Partij voor de Dieren In het kort

Wij zetten ons in voor een mooie, schone provincie vol natuurlijke rijkdom, waar welzijn van mens en dier centraal staat.

Ankie Voerman, lijsttrekker Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren zet zich in voor een schoon, groen en veilig Groningen. Onze prachtige natuurgebieden moeten beter beschermd worden, bedreigingen voor de rijkdom van de Waddenzee moeten worden weggenomen. Herstel van de biodiversiteit moet hoge prioriteit krijgen. Bomen worden geplant in plaats van gekapt. Houtwallen, bosjes en kruidenrijke graslanden verrijken het landschap. Dieren worden niet bejaagd.

Landbouw en veehouderij

Wij pleiten voor natuurinclusieve landbouw, waarin boeren samenwerken met de natuur. Lokale teelt van biologische en duurzame producten wordt gestimuleerd. De veehouderij moet drastisch krimpen, de provincie stimuleert de omschakeling naar een meer plantaardig voedselpatroon.

Gezond milieu

Een gezond milieu is van levensbelang. De vervuiler betaalt! De provincie treedt op tegen bedrijven die lucht, water of bodem vervuilen. De Partij voor de Dieren werkt aan een leefomgeving waar Groningers veilig en prettig kunnen leven.

Energie en klimaat

Er moet volledige gerechtigheid komen voor de slachtoffers van de mijnbouw.  De overheid zorgt voor één schadeloket waar schade ruimhartig en snel wordt vergoed. De gas- en zoutwinning worden beëindigd. Onze energievoorziening moet toekomstbestendig worden, zonder gebruik van fossiele brandstoffen en biomassa, de RWE kolencentrale gaat dicht. De provincie voert een ambitieus klimaatbeleid en is klimaatneutraal in 2030.

Leefbaarheid

Krimpgebieden moeten leefbaar blijven, met basisvoorzieningen zoals zorg, onderwijs en openbaar vervoer.

Partijprogramma

Wilt u meer weten over onze standpunten? Kijk dan op de website van de Partij voor de Dieren.