50PLUS In het kort

De overheid is er voor de burger en niet andersom. Dicht op de mensen staan als een betrouwbare partner en hen mee laten beslissen over al wat hun leefomgeving en gezondheid aangaat, dat is wat 50PLUS Groningen wil.

Johan ten Hoove, lijsttrekker 50PLUS Groningen

Groningen moet worden ontzien

Wij schromen niet een vuist te maken tegen regeringsplannen die op veel weerstand stuiten, zoals windmolens nabij de leefomgeving. Groningen is géén afvalputje.

Knokken voor wat kwetsbaar is

De kwetsbaarste mensen in de samenleving hebben meer zorg en aandacht nodig. De eenzaamheid onder ouderen willen wij bespreekbaar maken en tegengaan. Daarnaast streven wij ernaar het openbaar vervoer voor minima en ouderen voordeliger, nog liever gratis te maken. 

Groen en duurzaam

50PLUS Groningen is groot voorstander van biologisch-dynamische landbouw waarbinnen de intensieve veehouderij geleidelijk wordt getransformeerd naar een ‘beter-leven-keurmerk’. Ook willen wij Groningen aanwijzen als proeftuin voor waterstofauto’s, alle woningen met veel coulance door de overheid verduurzamen en vervuilende industrieën weren. 

Aardbevingsschade

Wij zetten in op een hoger tempo van schadeherstel. Het duurt allemaal veel te lang. Ook bij grens- en twijfelgevallen is toeschietelijkheid een must. Gelijktijdig met de versterkingsoperatie moet er aandacht zijn voor verbetering van de leefomgeving en de verduurzaming van woningen. De bewoners hebben recht op transparantie, in alle opzichten!

Partijprogramma

Wilt u meer weten over onze standpunten? Kijk dan op de website van 50PLUS Groningen.