Verkiezingen

Op woensdag 20 maart vonden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. Op maandag 25 maart wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt.

Stemmen voor Provinciale Staten

In totaal 14 partijen deden mee aan de verkiezingen van Provinciale Staten. 13 daarvan nemen straks zitting in de Statenzaal. Op vrijdag 8 februari stelde het centraal stembureau de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van Provinciale Staten vast. Op woensdag 20 maart werd er ook gestemd voor de waterschappen.

De uitslag 

De gemeenten organiseren de verkiezingen. Zij versturen de stemoproep en de kandidatenlijsten, richten de stembureaus in en zorgen voor de stembureauleden. Na het sluiten van de stembureaus op 20 maart om 21 uur, worden de stemmen geteld en volgt er een voorlopige uitslag. De officiƫle uitslag van de verkiezing van Provinciale Staten wordt maandag 25 maart 2019 vastgesteld. Het hoofdstembureau houdt dan om 10.00 uur een openbare zitting in het Stadhuis (Grote Markt 1, Groningen) . In deze vergadering wordt ten aanzien van iedere kandidaat het aantal uitgebrachte stemmen vastgesteld en worden van iedere lijst de totalen vastgesteld. Aansluitend is de openbare zitting van het centraal stembureau. In deze vergadering wordt de zetelverdeling vastgesteld, worden de zetels toegewezen aan de kandidaten en vindt de rangschikking van kandidaten plaats. Na deze twee zittingen wordt het integrale proces-verbaal van beide zittingen elektronisch bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.groningen.nl en deze website.

Eerste Kamerverkiezingen

Eens in de 4 jaar kiezen de leden van Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer. Uw stem tijdens de Provinciale Statenverkiezingen is dus ook van invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Op 27 mei 2019 kiezen de leden van Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer.