Kieswijzer over windenergie

Duurzaamheidsorganisatie Urgenda heeft een speciale Windkieswijzer gemaakt. Windenergie is een belangrijke thema in de Provinciale Statenverkiezingen. In Nederland staat nu voor 3,4 gigawatt aan windmolens opgesteld op land. Vóór 2020 moet dit aantal zijn uitgebreid naar 6 gigawatt. Als Nederland zich aan de klimaatdoelen wil houden en onder de 1,5 graad opwarming van de temparatuur wil blijven, moet er in 2030 12 gigawatt aan windenergie worden geproduceerd. 

Stellingen

Provinciale Staten bepalen voor een groot deel waar windmolens worden gebouwd, welke rol de inwoners hierbij hebben en hoe zij mee kunnen profiteren van opbrengsten. Urgenda legde drie stellingen voor aan alle politieke partijen in de provincies:

•Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren.
•De partij zet zich in om in 2030 twee maal zoveel windenergie op land op te wekken als de overheidsdoelstelling voor 2020.
•De partij stimuleert sociale windmolens actief, ook sociale molens die alleen in het landschap staan.

Doe hier de Windkieswijzer.