CDA In het kort

Inwoners, ondernemers en de overheid; samen geven we de toekomst van Groningen vorm. Samen aan de slag voor Groningen! Doe je mee? Stem dan op het CDA!
 

Patrick Brouns, lijsttrekker CDA

Onderwijs en werkgelegenheid

Onderwijs dat naadloos aansluit op werk. Ondernemers die de vrijheid krijgen en hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En extra aandacht voor het mkb, de agrarische sector en het familiebedrijf. Dat is waar het CDA voor staat.

Wonen en leefbaarheid

Het CDA vindt dat iedereen prettig en veilig moet kunnen wonen in Groningen. Dat betekent onder andere: snelle en volledige compensatie van aardbevingsschade. Bouwen naar behoefte om leegstand te voorkomen. Goede voorzieningen in buitengebieden, zoals goed bereikbare dorpen en kernen en snelle internetverbindingen. En zo duurzaam en energiezuinig mogelijk bouwen.

Energie

Groningen is de energieprovincie van Nederland. We hebben vele kennisinstituten en bedrijven in de energiesector. Hier liggen enorme kansen, ook op het gebied van werkgelegenheid. Groene chemie op basis van biomassa bijvoorbeeld. Inzetten op alternatieven als waterstof en windparken op zee. En het stimuleren van zonnepanelen, als het kan in combinatie met het verwijderen van asbestdaken.

Landbouw

We stimuleren een biologische en natuurinclusieve landbouw. Aan de slag voor verduurzaming, ook van de intensieve veehouderij. En voor precisielandbouw. Met een actieve rol voor de landbouwers, in samenwerking met natuurbeschermingsorganisaties. Zo ontstaat er een provincie waarin ruimte is voor landbouw, natuur en recreatie.

Partijprogramma

Wilt u meer weten over onze standpunten? Kijk dan op de website van het CDA.