SP In het kort

Wij zijn geen verlengstuk van Haags wanbeleid maar hartstochtelijk bondgenoot van iedereen die zijn eerlijke deel opeist. Want als we samen opstaan is niets onmogelijk.

Eelco Eikenaar, lijsttrekker SP

Zolang we nog besodemieterd worden door politieke praatjesmakers en de gasgiganten de grond onder onze voeten vandaan trekken, stoppen we niet met knokken voor Groningen. Wat Rutte, Wiebes en hun vrienden bij Shell werkelijk angst inboezemt zijn de duizenden Groninger gezinnen en gemeenschappen die samen opstaan.

Heft in eigen handen

Wij nemen het heft in eigen handen. Dat wat van ons allemaal is pakken we terug. Zo krijgt Groningen een eigen energiebedrijf dat van ons allemaal is. Achtereenvolgende kabinetten hebben de zorg en de werkgelegenheid dichtbij huis afgebroken. Wij staan voor zorg zonder marktwerking en met volwaardige ziekenhuizen.

We gaan erover

Politici zeggen vaak: ‘daar gaan wij niet over’. Maar als mensen zich zorgen maken over het sluiten van ziekenhuizen, onzeker werk of steeds minder zeggenschap, dan zorgen we maar dat we er weer over gaan. Met de SP als grootste partij is er een behoorlijke ommezwaai gekomen voor de leefbaarheid in de hele provincie. Eindelijk trekt de provincie geld uit voor echte vooruitgang in voorzieningen. Niet politici maar mensen bepalen waar het geld naartoe gaat.

Multinationals betalen de rekening

Dat de grote vervuilers de macht hebben, voelen we hier elke dag. Onze prachtige leefomgeving is te waardevol om in handen van grote vervuilers te laten. Niet mensen maar multinationals moeten de rekening betalen. Het is tijd voor klimaatrechtvaardigheid!

Partijprogramma

Wilt u meer weten over onze standpunten? Kijk dan op de website van de SP.