Reacties fracties › Kies voor Groningen: natuurbeleving

Reacties fracties

Ruim 500 inwoners hebben tussen 11 en 20 december 2017 laten weten hoe zij de natuur en het landschap in hun omgeving beleven. Provinciale Staten hebben daarmee in korte tijd een goed beeld gekregen hoe Groningers hun omgeving zien en waarderen.

Op 10 januari jl. heeft de commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid gesproken over de Toestand van de Natuur en Landschap in de provincie Groningen. Mede dankzij de vele reacties op het digitale platform konden de Statenleden tijdens de vergadering het belang van natuur en landschap en de aandachtspunten daarin meegeven aan de gedeputeerde. De reacties zijn een belangrijke bron van informatie. Niet alleen voor de bespreking van de Toestand van Natuur en Landschap, maar ook voor toekomstige debatten over dit onderwerp.

De woordvoerders Natuur en Landschap van Provinciale Staten willen de inwoners bedanken en vertellen in een filmpje onder andere voor welke onderdelen van natuur en landschap zij zich hard maken.

Marieke Bootsma -Kamp (Statenlid SP)

René van der Goot (Statenlid PvdA)

Jacob Klaas Star (Statenlid CDA)

Jacob Klaas Star (Statenlid CDA)

Geert Kamminga (Statenlid D66)

Matthijs Oosterhuis (Statenlid VVD)

Hilma Oudman-Dam (Statenlid ChristenUnie)

Hilma Oudman-Dam (Statenlid ChristenUnie)

Ton van Kesteren (Statenlid PVV)

Ton van Kesteren (Statenlid PVV)

Petra Blink (Statenlid Groninger Belang)

Petra Blink (Statenlid Groninger Belang)

Harrie Miedema (Statenlid GroenLinks)

Kirsten de Wrede (Statenlid Partij voor de Dieren)

Be Zwiers (Statenlid Partij voor het Noorden)

Be Zwiers (Statenlid Partij voor het Noorden)