Over dit initiatief › Kies voor Groningen: natuurbeleving

Alles over dit initiatief

Provinciale Staten van Groningen nodigden alle inwoners van Groningen uit om hun mening te geven over de natuur en het landschap in de provincie Groningen. Dit kon van 11 tot en met 20 december 2017.  

De Staten hebben inwoners om hun mening gevraagd omdat zij het belangrijk vinden te weten hoe inwoners natuur en landschap beleven en wat zij daarbij belangrijk vinden. In 2018 staan natuur en landschap vaker op de agenda. Voor het eerst op 10 januari 2018 bij de bespreking van de Toestand van natuur en landschap in de commissievergadering Ruimte.

"Kies voor Groningen"

Met dit initiatief willen de Staten van Groningen op een laagdrempelige manier inwoners de gelegenheid geven om ook online een mening te geven en in gesprek te gaan met Statenleden. Voorheen was dit alleen mogelijk door in te spreken tijdens een vergadering op het provinciehuis of door een email of brief te sturen aan Provinciale Staten.

Het initiatief maakt onderdeel uit van de campagne 'Kies voor Groningen' waarmee de Staten meer mensen willen interesseren voor de provinciale politiek en het inwoners makkelijker willen maken om in contact te komen met hun volksvertegenwoordigers. Ook hopen de Staten dat dit een positief effect heeft op de opkomst bij de volgende verkiezingen van Provinciale Staten in 2019. 

Provinciale Staten vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners gebruik maken van hun recht om te stemmen en daardoor mee bepalen hoe de provincie wordt ingericht. In de periode waarin de website was opengesteld (11 t/m 20 december) waren Statenleden regelmatig aanwezig op het digitale platform om te reageren op geplaatste reacties.

Wat doen de Staten met mijn mening?

Alle binnengekomen reacties zijn aan de Statenleden gestuurd. De reacties zijn een belangrijke bron van informatie voor Statenleden. In een 11-tal korte films vertellen de Statenleden van alle politieke partijen wat ze met de reacties willen doen. Deze films worden half januari op de website geplaatst.