ChristenUnie In het kort

Om als mens tot bloei te komen hebben we: Ruimte, Zorg voor elkaar, onderlinge Betrokkenheid, Creativiteit en Groei nodig. Daarvoor wil de ChristenUnie zich inzetten.

Henk Staghouwer, lijsttrekker ChristenUnie

Zorg

De ChristenUnie heeft zorgen over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg in de provincie en vindt dat de provincie, samen met gemeenten, Den Haag en Brussel, zich in moeten zetten om zorg beschikbaar te houden in krimpregio's.

Erfgoed

De ChristenUnie vindt dat de overheid extra geld beschikbaar moet stellen voor onderhoud en herbestemming van kerkelijk en industrieel erfgoed.

Vervoer

De ChristenUnie zet in op veilige wegen en goed openbaar vervoer. Groningen Stad moet in een straal van 20 kilometer rond de Martinitoren het best met de fiets te bereiken zijn. Verder moet er worden ge├»nvesteerd in de aanleg van de spoorlijn naar Stadskanaal.

Aardbevingsschade

De ChristenUnie wil dat de veiligheid van inwoners centraal wordt gesteld bij de gaswinning. Daarom moet het tempo van de bouwkundige versterkingen aanzienlijk worden verhoogd en moet schade snel en adequaat worden hersteld.

Energieopwekking

De ChristenUnie heeft de ambitie eerder energieneutraal te zijn dan rest van Nederland. Dan kan Groningen echt koploper zijn op het energiegebied. De provincie zet in op een brede mix van opwekkingsmogelijkheden van zowel wind op land en op zee als zonnedaken en zonneparken op land en op zee.

Toerisme-en-Cultuurkaart

De ChristenUnie wil de introductie van een Toerisme & Cultuurkaart waarbij wordt gestimuleerd om zowel Stad als Ommeland te bezoeken.

Partijprogramma

Wilt u meer weten over onze standpunten? Kijk dan op de website van de ChristenUnie.