Alles over dit initiatief van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Groningen hebben alle inwoners van Groningen uitgenodigd om aan te geven op welke mogelijke maatregelen de provincie in moet gaan zetten als het gaat om de overgang naar aardgasloos wonen. Van 5 tot 15 juni 2018 konden inwoners een mening achterlaten op deze website.  

"Kies voor Groningen"

Met dit initiatief willen de Staten van Groningen op een laagdrempelige manier inwoners de gelegenheid geven om ook online een mening te geven en in gesprek te gaan met Statenleden. Naast dit tijdelijke online platform kunt u ook altijd persoonlijk met Statenleden in gesprek gaan tijdens 'Praten met de Staten' of door in te spreken tijdens een commissievergadering op het provinciehuis.

Het initiatief maakt onderdeel uit van de campagne 'Kies voor Groningen' waarmee de Staten meer mensen willen interesseren voor de provinciale politiek en het inwoners makkelijker willen maken om in contact te komen met hun volksvertegenwoordigers. Ook hopen de Staten dat dit een positief effect heeft op de opkomst bij de volgende verkiezingen van Provinciale Staten in 2019. Provinciale Staten vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners gebruik maken van hun recht om te stemmen en daardoor mee bepalen hoe het beleid van de provincie er uit moet komen te zien.

Wat doen de Staten met mijn mening?

Alle Statenleden kunnen binnengekomen reacties lezen en deze gebruiken als inspiratiebron tijdens debatten over energietransitie. De Staten hebben inwoners om hun mening gevraagd, omdat zij het belangrijk vinden te weten hoe inwoners aankijken tegen de mogelijkheden die er zijn om woningen aardgasloos te maken. Statenleden kunnen de reacties van inwoners meenemen in de politieke discussies over energietransitie waar de overgang naar aardgasloze woningen onderdeel van uitmaakt. Het eerst volgende moment zal zijn tijdens de commissievergadering die op 20 juni plaatsvindt en tijdens de Statenvergadering van 4 juli waar de voorjaarsnota op de agenda staat. U kunt deze vergaderingen live volgen via onze website of vanaf de publieke tribune in het provinciehuis. Na 4 juli vindt u op deze pagina een quote van iedere partij waarin ze aangeven wat ze met de reacties willen gaan doen.