Formatie

De dag na de verkiezingen, op 21 maart, is oud-Statenlid en voormalig wethouder van de gemeente Menterwolde Mario Post namens GroenLinks aangesteld als informateur voor een nieuw college voor Gedeputeerde Staten. Er bestaan geen vaste regels om na de verkiezingen voor Provinciale Staten te komen tot een coalitie. Wat alleen vaststaat is dat Provinciale Staten de gedeputeerden benoemen en dat de commissaris van de Koning moet worden geïnformeerd over de uitkomsten van de onderhandelingen. (Dit staat in de Provinciewet.) Ook is er geen tijdlimiet voor het vormen van een nieuw college.

Gedeputeerden demissionair

Zolang er nog geen nieuw college van Gedeputeerde Staten is gevormd, blijven de zittende gedeputeerden demissionair. Een demissionaire gedeputeerde handelt alleen lopende zaken af en voert geen nieuw beleid uit of onderwerpen die ter discussie staan. Hoelang deze gedeputeerden demissionair kunnen blijven, staat ook niet vastgelegd in de wet.