zou met name ruimte moeten zijn bij de groeikernen.

  Als er een opgave ligt voor windenergie, stimuleert dan alleen kleine windmolens, die passen binnen het kleinschalige landschap, zoals bijvoorbeeld die van EAZ Wind.

  • Gerda Westhof van Fastenhout
  • zaterdag 16 december 2017
  • 10:43

  Zichtbare teloorgang van de biodiversiteit, schrale gronden zijn door de overbemesting en toenemende intensivering van de landbouw gronden aan kwaliteit aan het inboeten. Door de teloorgang holt de kwaliteit van het bodemleven en insectenleven achteruit. Met als gevolg dat weidevogels verdwijnen en zangvogels zich niet langer kunnen handhaven. Bloemrijke graslanden staan zwaar onder druk door het veelvuldig gebruik van de welbekende gewasbeschermingsmiddelen. Dat vertaald zich in het verdwijnen van vele soorten bloeiende grassen. Door gebrek aan insecten worden er steeds minder bloemen bestoven, dat vertaald zich ook weer in een minder gevarieerd bloemrijk grasland. Subsidie’s zijn opgehouden voor de boeren met kleinere percelen grasland om hun weilanden extensief te bemesten. Met als gevolg de totale vergiftiging van ieder weiland door drijfmest en intensief gebruik van kunstmest. Weidevogels en jonge hazen hebben geen enkele kans om onder deze omstandigheden op te groeien. De in verhouding weinig hectare’s die voor weidevogels en bloemrijke graslanden zijn aangewezen kunnen dit niet opvangen. Ik zie het somber in

  • Gerrie
  • zaterdag 16 december 2017
  • 10:45

  Alleen al om te fietsen is dit een pracht gebied. Ga langs de smalle wegen dwars door dit gebied je zult versteld staan van ale het mooie onderweg het hele jaar door.

  • Klaas Stuit
  • zaterdag 16 december 2017
  • 17:43

  Is mijn geboorte grond en de natuur.is.hartstikke mooi.

  • Janny
  • zaterdag 16 december 2017
  • 19:35

  De biodiversiteit heeft zwaar te leiden; weilanden zijn veranderd in groene woestijnen en de houtwallen verdwijnen langzaam uit dit unieke gebied. Vogels, insecten en andere dieren hebben het zwaar en verdwijnen. Dit heeft actieve bescherming nodig met meer financiële prikkels (boetes) wanneer men zich niet aan de regels houdt.
  Tijd voor een toegankelijker biologisch boerenbedrijf wat bestaansrecht krijgt door in overgangsperiodes meer ondersteuning te krijgen. Stop onnodig maaien in en langs waterpartijen en het leegscheppen van sloten, die bij de eerste beste regenbui weer terug de sloot in spoelt.
  De aanlag van een nieuwe hoogspanningsroute ondergronds doen ipv nieuwe bovengrondse bekabeling!
  Betere communicatie tussen verschillende overheden (Rijkswaterstaat/gemeentes/etc.) zodat de een niet het werk van de ander teniet doet.

  • J.B. ten Cate
  • zaterdag 16 december 2017
  • 20:38

  Het coulissenlandschap moet zo goed mogelijk worden beschermd. Laat men vooral zeer terughoudend zijn met kappen en snoeien ter verwerving biomassa. Dat laatste gebeurt m.i. teveel.

  • Janny Reitsema
  • zaterdag 16 december 2017
  • 23:28

  Zelf woon ik in Lutjegast, in mijn achtertuin kijk je uit naar De Baak. Een prachtig natuurgebied waar ik van geniet met droog weer....Persoonlijk wil ik mijn achtertuin graag hiermee verbinden met een innovatief woonconcept die plaats biedt aan ouderen, mensen met een beperking gecombineerd met kleinschalige kinderopvang.
  Ik gun meer mensen van dit prachtige gebied te genieten en zie veel mogelijkheden voor een combinatie voor wonen, werken en recreatie!

  • ton meijerink
  • zondag 17 december 2017
  • 09:09

  Ik pleit niet alleen voor behoud maaar zelfs voor uitbreiding van de singels er zijn er al teveel gesneuveld . herstel lijkt me veel beter niet alleen voor de flora en fauna maar ook voor het toerisme .

  • A.Brugman
  • zondag 17 december 2017
  • 16:05

  De natuur zoals ie nu is moet worden beschermd.
  Het coulissen landschap is uniek.

