Week van de Democratie

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen, van 8 tot en met 15 maart, organiseren we de 'Week van de Democratie'. Doet jouw organisatie iets met democratie, participatie of burgerschap? 

Meld jouw organisatie dan aan

Kies voor Groningen

Op woensdag 15 maart 2023 gaan we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Welke kant moet het op met Stad & Ommeland? Kies voor Groningen en breng uw stem uit!

Provinciale Staten

Provinciale Staten in Groningen bestaan uit 43 leden. Deze leden worden elke vier jaar gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen.

Meer over Provinciale Staten

Wat doet de provincie?

De provincie houdt zich met allerlei onderwerpen bezig, zoals leefbaarheid, cultuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening.

Meer over de provincie

Waterschappen

Op 15 maart 2023 stemmen we niet alleen voor Provinciale Staten, maar ook voor het algemeen bestuur van de waterschappen.

Meer over de waterschappen

Verkiezingen

Op 15 maart 2023 gaan we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Deze vinden elke 4 jaar plaats. Iedereen van 18 jaar en ouder mag zijn of haar stem uitbrengen.

Lees meer over de verkiezingen