Groninger Belang In het kort

Groningen Belang weet als geen ander, dankzij onze lokale partijen, wat er speelt in uw leefomgeving. Wij komen op voor úw belang, zonder Haags belang.

Bram Schmaal, lijsttrekker Groninger Belang

Gaswinning/mijnbouw

De veiligheid staat voorop bij de gaswinning. De gaswinning moet direct naar een veilig niveau worden gebracht (12 miljard m3) en daarna zo snel als veilig mogelijk is naar 0. De bewijslast moet worden omgedraaid voor álle mijnbouwschade. Alle schade moet snel en onafhankelijk beoordeeld en hersteld worden. Verder moet direct gestart worden met de versterking. Bestaande schade aan onze monumenten, kerken en cultureel erfgoed moet worden hersteld; nieuwe schade moet voorkomen worden. Aardgasbaten moeten voor een eerlijk deel terug naar Groningen.

Energietransitie

Windmolenparken moeten op zee komen in plaats van op land. Dit mag niet ten koste gaan van gezondheid en woongenot van inwoners. We hebben een nuchtere kijk op de energietransitie; het moet realistisch en betaalbaar zijn en niet koste gaan van alles.

Infrastructuur

Er moet geïnvesteerd worden in goede bereikbaarheid:
• Ring West van Westpoort-Hoogkerk via de Friesestraatweg doortrekken naar de Eemshavenweg met een aftakking naar Zernike en een ringweg om Leek.
• Een directe spoorverbinding naar Zernike, Airport Eelde, Stadskanaal en Twente en een écht snelle verbinding naar de Randstad.

Leefbaarheid

Er moet geïnvesteerd worden in leefbaarheid op het platteland mede door een goede infrastructuur van wegen, openbaar vervoer en internetverbindingen. Zorg en onderwijs moeten dichtbij zijn en bereikbaar voor iedereen. Bereikbare bovenlokale voorzieningen moeten behouden worden voor alle inwoners.

Trots op Groningen

Wij zijn trots op Groningen en maken ons sterk voor het behoud van onze taal en cultuur!

Partijprogramma

Wilt u meer weten over onze standpunten? Kijk dan op de website van Groninger Belang.