DENK In het kort

DENK staat voor onze democratische waarden en wil dichter bij u, de Groninger, staan. Gezamenlijk voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving voor iedereen!

Glenda Magloire, lijsttrekker DENK Groningen

Armoedebestrijding

DENK wil dat armoedebestrijding prioriteit krijgt en dat er meer aandacht gegeven wordt aan de krachtwijken van de gemeenten.

Arbeidsmarkt

De werkloosheid onder mbo’ers, 50-plussers, mensen met een migratieachtergrond en alleenstaande ouders is nog steeds groot. DENK wil dat de provincie een voortrekkersrol krijgt in het oplossen van de mismatch tussen (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt.

Betaalbare woningen

DENK vindt dat iedereen de beschikking moet hebben over een betaalbare woning en zet zich in voor het op peil houden van het aantal sociale huurwoningen en middeldure woningen. Daarnaast wil DENK meer studentenwoningen en woningen voor (startende) gezinnen.

Intercityverbinding

DENK is voor een rechtstreekse intercityverbinding vanuit Groningen via Almere naar Amsterdam.

Opcenten

DENK is voor het verlagen van de provinciale opcenten.

Openbaar vervoer

DENK is voor goed en goedkoper openbaar vervoer voor alle Groningers.

Arbeidsmarktdiscriminatie

DENK is voor het bestrijden van onderadvisering van migrantenjongeren in het basisonderwijs. Daarnaast pleit DENK voor de inzet van mystery guests om arbeidsmarktdiscriminatie aan te pakken.

Culturele achtergrond

DENK vindt het van belang dat er oog is voor de culturele, religieuze en andersoortige achtergronden van mensen in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen, zodat hun zorg op hun behoeften wordt afgestemd. Ook dienen mantelzorgers ondersteund en gestimuleerd te worden.

Partijprogramma

Wilt u meer weten over onze standpunten? Kijk dan op de website van DENK.