D66 In het kort

Wij geloven in de kracht van Groningen. Door samen te werken kunnen we die kracht omzetten in een kansrijke toekomst. Met uw stem gaan we daarmee aan de slag.

Fleur Gräper-van Koolwijk, lijsttrekker D66

Vandaag doen voor morgen

Groningen is een provincie uit duizenden. Met een bruisende stad en een imponerend ommeland. Maar het is ook een provincie onder druk, door de gevolgen van de gaswinning. Dat vraagt om actie. Wij denken aan morgen, dus we doen vandaag. Samen werken we aan de veelbelovende toekomst van Groningen met veilige, duurzame woningen en genoeg banen. Waar elk kind dezelfde kansen krijgt door het beste onderwijs. En waar iedereen de vrijheid ervaart om zichzelf te zijn.

Lef

Vooruitgang komt niet vanzelf, maar vraagt van ons dat we samenwerken om stap voor stap een betere toekomst voor Groningen dichterbij te brengen. Wij geloven dat de toekomst wordt gemaakt door wie het lef heeft vóór te zijn. Vóór de aanpak van klimaatverandering en het terugdringen van de gaswinning. We vervangen aardgas door duurzame energie en vergroenen onze economie. Vóór een leefbare en bereikbare provincie. We investeren in cultuur en evenementen, in Stad en Ommeland. En met nieuwe vormen van mobiliteit houden we onze dorpen bereikbaar en onze stad leefbaar. Vóór Europa. We willen kansen over de grens grijpen. Groningen niet als achterdeur van Nederland, maar als toegang tot en voor Noordwest-Europa. Kies 20 maart voor de toekomst, kies D66.

Partijprogramma

Wilt u meer weten over onze standpunten? Kijk dan op de website van D66.