  • Johan de Vries
  • zondag 17 december 2017
  • 18:52

  Het landschap is altijd in ontwikkeling. Een landschap staat nml. ten dienste van levende wezens ( mens en dier) en moet dus ook zo gecultiveerd worden dat ze de leefbaarheid daarin van de mens bevorderd.
  De toekomstige verwachte ontwikkelingen zijn dat de steden steeds meer gaan groeien. Dat zal zeker ook gelden voor de stad Groningen.
  Om meer een duurzame en dus een regionale economie te bevorderen zullen De Ommelanden, waaronder dus ook het mooie Westerkwartier, zich o.a moeten richten op
  1.voedselverbouwing en produktie,
  2. recreatie ( met daarbij aansluiting met een historisch verhaal om zo binding te bevorderen met de gebeurtenissen van het landschap en zijn bewoners)
  3. uitbouw woonkernen tbv ondersteuning/uitvalbasis ivm groei inwoners stad en zijn beperkte ruimte .

  Als levend bewijs over onze Westerkwartierse geschiedenis is behoud van houtsingels op vastgestelde plaatsen best goed, alleen moet er ook goed gekeken worden naar de economische taak vh Westerkwartier bij het bevorderen van de regionale economie (o.a ruimte voor groei tuinbouw,akkerbouw en landbouw, grootschalige veeteelt moet ingeperkt worden ivm grote nadelen voor volksgezondheid en vanwege het welzijn van de dieren zelf). Houtsingels en Houtwallen zijn immers vroeger ook door mensen aangelegd vanwege hun economisch nut. Nml.om vee en wild te keren, dus om akkers te beschermen tegen ongewenste eters. Een tweede belangrijke functie van houtwallen/singels was die van eigendomsgrens en verder waren de houtwallen belangrijk om verstuiving van bodemdeeltjes tegen te gaan. Dus daar waar het behoud vd singels een boer nu in de weg zit, mag deze vroeger juist ten gunste vd boeren aangelegde singels en wallen best verdwijnen ( beleidsmatig aan gebiedsplanning doen: vastleggen waar de singels wel moeten blijven vanwege recreatie ( bv ook in combi met bouw recreatiewoningen) en waar de boeren meer ruimte krijgen. Een vaak vergeten onderdeel van het behoud van de houtwallen is ook dat ze ONDERHOUDEN worden. Hiervoor kan Noord-Oost Friesland goed als voorbeeld dienen. Je hebt hier de vereniging Noardlike Fryske Wâlden waar boeren en particulieren samenwerken om in het landbouwgebied het cultuurhistorische landschap te behouden. In dat gebied zijn er tien jaar geleden een aantal proefvlakken aangewezen. In die periode is er wel her en der wat veranderd en verdwenen. Maar dat is op andere plaatsen weer vervangen.” Van het landelijk geld voor agrarisch natuurbeheer gaat een fors deel naar Friesland. Ze krijgen bijna een kwart van het landelijk budget. Tot 2021 is er jaarlijks in totaal veertien miljoen euro beschikbaar. Bijna twee miljoen daarvan gaan naar het beheer van houtwallen en elzensingels Dat geeft voor de boeren financiële tegemoetkomingen om het landschap te onderhouden
  Veel houtwallen/singels stimuleren groei populatie van bv vossen, kraaien en roofvogels. Dit gaat echter weer ten koste van de populatie van de weidevogels.
  Dus gerichte verdwijning van bepaalde singels zorgt voor meer open landschappen en kan het weidevogelbestand weer bevorderen
  Juist daarvoor moet ook meer aandacht komen . Voor het behoud van de weidevogel moeten er delen blijven met hoog gras en ook door juist de lage veengebieden weer natter te houden. ( Ook dat is trouwens een heel belangrijk deel van de geschiedenis vh Westerkwartier geweest. Zie de Nienoorder Venen bv)
  Veel houtwallen/singels stimuleren groei populatie van bv vossen, kraaien en roofvogels. Dit gaat echter weer ten koste van de populatie van de weidevogels.
  Dus gerichte verdwijning van bepaalde singels zorgt voor meer open landschappen en kan het weidevogelbestand weer bevorderen.
  Verder zal juist bij de laagveengebieden door vernatting de bestaande landbouw daar moeten uitwijken of inspelen op natuurontwikkeling, rietteelt of recreatie. De verwachte inkomstenderving moet daar worden opgevangen door bv verruiming ten koste van houtwalgebieden of via een vergoeding voor de gereduceerde CO2-uitstoot (de prijs per ton moet dan wel vertienvoudigen) en een hogere prijs voor natuurinclusieve producten. ,,Directe afzet bij de consument, ook wel de korte keten genoemd, kan hierin een belangrijke rol spelen"

  In hogere veengebieden kunnen landbouwbedrijven bij waterpeilverhoging renderen door hun bedrijfsvoering te verschuiven van kwantiteit naar kwaliteit en toegevoegde waarde, bijvoorbeeld door aangepaste veerassen zoals blaarkoppen te houden.
  De belangrijkste maatregel voor vernatting is verhoging van het waterpeil. Een goede – en kostenbesparende - maatregel daarvoor is het vereenvoudigen van het aantal peilvakken in gebieden. Daarnaast wordt het waterpeil in de sloten en vaarten verhoogd. Van daaruit bereikt het water niet altijd het midden van percelen, maar dat kan verholpen worden met onderwaterdrains.

  In een MKBA-studie voor het veenweidegebied rond Zegveld (provincie Utrecht) zijn verschillende waterpeilstrategieën met elkaar vergeleken. Een peilstrategie met ondiepere ontwatering, variatie in zomer- en winterpeil en slechts één peilvak bleek het hoogste maatschappelijk rendement te genereren: 24,8 - 27,1 miljoen euro. De grootste baten zijn natuurontwikkeling (21,7 miljoen euro), positieve klimaateffecten door opslag van broeikasgas (6,8 miljoen euro) en gezondheid (afvang van fijnstof). De hoogste verliespost is verminderde landbouwopbrengst (- 19,6 miljoen euro).

  • Dineke Kroon-Wouwenaar
  • zondag 17 december 2017
  • 21:19

  Natuur en landschap moeten worden beschermd.

  • Marguerite Klein
  • maandag 18 december 2017
  • 09:19

  Ik ben voor behoud van de houtsingels of zelfs uitbreiding ervan. Misschien dat de singels weer kunnen worden uitgebouwd tot echte hagen.

  • Jeroen louwes
  • maandag 18 december 2017
  • 09:34

  Het westerkwartier heeft die biodiversiteit en die moet behouden blijven.
  Er is al veel te veel verloren gegaan in dit landschap.
  Pingo's dicht gegooid. Zandpaden weg geploegd en houtwallen gerooid.
  De boeren moeten er ook economisch mee kunnen werken.
  Maar dan moet er gekeken worden naar een andere vorm van subsidie.
  Niet maar klakkeloos ons landschap vernietigen.
  Verplicht iedere grondbezitter tot het aanleggen/beheren van een stukje natuur.
  Bijvoorbeeld 8 tot 10% van het gehele areaal.
  Maar dat betekent ook iedereen! Ook de particulier ook het bedrijf dat op een industrieterrein zit.

  En ja dat kan prima. Dan worden de singels en houtwallen beter beschermd en beheerd.

  En tegelijkertijd kan het hele natuurbeheersysteem ook op de schop. Die moeten ook terug naar de basis. Een verlengstuk voor de grondbezitter en het sturen van de natuur.
  Niet meer als groot grondbezitter met duizenden hectares verwaarloosd grasland zonder enige natuurwaarde.

  • Rik
  • maandag 18 december 2017
  • 09:39

  Het is een uniek stukje landschap en dat moeten we behouden. Landbouw hoort hier in thuis. Dat is iets wat het gebied ook gemaakt heeft tot wat het nu is. De dorpen in het gebied zijn over het algemeen zeer levendig. Het is een mooie plek om te wonen en te werken. Ook dit moet de aandacht krijgen. Nieuwbouw is misschien in alle dorpen niet meer een reële optie maar je moet er voor zorgen dat het geen leegloop wordt. Dan verliest het gebeid alsnog zijn charmes. Ik zou gaan voor een gulden midden weg. Bied mensen een plek om te wonen, geef boeren compensatie om de natuur op hun land te behouden en stimuleer de kleinschalige recreatie. Er is zoveel moois te doen en te zien!

   • B.zwiers PvhN
   • dinsdag 19 december 2017
   • 11:29

   Het Westerkwartier is mooi met zijn houtwallen, Grote prioriteit om deze te behouden. Ook de mooie wateren die door het gebied lopen.
   Natuurlijk moet er ook gewoond en gewerkt worden.
   Eerst inbreiden , en industrie vermijden uit te breiden richting natuur.
   Ruimte genoeg richting industrie terrein Leek Zuidhorn en eventueel Westpoort Groningen.

  • Bert fernhout
  • maandag 18 december 2017
  • 15:07

  Ik had mijn mening gegeven ,maar is niet gehonoreerd 400 woorden was telang .ik vind dit heel jammer.

