Waterschappen

Op woensdag 20 maart 2019 mag u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten én de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen.

De provincie Groningen ligt binnen het grondgebied van twee waterschappen. Het is afhankelijk van uw adres of u mag stemmen voor het waterschap Hunze en Aa's of Noorderzijlvest. Het betreffende waterschap staat vermeld op uw stempas. Kijk voor meer informatie over de verkiezingen van de waterschappen, op wie u kunt stemmen en wat standpunten zijn van de verschillende partijen op:

Noorderzijlvest
Hunze en Aa's