  • Els Kobes
  • maandag 18 december 2017
  • 16:29

  Niet meer bijbouwen maar wel onderhouden , of slopen als het onbewoonbaar is, we mogen er graag fietsen en wandelen

  • Jabik de boer
  • maandag 18 december 2017
  • 19:17

  coulissenlandschap in stand houden. Boeren subsidie geven om ditvtr doen in gezamenlijkheid met natuurbelangen organisaties.

  • Jarig sipma
  • maandag 18 december 2017
  • 21:19

  Ik vind het treurig dat ten tijde van zwaar weer voor de Nederlandse Runderrassen, er in het westerkwartier veel buitenlandse koeien lopen. Schotse hooglanders, limousin en andere. Dan den ik dat Brabant hun natuur beter heeft gekoppeld aan de diversiteit en agro historische waarde.

  • Ellen Wieringa
  • dinsdag 19 december 2017
  • 08:03

  Electramasten weg, leidingen onder de grond. In plaats daarvan veel kleine windmolentjes. Zie je waar de stroom vandaan komt. Ongelijke weilanden (hoogte) zijn heel mooi. Meer bomen planten, zodat de koeien e.d. meer schaduw en schuilplekken hebben.
  Meer houtwallen aanlpnten.

  • Busquet
  • dinsdag 19 december 2017
  • 15:56

  Behoud het coulissen landschap voor ons en het nageslacht, er wordt al zoveel verkaveld en vernield, kleinschalige biologische boeren hebben de toekomst, in combinatie met recreatie en natuurbehoud, en waterhuishouding

  • kwakman
  • dinsdag 19 december 2017
  • 16:52

  De natuur dreigt achteruit te gaan. Weidevogels verdwijnen. Er is geen ruimte meer voor verdere grootschalige groei van agrarische bedrijven. Dat zou ten koste gaan van de toch al krimpende natuur. Alleen nog toestemming geven voor kleinschalige boerenbedrijven die hebben getekend voor zorg voor de natuur en biologisch werken. Daarnaast als provincie blijven investeren in het in stand houden van de houtsingels en aanverwanten. Het zuidelijk westerkwartier doet enigszins rommelig aan. Een goede controle op bouw en inrichting van het landschap volgens de beleidslijnen voor natuurontwikkeling is van groot belang. Op sommige punten is het 5 voor 12. Voor de weidevogels is het al over 12. Daarover voer je geen discussie meer. Dat moet met dwang worden verbeterd. Hulde aan alle mensen die initiatieven nemen om de natuur in dit mooie deel van het land te behouden. Succes!!!

  • Ronald de Jong
  • dinsdag 19 december 2017
  • 21:29

  Als nieuwe inwoners waarderen wij het landschap in de omgeving van Leek zeer. Echter wordt het agrarisch landschap steeds meer een aaneenschakeling van monotone groene biljartlakens. Bescherm de natuur en het kleinschalige landschap en zet in op natuurinclusieve landbouw en het vergroten van de Biodiversiteit. Heb hierbij vooral ook ook voor bloemen en insecten.

  • Kor Visser
  • dinsdag 19 december 2017
  • 22:15

  Ik vind dat de karakteristieke landschap moet blijven. Landbouw moet de ruimte die voldoende beschikbaar is in Groningen maar Opzoeken. Hoeft er ook geen landschap onder water gezet te worden voor woningbouw.

  • Wybe Niemeijer
  • dinsdag 19 december 2017
  • 23:16

  De natuur moet beschermd worden en het gebruik moet daarop worden aangepast. Dus zo min mogelijk landbouw en veehouderij, als het er is dan biologisch. Daarnaast toegankelijk voor bezoek en gebruik, maar geen gemotoriseerd vervoer, de scootmobiel en elektrische fiets wel toestaan.

  • Greet Dermois
  • woensdag 20 december 2017
  • 10:18

  Natuur en landschap moet worden beschermd.

  • E. Huizinga
  • woensdag 20 december 2017
  • 13:36

  Geachte Statenleden,
  Het landschap gaat hier aangetast worden door de nieuwe 380Kv waar 4 onnodige knikken in moeten komen. Door minister Kamp zijn we deze plannen binnen gerommeld en de provincie (en de gemeentes) is gevallen voor de zak met zilverlingen om ons de komende decennia op te zadelen met een hemelvullend woud van draden en een mast bijna in de achtertuin. En deze 380 Kv laat de provincie ook nog eens het belangrijkste weidevogelgebied van Groningen doorkruisen. Dus wat nou , landschapsbescherming. Hierdoor heeft de provincie dus extra geld om te elders investeren in het landschap.

  Egbert Huizinga, Den Horn